คอร์ดเพลง ฟูมฟาย – Plays

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฟูมฟาย Plays

คอร์ดเพลง ฟูมฟาย - Plays

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Plays : ฟูมฟาย


INTRO | G | D/F# | Em | C |

G 
  รู้แล้ววันนี้เธอไม่อยู่
D/F# 
  รู้แล้วสุดท้ายก็จากไป
Em 
  ถึงแม้จะรั้งสักเท่าไหร่
 
  
C 
ก็คงไม่เห
D 
ลือเยื่อใย

G 
  ซึ้งแล้วกับรักที่ต้องจบ
D/F# 
  พบแล้วกับรักที่ต้องจาก
Em 
  พบแล้วก็ต้องมีพลัดพราก
 
  
C 
คงไม่
D 
ถึงตาย

G 
  ปล่อย
D/F# 
น้ำตาให้มันไหลออกไป
Em 
  เพื่อลบล้
C 
างความเสี
D 
ยใจให้มันหาย
G 
  ต้องยอม
D/F# 
รับความจริงว่าสุดท้าย
Em 
  ฉันไม่เห
C 
ลือ.. 
 
D 
คร..

G 
  จะร้องให้ฟูมฟายใ
D/F# 
ห้เธอกลับมาไม่ได้
Em 
  เมื่อรักมันมีแต่ทำล
C 
าย 
 
ก็
D 
คงไม่ไหว
G 
  สุดท้ายฉันเองก็คงต้อ
D/F# 
งยอม
 
  ปล่อยเธอให้จา
Em 
กไป
 
  กับใ
C 
ครคนนั้นที่เ
D 
ขาดีกว่า

INTRO | G | D/F# | Em | C D |

G 
  แม้รักครั้งนี้จะต้องจบ
D/F# 
  ให้เธอได้พบสิ่งดีกว่า
Em 
  ถึงแม้ใจฉันจะโรยรา
 
  
C 
แต่คงไม่
D 
ถึงตาย

G 
  ปล่อย
D/F# 
น้ำตาให้มันไหลออกไป
Em 
  เพื่อลบล้
C 
างความเสี
D 
ยใจให้มันหาย
G 
  ต้องยอม
D/F# 
รับความจริงว่าสุดท้าย
Em 
  ฉันไม่เห
C 
ลือ.. 
 
D 
คร..

G 
  จะร้องให้ฟูมฟายใ
D/F# 
ห้เธอกลับมาไม่ได้
Em 
  เมื่อรักมันมีแต่ทำล
C 
าย 
 
ก็
D 
คงไม่ไหว
G 
  สุดท้ายฉันเองก็คงต้อ
D/F# 
งยอม
 
  ปล่อยเธอให้จา
Em 
กไป
 
  กับใ
C 
ครคนนั้นที่เ
D 
ขาดีกว่า

C 
  พยายามจะลืมเรื่อง
Bm 
ราวที่ผ่า
Em 
นมา
C 
  แต่ความทรงจำดีดี 
 
ก็
Bm 
กลายเป็น
Em 
น้ำตา
 
  อยากจะ
A 
ย้อยคืนวันเก่า 
 
ที่
Bm 
เดิมที่มีเรา
 
  ในวั
C 
นนี้ไม่มีเธออีกแ
D 
ล้ว

INSTRU | G | D/F# | Em D | C |
INSTRU | G | D/F# | Em | C D |
INSTRU | G | D/F# | Em | C D |

G 
  จะร้องให้ฟูมฟายใ
D/F# 
ห้เธอกลับมาไม่ได้
Em 
  เมื่อรักมันมีแต่ทำล
C 
าย 
 
ก็
Dm7 
คงไม่ไหว
G 
  สุดท้ายฉันเองก็คงต้อ
D/F# 
งยอม
 
  ปล่อยเธอให้จา
Em 
กไป
 
  กับใ
C 
ครคนนั้นที่เ
D 
ขา..ดีกว่า

OUTRO | Cm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฟูมฟาย


รู้แล้ววันนี้เธอไม่อยู่
รู้แล้วสุดท้ายก็จากไป
ถึงแม้จะรั้งสักเท่าไหร่
ก็คงไม่เหลือเยื่อใย

ซึ้งแล้วกับรักที่ต้องจบ
พบแล้วกับรักที่ต้องจาก
พบแล้วก็ต้องมีพลัดพราก
คงไม่ถึงตาย

ปล่อยน้ำตาให้มันไหลออกไป
เพื่อลบล้างความเสียใจให้มันหาย
ต้องยอมรับความจริงว่าสุดท้าย
ฉันไม่เหลือ.. ใคร..

จะร้องให้ฟูมฟายให้เธอกลับมาไม่ได้
เมื่อรักมันมีแต่ทำลาย ก็คงไม่ไหว
สุดท้ายฉันเองก็คงต้องยอม
ปล่อยเธอให้จากไป
กับใครคนนั้นที่เขาดีกว่า

แม้รักครั้งนี้จะต้องจบ
ให้เธอได้พบสิ่งดีกว่า
ถึงแม้ใจฉันจะโรยรา
แต่คงไม่ถึงตาย

ปล่อยน้ำตาให้มันไหลออกไป
เพื่อลบล้างความเสียใจให้มันหาย
ต้องยอมรับความจริงว่าสุดท้าย
ฉันไม่เหลือ.. ใคร..

จะร้องให้ฟูมฟายให้เธอกลับมาไม่ได้
เมื่อรักมันมีแต่ทำลาย ก็คงไม่ไหว
สุดท้ายฉันเองก็คงต้องยอม
ปล่อยเธอให้จากไป
กับใครคนนั้นที่เขาดีกว่า

พยายามจะลืมเรื่องราวที่ผ่านมา
แต่ความทรงจำดีดี ก็กลายเป็นน้ำตา
อยากจะย้อยคืนวันเก่า ที่เดิมที่มีเรา
ในวันนี้ไม่มีเธออีกแล้ว

( ดนตรี )

จะร้องให้ฟูมฟายให้เธอกลับมาไม่ได้
เมื่อรักมันมีแต่ทำลาย ก็คงไม่ไหว
สุดท้ายฉันเองก็คงต้องยอม
ปล่อยเธอให้จากไป
กับใครคนนั้นที่เขา..ดีกว่า

มิวสิควิดีโอ ฟูมฟาย Plays

เพลง ฟูมฟาย (คอร์ด)
ศิลปิน : Plays
คำร้อง : ศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์
ทำนอง/เรียบเรียง : Palys band
ติดติดงานแสดง : 0950362050, 0643435138
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend