หน้าแรก » 2T FLOW » คอร์ดเพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป – NTK NATTAKIT ft. 2T FLOW

คอร์ดเพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป – NTK NATTAKIT ft. 2T FLOW

คอร์ดเพลง : แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป NTK NATTAKIT

คอร์ดเพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป - NTK NATTAKIT

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : F-Dm-Em-Asus4-A


 
เธอคงไม่
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังคิด
Em 
ถึงเธอ
 
(ยังคิด
Asus4 
ถึงเธอ) 
 
 
 
เธอคงไม่
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่
Em 
ที่เดิม
 
(ยังอยู่
Asus4 
ที่เดิม) 
 
 

 
ไอ้คำว่า
รักของเธอไม่ชัดนัก
Dm 
เธอบอกว่าห่างกันสักพัก
 
ทำหนุ่มมาด
Em 
เซอร์อย่างเราต้องซ้ำรัก
Asus4 
เธอไปไม่
ลาเลยนะครับ

 
ใจที่ยับ
ยั้ง 
 
คิดถึงเป็นครั้งๆ
 
มันวนอยู่
Dm 
ซ้ำๆ 
 
อดีตที่ช้ำๆ
 
แค่อยากรู้คำ
Em 
ตอบ 
 
ช่วยบอกหน่อยนะครับ
 
ที่ไปจากวั
Asus4 
นนั้น 
 
เป็นเพราะผมจ
ริงมะ

 
บอกผมทีว่ามันไม่จ
ริง 
 
เรื่องนี้มันไม่จริง
 
เพราะผมเอง
Dm 
ก็ดี 
 
คุณไปทำไมช่วยบอกผมที
 
หรือว่าคุณเองที่ไ
Em 
ม่ดี 
 
คุณเองที่ไม่ดี
 
คุณต้องการอะ
Asus4 
ไรทำไมไม่คุยกับผ
มดีดี

 
บอกผมทีว่านี่คือ
ฝัน 
 
เรื่องนี่มันคือฝัน
 
เพราะผมเอง
Dm 
ก็ดี 
 
ไม่เคยทำให้คุณต้องผิดหวัง
 
หรือมันมากกว่
Em 
านั้น 
 
คุณมีมือที่สาม
 
ผมก็ได้แต่
Asus4 
หวังให้ตอนสุดท้ายเป็นได้แ
ค่ฝัน

  ช่วยบอกให้
Dm 
รู้ที 
 
ว่าเธอ
Em 
ไป
 
  เพราะ
Asus4 
อะไร 
 
 
  เธอเข้ามาทำให้
Dm 
รู้สึกดี 
 
แล้ว
Em 
ก็ไป
 
  แล้ว
Asus4 
ก็ไปอะไร 
 
 

 
เธอคงไม่
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังคิด
Em 
ถึงเธอ
 
(ยังคิด
Asus4 
ถึงเธอ) 
 
 
 
เธอคงไม่
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่
Em 
ที่เดิม
 
(ยังอยู่
Asus4 
ที่เดิม) 
 
 

 
และแล้วก็
รู้คำตอบ 
 
ว่าเธอต้อง
Dm 
การจะไป
 
โดยมีผู้
Em 
ชายคนอื่น 
 
ที่เธอไม่
Asus4 
ได้บอกไว้ 
 
 
 
แล้วเธอก็
ทิ้ง เธอก็ทิ้ง  
Dm 
เธอก็ทิ้งฉันไป
 
ในตอนสุด
Em 
ท้าย 
 
ตอนสุดท้าย
Asus4 
เธอไม่เหลือเยื่
อใย

 
มันเป็นความ
รัก 
 
ที่เธอเก็
Dm 
บไว้
 
ไม่เคยบอกใครสั
Em 
กคน
 
(ไม่เคยบอกใคร
Asus4 
สักคน) 
 
 
 
พอเบื่อก็
ทิ้ง 
 
แล้วก็จา
Dm 
กไป
 
พี่เหลือแต่ใจโท
Em 
รมๆ
 
(พี่เหลือแต่ใจ
Asus4 
โทรมๆ)  

 
ทนอยู่คนเ
ดียว
Dm 
เธอเห็นใจพี่บ้างหรือเปล่า
Em 
ทนอยู่ลำพัง
Asus4 
รู้บางไหมว่าใ
จมันหนาว

ทนอยู่เป็นปี
Dm 
จริงๆ 
 
บางทีพี่เองก็เหงา
Em 
แต่ไม่เป็นไร
Asus4 
ให้เธอไปได้อ
ยู่กับเขา

  ช่วยบอกให้
Dm 
รู้ที 
 
ว่าเธอ
Em 
ไป
 
  เพราะ
Asus4 
อะไร 
 
 
  เธอเข้ามาทำให้
Dm 
รู้สึกดี 
 
แล้ว
Em 
ก็ไป
 
  แล้ว
Asus4 
ก็ไปอะไร 
 
 

 
เธอคงไม่
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังคิด
Em 
ถึงเธอ
 
(ยังคิด
Asus4 
ถึงเธอ) 
 
 
 
เธอคงไม่
รู้
 
ว่า
Dm 
มีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่
Em 
ที่เดิม
 
(ยังอยู่
Asus4 
ที่เดิม) 
 
 

 
และแล้วก็
รู้คำตอบ 
 
ว่าเธอต้อง
Dm 
การจะไป
 
โดยมีผู้
Em 
ชายคนอื่น 
 
ที่เธอไม่
Asus4 
ได้บอกไว้ 
 
 
 
แล้วเธอก็
ทิ้ง เธอก็ทิ้ง  
Dm 
เธอก็ทิ้งฉันไป
 
ในตอนสุด
Em 
ท้าย 
 
ตอนสุดท้าย
Asus4 
เธอไม่เหลือเยื่
อใย

 
และแล้วก็
รู้คำตอบ 
 
ว่าเธอต้อง
Dm 
การจะไป
 
โดยมีผู้
Em 
ชายคนอื่น 
 
ที่เธอไม่
Asus4 
ได้บอกไว้ 
 
 
 
แล้วเธอก็
ทิ้ง เธอก็ทิ้ง  
Dm 
เธอก็ทิ้งฉันไป
 
ในตอนสุด
Em 
ท้าย 
 
ตอนสุดท้าย
Asus4 
เธอไม่เหลือเยื่
อใย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป


เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิม
ยังอยู่ที่เดิม

ไอ้คำว่ารักของเธอไม่ชัดนัก
เธอบอกว่าห่างกันสักพัก
ทำหนุ่มมาดเซอร์อย่างเราต้องซ้ำรัก
เธอไปไม่ลาเลยนะครับ

ใจที่ยับยั้ง คิดถึงเป็นครั้งๆ
มันวนอยู่ซ้ำๆ อดีตที่ช้ำๆ
แค่อยากรู้คำตอบ ช่วยบอกหน่อยนะครับ
ที่ไปจากวันนั้น เป็นเพราะผมจริงมะ

บอกผมทีว่ามันไม่จริง เรื่องนี้มันไม่จริง
เพราะผมเองก็ดี คุณไปทำไมช่วยบอกผมที
หรือว่าคุณเองที่ไม่ดี คุณเองที่ไม่ดี
คุณต้องการอะไรทำไมไม่คุยกับผมดีดี

บอกผมทีว่านี่คือฝัน เรื่องนี่มันคือฝัน
เพราะผมเองก็ดี ไม่เคยทำให้คุณต้องผิดหวัง
หรือมันมากกว่านั้น คุณมีมือที่สาม
ผมก็ได้แต่หวังให้ตอนสุดท้ายเป็นได้แค่ฝัน

ช่วยบอกให้รู้ที ว่าเธอไป
เพราะอะไร
เธอเข้ามาทำให้รู้สึกดี แล้วก็ไป
แล้วก็ไปอะไร

เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิม
ยังอยู่ที่เดิม

และแล้วก็รู้คำตอบ ว่าเธอต้องการจะไป
โดยมีผู้ชายคนอื่น ที่เธอไม่ได้บอกไว้
แล้วเธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้งฉันไป
ในตอนสุดท้าย ตอนสุดท้าย
เธอไม่เหลือเยื่อใย

มันเป็นความรัก ที่เธอเก็บไว้
ไม่เคยบอกใครสักคน
ไม่เคยบอกใครสักคน
พอเบื่อก็ทิ้ง แล้วก็จากไป
พี่เหลือแต่ใจโทรมๆ
พี่เหลือแต่ใจโทรมๆ

ทนอยู่คนเดียว
เธอเห็นใจพี่บ้างหรือเปล่า
ทนอยู่ลำพัง
รู้บางไหมว่าใจมันหนาว

ทนอยู่เป็นปี
จริงๆ บางทีพี่เองก็เหงา
แต่ไม่เป็นไร
ให้เธอไปได้อยู่กับเขา

ช่วยบอกให้รู้ที ว่าเธอไป
เพราะอะไร
เธอเข้ามาทำให้รู้สึกดี แล้วก็ไป
แล้วก็ไปอะไร

เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
เธอคงไม่รู้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิม
ยังอยู่ที่เดิม

และแล้วก็รู้คำตอบ ว่าเธอต้องการจะไป
โดยมีผู้ชายคนอื่น ที่เธอไม่ได้บอกไว้
แล้วเธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้งฉันไป
ในตอนสุดท้าย ตอนสุดท้าย
เธอไม่เหลือเยื่อใย

และแล้วก็รู้คำตอบ ว่าเธอต้องการจะไป
โดยมีผู้ชายคนอื่น ที่เธอไม่ได้บอกไว้
แล้วเธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้ง เธอก็ทิ้งฉันไป
ในตอนสุดท้าย ตอนสุดท้าย
เธอไม่เหลือเยื่อใย..

มิวสิควิดีโอ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป NTK NATTAKIT

เพลง แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป
ศิลปิน : NTK NATTAKIT
feat. 2T FLOW
Prod.by : John Luna
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา