คอร์ดเพลง หมดรัก – วงเปิด

  
Text   

คอร์ดเพลง : หมดรัก วงเปิด

คอร์ดเพลง หมดรัก - วงเปิด

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเปิด : หมดรัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หมดรัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m | E | D | E |

 
เมื่อ
F#m 
เธอมีเขา 
 
เข้ามาแทนฉัน
 
มันเ
E 
จ็บรู้หรือเปล่า
 
หัว
D 
ใจดวงนี้ 
 
มันถูกทำลายไม่เห
E 
ลือชิ้นดี
 
หากว่า
F#m 
เธอไม่รัก 
 
ก็อย่าบอกรัก
 
บอก
E 
รักให้มันช้ำใจ
 
เมื่อเ
D 
ธอไม่รัก 
 
ก็ไปอยู่กับเขา
 
จบกัน
E 
ไปเมื่อไม่รักกัน

 
เมื่อมัน
D 
จบทุกสิ่ง 
 
เมื่อมันจบทุกอย่าง
 
เธอก็ค
E 
วรจะทิ้งไป
 
อยู่กัน
D 
มานานเท่าไร 
 
เธอก็
E 
คงไม่เสียใจ

 
แค่
F#m 
อยากให้เธอรู้ 
 
รู้ไว้เ
E 
ลยว่าฉัน
 
จะ
D 
ทำตามที่เธอนั้น 
 
บอกกับ
E 
ฉันในวันนี้

 
หมดรักกันวัน
A 
นี้ 
 
อย่าไ
E/G# 
ด้มีเลยเยื่
F#m 
อใย
 
ให้สองเราจบ
D 
ไป 
 
ไม่ต้องมีเลยน้ำ
E 
ตา
 
หมดรักกันวั
A 
นนี้ 
 
ไม่ต้อ
E/G# 
งมีคำว่า
F#m 
เรา
 
ฉันเป็นแค่คนแก้เห
D 
งา 
 
มีแต่เ
E 
ขาโง่ๆเป็นค
A 
วาย

 
เมื่อ
F#m 
เธอเลือกเขา 
 
เข้ามาแทนที่ฉัน
 
ฉัน
E 
คงจะต้องไป
 
ไม่ต้อง
D 
พูดอะไร 
 
ถึงเสีย
E 
ใจต้องรับมัน
 
ฉันยอม
F#m 
ทิ้งทุกสิ่ง 
 
ฉันยอมแล้วทุกอย่าง
 
ให้เ
E 
ธอได้กับเขา
 
จะไม่
D 
ยื้อไม่ทนฟืน 
 
แม้ว่า
E 
ยืนแทบไม่ไหว

 
แค่
F#m 
อยากให้เธอรู้ 
 
รู้ไว้เ
E 
ลยว่าฉัน
 
จะ
D 
ทำตามที่เธอนั้น 
 
บอกกับ
E 
ฉันในวันนี้ 
 
โฮ..

 
หมดรักกันวัน
A 
นี้ 
 
อย่าไ
E/G# 
ด้มีเลยเยื่
F#m 
อใย
 
ให้สองเราจบ
D 
ไป 
 
ไม่ต้องมีเลยน้ำ
E 
ตา
 
หมดรักกันวั
A 
นนี้ 
 
ไม่ต้อ
E/G# 
งมีคำว่า
F#m 
เรา
 
ฉันเป็นแค่คนแก้เห
D 
งา 
 
มีแต่เ
E 
ขาโง่ๆเป็นค
A 
วาย 
 
 
E 

INSTRU | A E/G# | F#m | D | E |
INSTRU | A E/G# | F#m | D E | A |

 
แค่
F#m 
อยากให้เธอรู้ 
 
รู้ไว้เ
E 
ลยว่าฉัน
 
จะ
D 
ทำตามที่เธอนั้น 
 
บอกกับ
E 
ฉันในวันนี้

 
หมดรักกันวัน
A 
นี้ 
 
อย่าไ
E/G# 
ด้มีเลยเยื่
F#m 
อใย
 
ให้สองเราจบ
D 
ไป 
 
ไม่ต้องมีเลยน้ำ
E 
ตา
 
หมดรักกันวั
A 
นนี้ 
 
ไม่ต้อ
E/G# 
งมีคำว่า
F#m 
เรา
 
ฉันเป็นแค่คนแก้เห
D 
งา
 
มีแต่เ
E 
ขาโง่ๆเป็นค
A 
วาย 
 
E 
ฮ้อ

 
ยังรักเธอเส
A 
มอมีแค่
E/G# 
เธอไม่มี
F#m 
ใคร
 
รักเธอสุดหัว
D 
ใจไม่คิดมีใครแทนที่
E 
กัน
 
ถึงแม้จะห่างเ
A 
หิน 
 
อาจจะ
E/G# 
เดินคนล่ะ
F#m 
ทาง
 
แต่รู้ไว้ว่าใจ
D 
ฉัน 
 
ยัง
E 
รักเธอเหมือนเ
A 
ดิม

 
แต่รู้ไว้ว่าใจ
D 
ฉัน 
 
ยัง
E 
รักเธอเหมือนเ
A 
ดิม..


เมื่อเธอมีเขา เข้ามาแทนฉันมันเจ็บรู้หรือเปล่า
หัวใจดวงนี้ มันถูกทำลายไม่เหลือชิ้นดี
หากว่าเธอไม่รัก ก็อย่าบอกรัก บอกรักให้มันช้ำใจ
เมื่อเธอไม่รักก็ไปอยู่กับเขาจบกันไปเมื่อไม่รักกัน

เมื่อมันจบทุกสิ่งเมื่อมันจบทุกอย่างเธอก็ควรจะทิ้งไป
อยู่กันมานานเท่าไร เธอก็คงไม่เสียใจ

แค่อยากให้เธอรู้ รู้ไว้เลยว่าฉัน
จะทำตามที่เธอนั้น บอกกับฉันในวันนี้

หมดรักกันวันนี้ อย่าได้มีเลยเยื่อใย
ให้สองเราจบไป ไม่ต้องมีเลยน้ำตา
หมดรักกันวันนี้ ไม่ต้องมีคำว่าเรา
ฉันเป็นแค่คนแก้เหงา มีแต่เขาโง่ๆเป็นควาย

เมื่อเธอเลือกเขา เข้ามาแทนที่ฉัน ฉันคงจะต้องไป
ไม่ต้องพูดอะไร ถึงเสียใจต้องรับมัน
ฉันยอมทิ้งทุกสิ่ง ฉันยอมแล้วทุกอย่าง
ให้เธอได้กับเขา
จะไม่ยื้อไม่ทนฟืน แม้ว่ายืนแทบไม่ไหว

แค่อยากให้เธอรู้ รู้ไว้เลยว่าฉัน
จะทำตามที่เธอนั้น บอกกับฉันในวันนี้ โฮ..

หมดรักกันวันนี้ อย่าได้มีเลยเยื่อใย
ให้สองเราจบไป ไม่ต้องมีเลยน้ำตา
หมดรักกันวันนี้ ไม่ต้องมีคำว่าเรา
ฉันเป็นแค่คนแก้เหงา มีแต่เขาโง่ๆเป็นควาย

( ดนตรี )

แค่อยากให้เธอรู้ รู้ไว้เลยว่าฉัน
จะทำตามที่เธอนั้น บอกกับฉันในวันนี้

หมดรักกันวันนี้ อย่าได้มีเลยเยื่อใย
ให้สองเราจบไป ไม่ต้องมีเลยน้ำตา
หมดรักกันวันนี้ ไม่ต้องมีคำว่าเรา
ฉันเป็นแค่คนแก้เหงา มีแต่เขาโง่ๆเป็นควาย เฮ้อ

ยังรักเธอเสมอมีแค่เธอไม่มีใคร
รักเธอสุดหัวใจไม่คิดมีใครแทนที่กัน
ถึงแม้จะห่างเหิน อาจจะเดินคนล่ะทาง
แต่รู้ไว้ว่าใจฉัน ยังรักเธอเหมือนเดิม

แต่รู้ไว้ว่าใจฉัน ยังรักเธอเหมือนเดิม..


รูปภาพคอร์ด หมดรัก – วงเปิด

คอร์ดเพลง หมดรัก - วงเปิด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หมดรัก (คอร์ด)

คำร้อง โจ๊กวงเปิด/แพรทิพย์ สังข์แก้ว
ทำนอง กันย์ ธารา
เรียบเรียง เสก ผ่านชื่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend