คอร์ดเพลง ห้ามใจไม่อยู่ – เอิ๊ต ภัทรวี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ห้ามใจไม่อยู่ เอิ๊ต ภัทรวี

คอร์ดเพลง ห้ามใจไม่อยู่ - เอิ๊ต ภัทรวี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เอิ๊ต ภัทรวี : ห้ามใจไม่อยู่


INTRO | Dm | G | C | A ( 2 Times )

 
ดูๆ
Dm 
เธอไม่เคยจะเข้า
ตา
 
เป็น
คนธรรมดาที่ทัก
Am 
ทาย
 
ก็ไม่ไ
Dm 
ด้รู้สึกดี 
 
 
กว่าใครคนไหน
 
Why do you alwa
Am 
ys crossed my mind?

 
ไม่ไ
Dm 
ด้มีอะไรที่คล้าย
กัน
 
ไม่ไ
ด้ทำอะไรประทับ
Am 
ใจ
 
แต่ก็ไ
Dm 
ม่รู้ทำไมยั
งต้องได้เจ
อ       
Am 

 
เธอกับฉัน
Dm 
เปรียบเหมือนดวงดาวที่ห่าง
ไกล
 
ให้หมุนยังไงไปคน
Em 
ละทาง
 
ก็วนมาเจอทุกที  
(I don’t know why?)
 
ยิ่งเผลอ
Dm 
เท่าไรยิ่งผูกพัน
 
ยิ่งเหมือน
นานวันหัวใจ 
 
ก็ยิ่งสั่น

 
อยู่ดีๆ
ใจมันก็คิดถึงเธอ
 
ไม่ได้เจอ
ทำไมมันเริ่มไหวหวั่น
 
จากที่ฉัน
Em 
ไม่คิดอะไร
 
กลับกลายเป็นห้าม
ใจไว้ไม่อยู่
 
จะ
Dm 
รักให้รู้ไปเลยดีมั้ย
 
ปฏิ
เสธใจตัวเองไม่ได้จริง

 
นาน
Dm 
ๆ 
 
ไปก็ดูจะเข้า
กัน
 
นาน
ๆ 
 
วันก็ดูจะชัดเ
Am 
จน
 
และ
Dm 
ก็เป็นเธอนั้น
ที่ใจยอมแพ้ 
 
 
 
Have I ever
Am 
crossed your mind?

 
กลาย
Dm 
เป็นมีอะไรที่เหมือน
กัน
 
เธอ
เติมเต็มให้วันของฉัน
Am 
งดงามกว่าเก่า
 
เข้า
Dm 
มาลบความเหงา
ที่ฉันเคยมี 
 
 
       
Am 

 
เธอกับฉัน
Dm 
เปรียบเหมือนดวงดาวที่ห่าง
ไกล
 
ให้หมุนยังไงไปคน
Em 
ละทาง
 
ก็วนมาเจอทุกที  
Am 
(I don’t know why?)
 
ยิ่งเผลอ
Dm 
เท่าไรยิ่งผูกพัน
 
ยิ่งเหมือน
นานวันหัวใจก็ยิ่งสั่น
ๆ Can it be?

 
อยู่ดีๆ
ใจมันก็คิดถึงเธอ
 
ไม่ได้เจอ
ทำไมมันเริ่มไหวหวั่น
 
จากที่ฉัน
Em 
ไม่คิดอะไร
 
กลับกลายเป็นห้าม
ใจไว้ไม่อยู่
 
จะ
Dm 
รักให้รู้ไปเลยดีมั้ย
 
ปฏิ
เสธใจตัวเองไม่ได้จริงๆ

INSTRU | Dm | G | C | A ( 2 Times )

 
เธอกับฉัน
Dm 
เปรียบเหมือนดวงดาวที่ห่าง
ไกล
 
ให้หมุนยังไงไปคน
Em 
ละทาง ก็วนมาเจอทุกที  
 
ยิ่งเผลอ
Dm 
เท่าไรยิ่งผูกพัน
 
ยิ่งเหมือน
นานวันหัวใจ 
 
ก็ยิ่งสั่นๆ

 
อยู่ดีๆ
ใจมันก็คิดถึงเธอ
 
ไม่ได้เจอ
ทำไมมันเริ่มไหวหวั่น
 
จากที่ฉัน
Em 
ไม่คิดอะไร
 
กลับกลายเป็นห้าม
ใจไว้ไม่อยู่
 
จะ
Dm 
รักให้รู้ไปเลยดีมั้ย
 
ปฏิ
เสธใจตัวเองไม่ได้จริง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ดูๆเธอไม่เคยจะเข้าตา
เป็นคนธรรมดาที่ทักทาย
ก็ไม่ได้รู้สึกดี กว่าใครคนไหน
(Why do you always cross my mind?)

ไม่ได้มีอะไรที่คล้ายกัน
ไม่ได้ทำอะไรประทับใจ
แต่ก็ไม่รู้ทำไมยังต้องได้เจอ

*เธอกับฉันเปรียบ เหมือนดวงดาวที่ห่างไกล
ให้หมุนยังไงไปคนละทาง ก็วนมาเจอทุกที
(I don’t know why?)

ยิ่งเผลอเท่าไรยิ่งผูกพัน
ยิ่งเหมือนนานวันหัวใจก็ยิ่งสั่นๆ
(Can it be?)

**อยู่ดีๆใจมันก็คิดถึงเธอ (is it you?)
ไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มไหวหวั่น (you
จากที่ฉันไม่คิดอะไร

กลับกลายเป็นห้ามใจไว้ไม่อยู่
จะรักให้รู้ไปเลยดีมั้ย (is it you?)
ปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้จริงๆ

นานๆไปก็ดูจะเข้ากัน
นานๆวันก็ดูจะชัดเจน
และก็เป็นเธอนั้นที่ใจยอมแพ้
(Have I ever crossed your mind?)

กลายเป็นมีอะไรที่เหมือนกัน
เธอเติมเต็มให้วันของฉันงดงามกว่าเก่า
เข้ามาลบความเหงาที่ฉันเคยมี
(Can it be?)

มิวสิควิดีโอเพลง ห้ามใจไม่อยู่ เอิ๊ต ภัทรวี
เพลง ห้ามใจไม่อยู่ (คอร์ด)

Lyrics : เอิ๊ต เอก โอ๊บ
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ติดต่องานจ้าง 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend