คอร์ดเพลง ถ้าเธอรักเขา เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว – แป๊ะ Syndrome

  
Text   

Tune to Eb

 
ถ้าเธอรักเ
C 
ขา.
D 
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
เย้เ
E7 
ฮ้ว.. 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่
D 
มันเกเรไปรักเ
G 
ธอ

 
รู้ว่าเธอชอบ
Am 
เขา.. 
 
 
D 
 
เขาคือคนที่
Bm 
เธอต้องการทุกอ
E7 
ย่าง
 
ส่วนฉันไม่มีเลยสั
Am 
กอย่าง 
 
 
D 
 
ที่เธออยากได้จากเ
G 
ขา.. 
 
 
E7 

 
เรามันคนเซ
Am 
อร์ ๆ  
D 
 
ที่บังเอิญเจอ
Bm 
เธอในวั
E7 
นนี้ 
 
ฉันก็รู้ตั
Am 
วดี 
 
มีสิ
D 
ทธิ์แค่นี้ก็เ
G 
อา.. 
 
 
E7 

 
ถ้าเธอรักเ
C 
ขา.
D 
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
เย้เ
E7 
ฮ้ว.. 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่มั
D 
นเกเรไปรักเ
G 
ธอ
 
ถ้าวันนึงเบื่อเ
C 
ขา.
D 
..
 
อยากจะไปท
Bm 
ะเล 
 
กับเ
E7 
รา
 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
D 
ได้จริง ๆ เสียก่
G 
อน

 
ฉันนั้นชอบท
Am 
ะเล.. 
 
 
D 
 
เพราะมันไปแล้วส
Bm 
บาย.. 
 
 
E7 
ใจ 
 
ให้คลื่นลมพาควา
Am 
มทุกข์ออกไป 
 
 
D 
 
นั่งโง่ ๆ อยู่ริ
G 
มทะเล 
 
 
E7 
 
อาจจะต่างจาก
Am 
เขา.. 
 
 
D 
 
มันมีความท้า
Bm 
ทาย 
 
ทุกอ
E7 
ย่าง 
 
เขามีสิ่งที่สว
Am 
ยงาม 
 
 
D 
 
อยู่ที่เธอจะเลือ
Esus4 
กใคร 
 
 
E 

 
ถ้าเธอรักเ
C 
ขา.
D 
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
เย้เ
E7 
ฮ้ว.. 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่มั
D 
นเกเรไปรักเ
G 
ธอ
 
ถ้าวันนึงเบื่อเ
C 
ขา.
D 
..
 
อยากจะไปท
Bm 
ะเล 
 
กับเ
E7 
รา
 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
D 
ได้จริง ๆ เสียก่
G 
อน

 
ถ้าเธอรักเ
C 
ขา.
D 
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
 
E7 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่มั
D 
นเกเรไปรักเ
G 
ธอ
 
ถ้าวันนึงเบื่อเ
C 
ขา.
D 
..
 
อยากจะไปท
Bm 
ะเล 
 
กับเ
E7 
รา
 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
D 
ได้จริง ๆ เสียก่
G 
อน

 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
D 
ได้จริง ๆ เสียก่
G 
อน..


ถ้าเธอรักเขา…
เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว.. 
พักหัวใจที่โดนเท ที่มันเกเรไปรักเธอ

รู้ว่าเธอชอบเขา..
เขาคือคนที่เธอต้องการทุกอย่าง
ส่วนฉันไม่มีเลยสักอย่าง
ที่เธออยากได้จากเขา..

เรามันคนเซอร์ ๆ
ที่บังเอิญเจอเธอในวันนี้ 
ฉันก็รู้ตัวดี มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา..

ถ้าเธอรักเขา…
เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว.. 
พักหัวใจที่โดนเท ที่มันเกเรไปรักเธอ
ถ้าวันนึงเบื่อเขา…
อยากจะไปทะเล กับเรา
ขอให้เธอลืมเขา ให้ได้จริง ๆ เสียก่อน

ฉันนั้นชอบทะเล..
เพราะมันไปแล้วสบาย.. ใจ 
ให้คลื่นลมพาความทุกข์ออกไป
นั่งโง่ ๆ อยู่ริมทะเล
อาจจะต่างจากเขา..
มันมีความท้าทาย ทุกอย่าง 
เขามีสิ่งที่สวยงาม
อยู่ที่เธอจะเลือsus4กใคร

ถ้าเธอรักเขา…
เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว.. 
พักหัวใจที่โดนเท ที่มันเกเรไปรักเธอ
ถ้าวันนึงเบื่อเขา…
อยากจะไปทะเล กับเรา
ขอให้เธอลืมเขา ให้ได้จริง ๆ เสียก่อน

ถ้าเธอรักเขา…
เราจะไปทะเล
พักหัวใจที่โดนเท ที่มันเกเรไปรักเธอ
ถ้าวันนึงเบื่อเขา…
อยากจะไปทะเล กับเรา
ขอให้เธอลืมเขา ให้ได้จริง ๆ เสียก่อน

ขอให้เธอลืมเขา ให้ได้จริง ๆ เสียก่อน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถ้าเธอรักเขา เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว (คอร์ด)

Lyrics/Melody : แป๊ะ Syndrome
Arange : แป๊ะ Syndrome/Tum theso
ติดต่องาน : 084-055-4188
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend