คอร์ดเพลง เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ) – p n v .

  
Text   

คอร์ดเพลง : เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ) p n v .

คอร์ดเพลง เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ) - p n v .

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ)


 
เธอ
Bb 
ชอบเขา 
 
แล้วชอบมาเล่าให้เรา
Gm 
ฟัง
 
เธอมีความสุขหัวเราะ
Eb 
เสียงดัง
 
แต่ฉัน
Dm 
ไม่ชอบฟัง 
 
เธอรู้ไหม
Cm 
  โฮโอ..   

 
เธอ
Bb 
ชอบเขา 
 
แล้วเราจะทำอะไร
Gm 
ได้
 
ให้เลิกชอบเธอก็ไม่ง่
Eb 
าย
 
มันทำ
Dm 
ไม่ได้ 
 
เคยลองทำ
Cm 
แล้ว 
 
ฮูอูว..

 
ทำ
Eb 
ไมเธอยังไม่รู้ตัว
Dm 
ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้ 
 
 
Cm 
 
ทำไมเธอมองแต่เขา

 
ถ้าเธอชอบ
Bb 
เขาแล้วเธอมาบอกเรา
F/A 
ทำไม
 
ถ้าเธอชอบ
Gm 
เขาแล้วเขาล่ะชอบ
Fm 
เธอไหม 
 
 
Bb 
 
คนที่อยู่ต
Eb 
รงนี้ 
 
มันไม่มีค
Dm 
วามหมาย
Gm 
 
ให้ตาย
Cm 
เธอก็ไม่รักกัน

 
ถ้าเธอชอบ
Bb 
เขาแล้วเธอมานั่งเหงา
F/A 
ทำไม
 
เธอชอบเขา
Gm 
และเขาก็ไม่เคย
Fm 
จะสนใจ 
 
 
Bb 
 
เธอก็ยังชอบ
Eb 
อยู่ 
 
ฉันก็ยังชอบ
Dm 
อยู่
 
และถึงแม้ว่
Cm 
าเธอชอบเขา
แต่เราชอบเธอ
Bb 

 
ทำ
Eb 
ไมเธอไม่รักฉัน 
 
ทำ
Dm 
ไมเธอไม่มองกัน
 
ทำ
Cm 
ไมเธอไม่คิดถึงฉัน
 
ทั้ง ๆ ที่ฉัน
Bb 
นั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที
 
ทำ
Eb 
ไมเธอไม่สนใจ 
 
ทั้ง
Dm 
ที่ฉันไม่สนใคร
 
ใช่ดิ
Cm 
ไม่ใช่เขาไง
 
ก็เลยไม่ได้หั
วใจของเธอมาครอง

 
ทำ
Eb 
ไมเธอยังไม่รู้ตัว
Dm 
ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้
 
ทำ
Cm 
ไมเธอมองแต่เขา
.. 
 
แต่เขา

 
ถ้าเธอชอบ
Bb 
เขาแล้วเธอมาบอกเรา
F/A 
ทำไม
 
ถ้าเธอชอบ
Gm 
เขาแล้วเขาล่ะชอบ
Fm 
เธอไหม 
 
 
Bb 
 
คนที่อยู่ต
Eb 
รงนี้ 
 
มันไม่มีค
Dm 
วามหมาย
Gm 
 
ให้ตาย
Cm 
เธอก็ไม่รักกัน

 
ถ้าเธอชอบ
Bb 
เขาแล้วเธอมานั่งเหงา
F/A 
ทำไม
 
เธอชอบเขา
Gm 
และเขาก็ไม่เคย
Fm 
จะสนใจ  
 
 
Bb 
 
เธอก็ยังชอบ
Eb 
อยู่ 
 
ฉันก็ยังชอบ
Dm 
อยู่
 
และถึงแม้ว่
Cm 
าเธอชอบเขา
แต่เราชอบเธอ

INSTRU | Bb | F/A | Gm | Fm Bb |

 
คนที่อยู่ต
Eb 
รงนี้ 
 
มันไม่มีค
Dm 
วามหมาย
 
ให้ตาย
Cm 
เธอก็ไม่รักกัน
แต่ฉันรักเธอ

 
ทำ
Bb 
ไมเธอไม่รักฉัน 
 
ทำ
F/A 
ไมเธอไม่มองกัน
 
ทำ
Gm 
ไมเธอไม่คิดถึงฉัน
 
ทั้ง ๆ ที่ฉัน
Fm 
นั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วิน
Bb 
าที
 
ทำ
Eb 
ไมเธอไม่สนใจ 
 
ทั้ง
Dm 
ที่ฉันไม่สนใคร
 
ใช่ดิ
Cm 
ไม่ใช่เขาไง
 
ก็เลยไม่ได้หั
วใจของเธอมาครอง


เธอชอบเขา แล้วชอบมาเล่าให้เราฟัง
เธอมีความสุขหัวเราะเสียงดัง
แต่ฉันไม่ชอบฟัง เธอรู้ไหม  โฮโอ.. 

เธอชอบเขา แล้วเราจะทำอะไรได้
ให้เลิกชอบเธอก็ไม่ง่าย
มันทำไม่ได้ เคยลองทำแล้ว ฮูอูว..

ทำไมเธอยังไม่รู้ตัว ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้
ทำไมเธอมองแต่เขา

ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมาบอกเราทำไม
ถ้าเธอชอบเขาแล้วเขาล่ะชอบเธอไหม
คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย
ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน

ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมานั่งเหงาทำไม
เธอชอบเขาและเขาก็ไม่เคยจะสนใจ
เธอก็ยังชอบอยู่ ฉันก็ยังชอบอยู่
และถึงแม้ว่าเธอชอบเขา แต่เราชอบเธอ

ทำไมเธอไม่รักฉัน ทำไมเธอไม่มองกัน
ทำไมเธอไม่คิดถึงฉัน
ทั้ง ๆ ที่ฉันนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที
ทำไมเธอไม่สนใจ ทั้งที่ฉันไม่สนใคร
ใช่ดิไม่ใช่เขาไง
ก็เลยไม่ได้หัวใจของเธอมาครอง

ทำไมเธอยังไม่รู้ตัวว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้
ทำไมเธอมองแต่เขา.. แต่เขา

ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมาบอกเราทำไม
ถ้าเธอชอบเขาแล้วเขาล่ะชอบเธอไหม
คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย
ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน

ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมานั่งเหงาทำไม
เธอชอบเขาและเขาก็ไม่เคยจะสนใจ 
เธอก็ยังชอบอยู่ ฉันก็ยังชอบอยู่
และถึงแม้ว่าเธอชอบเขา แต่เราชอบเธอ

( ดนตรี )

คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย
ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน แต่ฉันรักเธอ

ทำไมเธอไม่รักฉัน ทำไมเธอไม่มองกัน
ทำไมเธอไม่คิดถึงฉัน
ทั้ง ๆ ที่ฉันนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที
ทำไมเธอไม่สนใจ ทั้งที่ฉันไม่สนใคร
ใช่ดิไม่ใช่เขาไง
ก็เลยไม่ได้หัวใจของเธอมาครอง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ) (คอร์ด)

Writer / Composer : p n v .
Arranger : p n v ., Janpat Montrelerdrasme
ติดต่องานโชว์ศิลปิน :
084-707-4446, 094-966-6262, 093-669-7494
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend