คอร์ดเพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป – NTK NATTAKIT ft. 2T FLOW

  
Text   

คอร์ดเพลง : แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป NTK NATTAKIT

คอร์ดเพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป - NTK NATTAKIT

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : F-Dm-Em-Asus4-A


 
เธอคงไม่
F 
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังคิด
Em 
ถึงเธอ
 
(ยังคิด
Asus4 
ถึงเธอ) 
 
 
A 
 
เธอคงไม่
F 
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่
Em 
ที่เดิม
 
(ยังอยู่
Asus4 
ที่เดิม) 
 
 
A 

 
ไอ้คำว่า
F 
รักของเธอไม่ชัดนัก
Dm 
เธอบอกว่าห่างกันสักพัก
 
ทำหนุ่มมาด
Em 
เซอร์อย่างเราต้องซ้ำรัก
Asus4 
เธอไปไม่
A 
ลาเลยนะครับ

 
ใจที่ยับ
F 
ยั้ง 
 
คิดถึงเป็นครั้งๆ
 
มันวนอยู่
Dm 
ซ้ำๆ 
 
อดีตที่ช้ำๆ
 
แค่อยากรู้คำ
Em 
ตอบ 
 
ช่วยบอกหน่อยนะครับ
 
ที่ไปจากวั
Asus4 
นนั้น 
 
เป็นเพราะผมจ
A 
ริงมะ

 
บอกผมทีว่ามันไม่จ
F 
ริง 
 
เรื่องนี้มันไม่จริง
 
เพราะผมเอง
Dm 
ก็ดี 
 
คุณไปทำไมช่วยบอกผมที
 
หรือว่าคุณเองที่ไ
Em 
ม่ดี 
 
คุณเองที่ไม่ดี
 
คุณต้องการอะ
Asus4 
ไรทำไมไม่คุยกับผ
A 
มดีดี

 
บอกผมทีว่านี่คือ
F 
ฝัน 
 
เรื่องนี่มันคือฝัน
 
เพราะผมเอง
Dm 
ก็ดี 
 
ไม่เคยทำให้คุณต้องผิดหวัง
 
หรือมันมากกว่
Em 
านั้น 
 
คุณมีมือที่สาม
 
ผมก็ได้แต่
Asus4 
หวังให้ตอนสุดท้ายเป็นได้แ
A 
ค่ฝัน

F 
  ช่วยบอกให้
Dm 
รู้ที 
 
ว่าเธอ
Em 
ไป
 
  เพราะ
Asus4 
อะไร 
 
 
A 
F 
  เธอเข้ามาทำให้
Dm 
รู้สึกดี 
 
แล้ว
Em 
ก็ไป
 
  แล้ว
Asus4 
ก็ไปอะไร 
 
 
A 

 
เธอคงไม่
F 
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังคิด
Em 
ถึงเธอ
 
(ยังคิด
Asus4 
ถึงเธอ) 
 
 
A 
 
เธอคงไม่
F 
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่
Em 
ที่เดิม
 
(ยังอยู่
Asus4 
ที่เดิม) 
 
 
A 

 
และแล้วก็
F 
รู้คำตอบ 
 
ว่าเธอต้อง
Dm 
การจะไป
 
โดยมีผู้
Em 
ชายคนอื่น 
 
ที่เธอไม่
Asus4 
ได้บอกไว้ 
 
 
A 
 
แล้วเธอก็
F 
ทิ้ง เธอก็ทิ้ง  
Dm 
เธอก็ทิ้งฉันไป
 
ในตอนสุด
Em 
ท้าย 
 
ตอนสุดท้าย
Asus4 
เธอไม่เหลือเยื่
A 
อใย

 
มันเป็นความ
F 
รัก 
 
ที่เธอเก็
Dm 
บไว้
 
ไม่เคยบอกใครสั
Em 
กคน
 
(ไม่เคยบอกใคร
Asus4 
สักคน) 
 
 
A 
 
พอเบื่อก็
F 
ทิ้ง 
 
แล้วก็จา
Dm 
กไป
 
พี่เหลือแต่ใจโท
Em 
รมๆ
 
(พี่เหลือแต่ใจ
Asus4 
โทรมๆ)  
A 

 
ทนอยู่คนเ
F 
ดียว
Dm 
เธอเห็นใจพี่บ้างหรือเปล่า
Em 
ทนอยู่ลำพัง
Asus4 
รู้บางไหมว่าใ
A 
จมันหนาว

F 
ทนอยู่เป็นปี
Dm 
จริงๆ 
 
บางทีพี่เองก็เหงา
Em 
แต่ไม่เป็นไร
Asus4 
ให้เธอไปได้อ
A 
ยู่กับเขา

F 
  ช่วยบอกให้
Dm 
รู้ที 
 
ว่าเธอ
Em 
ไป
 
  เพราะ
Asus4 
อะไร 
 
 
A 
F 
  เธอเข้ามาทำให้
Dm 
รู้สึกดี 
 
แล้ว
Em 
ก็ไป
 
  แล้ว
Asus4 
ก็ไปอะไร 
 
 
A 

 
เธอคงไม่
F 
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังคิด
Em 
ถึงเธอ
 
(ยังคิด
Asus4 
ถึงเธอ) 
 
 
A 
 
เธอคงไม่
F 
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่
Em 
ที่เดิม
 
(ยังอยู่
Asus4 
ที่เดิม) 
 
 
A 

 
และแล้วก็
F 
รู้คำตอบ 
 
ว่าเธอต้อง
Dm 
การจะไป
 
โดยมีผู้
Em 
ชายคนอื่น 
 
ที่เธอไม่
Asus4 
ได้บอกไว้ 
 
 
A 
 
แล้วเธอก็
F 
ทิ้ง เธอก็ทิ้ง  
Dm 
เธอก็ทิ้งฉันไป
 
ในตอนสุด
Em 
ท้าย 
 
ตอนสุดท้าย
Asus4 
เธอไม่เหลือเยื่
A 
อใย

 
และแล้วก็
F 
รู้คำตอบ 
 
ว่าเธอต้อง
Dm 
การจะไป
 
โดยมีผู้
Em 
ชายคนอื่น 
 
ที่เธอไม่
Asus4 
ได้บอกไว้ 
 
 
A 
 
แล้วเธอก็
F 
ทิ้ง เธอก็ทิ้ง  
Dm 
เธอก็ทิ้งฉันไป
 
ในตอนสุด
Em 
ท้าย 
 
ตอนสุดท้าย
Asus4 
เธอไม่เหลือเยื่
A 
อใย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป


เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิม
ยังอยู่ที่เดิม

ไอ้คำว่ารักของเธอไม่ชัดนัก
เธอบอกว่าห่างกันสักพัก
ทำหนุ่มมาดเซอร์อย่างเราต้องซ้ำรัก
เธอไปไม่ลาเลยนะครับ

ใจที่ยับยั้ง คิดถึงเป็นครั้งๆ
มันวนอยู่ซ้ำๆ อดีตที่ช้ำๆ
แค่อยากรู้คำตอบ ช่วยบอกหน่อยนะครับ
ที่ไปจากวันนั้น เป็นเพราะผมจริงมะ

บอกผมทีว่ามันไม่จริง เรื่องนี้มันไม่จริง
เพราะผมเองก็ดี คุณไปทำไมช่วยบอกผมที
หรือว่าคุณเองที่ไม่ดี คุณเองที่ไม่ดี
คุณต้องการอะไรทำไมไม่คุยกับผมดีดี

บอกผมทีว่านี่คือฝัน เรื่องนี่มันคือฝัน
เพราะผมเองก็ดี ไม่เคยทำให้คุณต้องผิดหวัง
หรือมันมากกว่านั้น คุณมีมือที่สาม
ผมก็ได้แต่หวังให้ตอนสุดท้ายเป็นได้แค่ฝัน

ช่วยบอกให้รู้ที ว่าเธอไป
เพราะอะไร
เธอเข้ามาทำให้รู้สึกดี แล้วก็ไป
แล้วก็ไปอะไร

เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิม
ยังอยู่ที่เดิม

และแล้วก็รู้คำตอบ ว่าเธอต้องการจะไป
โดยมีผู้ชายคนอื่น ที่เธอไม่ได้บอกไว้
แล้วเธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้งฉันไป
ในตอนสุดท้าย ตอนสุดท้าย
เธอไม่เหลือเยื่อใย

มันเป็นความรัก ที่เธอเก็บไว้
ไม่เคยบอกใครสักคน
ไม่เคยบอกใครสักคน
พอเบื่อก็ทิ้ง แล้วก็จากไป
พี่เหลือแต่ใจโทรมๆ
พี่เหลือแต่ใจโทรมๆ

ทนอยู่คนเดียว
เธอเห็นใจพี่บ้างหรือเปล่า
ทนอยู่ลำพัง
รู้บางไหมว่าใจมันหนาว

ทนอยู่เป็นปี
จริงๆ บางทีพี่เองก็เหงา
แต่ไม่เป็นไร
ให้เธอไปได้อยู่กับเขา

ช่วยบอกให้รู้ที ว่าเธอไป
เพราะอะไร
เธอเข้ามาทำให้รู้สึกดี แล้วก็ไป
แล้วก็ไปอะไร

เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิม
ยังอยู่ที่เดิม

และแล้วก็รู้คำตอบ ว่าเธอต้องการจะไป
โดยมีผู้ชายคนอื่น ที่เธอไม่ได้บอกไว้
แล้วเธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้งฉันไป
ในตอนสุดท้าย ตอนสุดท้าย
เธอไม่เหลือเยื่อใย

และแล้วก็รู้คำตอบ ว่าเธอต้องการจะไป
โดยมีผู้ชายคนอื่น ที่เธอไม่ได้บอกไว้
แล้วเธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้งฉันไป
ในตอนสุดท้าย ตอนสุดท้าย
เธอไม่เหลือเยื่อใย..

มิวสิควิดีโอ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป NTK NATTAKIT

เพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป
ศิลปิน : NTK NATTAKIT
feat. 2T FLOW
Prod.by : John Luna
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend