คอร์ดเพลง พร้อมเพย์ – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : พร้อมเพย์ เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง พร้อมเพย์ - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบลล์ นิภาดา : พร้อมเพย์


Tune to Eb
INTRO | G A | F#m Bm | G A | D F#m |
INTRO | G A | F#m Bm | G | A | D | A |

 
เสี่ยงตาแนมอ้ายสู่
Bm 
มื้ออยู่ 
 
อ้ายสิ
D 
ฮู้บ่น้อ
 
คนโตน้
A 
อย ๆ ที่มันค่อยคิดต่อ

 
ก็เลยอยากพบอยากพ้อแต่
Bm 
หน้าอ้าย.. 
 
อยู่สู่เ
D 
ว็น
 
มันเ
A 
ป็นความต้องการของใจ
 
กะหวังว่าอ้
G 
าย 
 
รอว่าอ้
A 
าย..สิมีใจให้กั
Bm 
นบ่..

 
ส่งยิ้ม
G 
ไป 
 
แล้วจิก
A 
ตา 
 
หวังแต่
F#m 
ว่าให้อ้ายมา
Bm 
สน
 
สิคอยติดต
G 
ามจนว่าอ้ายสิหลูโตน..ค
A 
นจั่งน้อง..

 
ขั่นแม่น
G 
ใจโอนได้คือพร้อมเ
A 
พย์
 
น้องสิโอนสิ
F#m 
เทให้เบิด
Bm 
ตัก
 
คนตา
Em 
ฮัก ฮัก  
A 
ฮัก 
 
โอ้ยบ่ให้น้อง
D 
มักได้จั
F#m 
งใด๋
 
เป็นตา
G 
ซังคักกะ
A 
ด้อ 
 
บอกได้เลย
F#m 
น้อน้องพร้อม
Bm 
จ่าย
 
ถึงพร้อม
Em 
เพย์สิโอนใจบ่ได้.. 
 
 
A 
 
แต่ขั่นอ้ายเปิด
D 
ใจ 
 
น้องพ
A 
ร้อม
D 
ฮัก

 
อย่ารำคาญกันขั่นน้องนั้นตา
Bm 
มส่อง.. 
 
อยู่บ่เ
D 
ซา
 
คนอยู่ผู้เ
A 
ดียวมันกะขี้ค้านเหงา
 
น้องยังคอย
G 
ลุ้นคำว่าเ
A 
ฮา..อยู่เด๊ะอ้า
Bm 
ยจ๋า..

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G | A | D | D |

 
ส่งยิ้ม
G 
ไป 
 
แล้วจิก
A 
ตา 
 
หวังแต่
F#m 
ว่าให้อ้ายมา
Bm 
สน
 
สิคอยติดต
G 
ามจนว่าอ้ายสิหลูโตน.. 
 
A 
นจั่งน้อง..

 
ขั่นแม่น
G 
ใจโอนได้คือพร้อมเ
A 
พย์
 
น้องสิโอนสิ
F#m 
เทให้เบิด
Bm 
ตัก
 
คนตา
Em 
ฮัก ฮัก  
A 
ฮัก 
 
โอ้ยบ่ให้น้อง
D 
มักได้จั
F#m 
งใด๋
 
เป็นตา
G 
ซังคักกะ
A 
ด้อ 
 
บอกได้เลย
F#m 
น้อน้องพร้อม
Bm 
จ่าย
 
ถึงพร้อม
Em 
เพย์สิโอนใจบ่ได้.. 
 
 
A 

 
ขั่นแม่น
G 
ใจโอนได้คือพร้อมเ
A 
พย์
 
น้องสิโอนสิ
F#m 
เทให้เบิด
Bm 
ตัก
 
คนตา
Em 
ฮัก ฮัก  
A 
ฮัก 
 
โอ้ยบ่ให้น้อง
D 
มักได้จั
F#m 
งใด๋
 
เป็นตา
G 
ซังคักกะ
A 
ด้อ 
 
บอกได้เลย
F#m 
น้อน้องพร้อม
Bm 
จ่าย
 
ถึงพร้อม
Em 
เพย์สิโอนใจบ่ได้.. 
 
 
A 
 
แต่ขั่นอ้ายเปิด
D 
ใจ 
 
น้องพ
A 
ร้อม
D 
ฮัก

 
เป็นตา
G 
ซังคักกะ
A 
ด้อ 
 
บอกได้เล
F#m 
ยน้อน้องพร้อ
Bm 
มจ่าย
 
ถึงพร้อม
Em 
เพย์สิโอนใจบ่ได้.. 
 
 
A 
 
แต่ขั่นอ้ายเปิดใจ น้องพร้อ
D 
มฮัก

OUTRO | G A | F#m Bm | G A | D F#m |
OUTRO | G A | F#m Bm | G | A | D | A | D |


เสี่ยงตาแนมอ้ายสู่มื้ออยู่ อ้ายสิฮู้บ่น้อ
คนโตน้อย ๆ ที่มันค่อยคิดต่อ

ก็เลยอยากพบอยากพ้อแต่หน้าอ้าย.. อยู่สู่เว็น
มันเป็นความต้องการของใจ
กะหวังว่าอ้าย รอว่าอ้าย..สิมีใจให้กันบ่..

ส่งยิ้มไป แล้วจิกตา หวังแต่ว่าให้อ้ายมาสน
สิคอยติดตามจนว่าอ้ายสิหลูโตน..คนจั่งน้อง..

ขั่นแม่นใจโอนได้คือพร้อมเพย์
น้องสิโอนสิเทให้เบิดตัก
คนตาฮัก ฮัก ฮัก โอ้ยบ่ให้น้องมักได้จังใด๋
เป็นตาซังคักกะด้อ บอกได้เลยน้อน้องพร้อมจ่าย
ถึงพร้อมเพย์สิโอนใจบ่ได้..
แต่ขั่นอ้ายเปิดใจ น้องพร้อมฮัก

อย่ารำคาญกันขั่นน้องนั้นตามส่อง.. อยู่บ่เซา
คนอยู่ผู้เดียวมันกะขี้ค้านเหงา
น้องยังคอยลุ้นคำว่าเฮา..อยู่เด๊ะอ้ายจ๋า..

( ดนตรี )

ส่งยิ้มไป แล้วจิกตา หวังแต่ว่าให้อ้ายมาสน
สิคอยติดตามจนว่าอ้ายสิหลูโตน.. คนจั่งน้อง..

ขั่นแม่นใจโอนได้คือพร้อมเพย์
น้องสิโอนสิเทให้เบิดตัก
คนตาฮัก ฮัก ฮัก โอ้ยบ่ให้น้องมักได้จังใด๋
เป็นตาซังคักกะด้อ บอกได้เลยน้อน้องพร้อมจ่าย
ถึงพร้อมเพย์สิโอนใจบ่ได้..

ขั่นแม่นใจโอนได้คือพร้อมเพย์
น้องสิโอนสิเทให้เบิดตัก
คนตาฮัก ฮัก ฮัก โอ้ยบ่ให้น้องมักได้จังใด๋
เป็นตาซังคักกะด้อ บอกได้เลยน้อน้องพร้อมจ่าย
ถึงพร้อมเพย์สิโอนใจบ่ได้..
แต่ขั่นอ้ายเปิดใจ น้องพร้อมฮัก

เป็นตาซังคักกะด้อ บอกได้เลยน้อน้องพร้อมจ่าย
ถึงพร้อมเพย์สิโอนใจบ่ได้..
แต่ขั่นอ้ายเปิดใจ น้องพร้อมฮัก


รูปภาพคอร์ด พร้อมเพย์ – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง พร้อมเพย์ - เบลล์ นิภาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พร้อมเพย์ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ทอน ทุ่งฝน
เรียบเรียง : นัท พอใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend