คอร์ดเพลง โสดตัวโตๆ – วงพัทลุง

  
Text   

คอร์ดเพลง : โสดตัวโตๆ วงพัทลุง

คอร์ดเพลง โสดตัวโตๆ - วงพัทลุง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงพัทลุง : โสดตัวโตๆ


INTRO | G A | A | G A | E |
INTRO | A | F#m | A | F#m |
INTRO | D | D | E | E |

 
A 
สดตัวโตๆ 
 
 
F#m 
โถไม่มีแฟน
 
อยากมี
D 
คนมาควงแขน
 
เป็นเจ้าข
E 
องหัวใจ
A 
คนมันอยู่โบร๊ะ 
 
ก็ไม่
F#m 
เคยมีใคร
 
ที่จะ
D 
มาสนใจ 
 
ไม่เ
E 
ลยไม่เคยไม่เค
A 
ยมี

A 
อยู่ตัวคนเดียว 
 
 
F#m 
เที่ยวไปวันๆ
 
อยากมี
D 
คนในฝัน 
 
นั้นมาเ
E 
ดินจูงมือ
 
ก็ไม่
A 
รู้อีทำไง 
 
ก็ไ
F#m 
ม่รู้อิทำพรือ
 
จะมี
D 
คนยื่นมือมา
E 
รับฉันไปเดินคว
A 
งแขน
 
มาเป็นแ
E 
ฟน

 
อยากโดนคน
F#m 
รักสักคนมีไหม
 
จะเอาใจวาง
D 
ไว้ที่เธอคนนั้น
 
ถ้าเธอมี
F#m 
จริงจะรักเธอทุกวัน
 
แต่ยังต้องนอ
Bm 
นฝัน 
 
 
E 

 
อยากโดนค
F#m 
นรักสักคนมีไหม
 
จะไม่ทำร้
D 
ายให้เธอต้องเจ็บ
 
จะเอาใจดว
F#m 
งนี้ให้เธอนั้นเก็บ
 
เก็บในหั
Bm 
วใจ 
 
E 
ธอ
 
อยากบอกไปว่าโ
A 
ดน.. 
 
โดน..

INSTRU | F#m | F#m | A | A |
INSTRU | F#m | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E | E | E |

 
A 
สดตัวโตๆ 
 
 
F#m 
โถไม่มีแฟน
 
อยากมี
D 
คนมาควงแขน
 
เป็นเจ้าข
E 
องหัวใจ
A 
คนมันอยู่โบร๊ะ 
 
ก็ไม่
F#m 
เคยมีใคร
 
ที่จะ
D 
มาสนใจ 
 
ไม่เ
E 
ลยไม่เคยไม่เค
A 
ยมี

A 
อยู่ตัวคนเดียว 
 
 
F#m 
เที่ยวไปวันๆ
 
อยากมี
D 
คนในฝัน 
 
นั้นมาเ
E 
ดินจูงมือ
 
ก็ไม่
A 
รู้อีทำไง 
 
ก็ไ
F#m 
ม่รู้อิทำพรือ
 
จะมี
D 
คนยื่นมือมา
E 
รับฉันไปเดินคว
A 
งแขน
 
มาเป็นแ
E 
ฟน

 
อยากโดนคน
F#m 
รักสักคนมีไหม
 
จะเอาใจวาง
D 
ไว้ที่เธอคนนั้น
 
ถ้าเธอมี
F#m 
จริงจะรักเธอทุกวัน
 
แต่ยังต้องนอ
Bm 
นฝัน 
 
 
E 

 
อยากโดนค
F#m 
นรักสักคนมีไหม
 
จะไม่ทำร้
D 
ายให้เธอต้องเจ็บ
 
จะเอาใจดว
F#m 
งนี้ให้เธอนั้นเก็บ
 
เก็บในหั
Bm 
วใจ 
 
E 
ธอ
 
อยากบอกไปว่าโ
A 
ดน.. 
 
โดน..

 
อยากบอกไปว่าโ
A 
ดน.. 
 
โดน..
 
อยากบอกไปว่าโ
D 
ดน.. 
 
E 
ดน.. 
 
A 
ดน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โสดตัวโตๆ


โสดตัวโตๆ โถไม่มีแฟน
อยากมีคนมาควงแขน
เป็นเจ้าของหัวใจ
คนมันอยู่โบร๊ะ ก็ไม่เคยมีใคร
ที่จะมาสนใจ ไม่เลยไม่เคยไม่เคยมี

อยู่ตัวคนเดียว เที่ยวไปวันๆ
อยากมีคนในฝัน นั้นมาเดินจูงมือ
ก็ไม่รู้อีทำไง ก็ไม่รู้อิทำพรือ
จะมีคนยื่นมือมารับฉันไปเดินควงแขน
มาเป็นแฟน

อยากโดนคนรักสักคนมีไหม
จะเอาใจวางไว้ที่เธอคนนั้น
ถ้าเธอมีจริงจะรักเธอทุกวัน
แต่ยังต้องนอนฝัน

อยากโดนคนรักสักคนมีไหม
จะไม่ทำร้ายให้เธอต้องเจ็บ
จะเอาใจดวงนี้ให้เธอนั้นเก็บ
เก็บในหัวใจ เธอ
อยากบอกไปว่าโดน.. โดน..

( ดนตรี )

โสดตัวโตๆ โถไม่มีแฟน
อยากมีคนมาควงแขน
เป็นเจ้าของหัวใจ
คนมันอยู่โบร๊ะ ก็ไม่เคยมีใคร
ที่จะมาสนใจ ไม่เลยไม่เคยไม่เคยมี

อยู่ตัวคนเดียว เที่ยวไปวันๆ
อยากมีคนในฝัน นั้นมาเดินจูงมือ
ก็ไม่รู้อีทำไง ก็ไม่รู้อิทำพรือ
จะมีคนยื่นมือมารับฉันไปเดินควงแขน
มาเป็นแฟน

อยากโดนคนรักสักคนมีไหม
จะเอาใจวางไว้ที่เธอคนนั้น
ถ้าเธอมีจริงจะรักเธอทุกวัน
แต่ยังต้องนอนฝัน

อยากโดนคนรักสักคนมีไหม
จะไม่ทำร้ายให้เธอต้องเจ็บ
จะเอาใจดวงนี้ให้เธอนั้นเก็บ
เก็บในหัวใจ เธอ
อยากบอกไปว่าโดน.. โดน..

อยากบอกไปว่าโดน.. โดน..
อยากบอกไปว่าโดน.. โดน.. โดน..

มิวสิควิดีโอ โสดตัวโตๆ วงพัทลุง

เพลง โสดตัวโตๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : วงพัทลุง
คำร้อง/ทำนอง โกเกมส์ ดอกยาง & พีร์ วงพัทลุง
เรียบเรียง วงพัทลุง พาราฮัท
ติดต่องานแสดง โทร 089-994-2583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend