หน้าแรก » BamBam » คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง – BamBam

คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง – BamBam

คอร์ดเพลง : พี่ไม่หล่อลวง BamBam

คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง - BamBam

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BamBam : พี่ไม่หล่อลวง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | E | C#m | C#m |
INTRO | A | A | B | B |

 
สายตาแบบเ
นี้ย 
 
คงดูเจ้าเล่ห์ไป
 
ท่าทางแบบ
C#m 
เนี้ย 
 
คงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจ
 
เธอยังสง
สัยในตัวฉัน 
 
เลยยังไม่เ
ชื่อใจกัน

 
ว่ากันว่าคนห
น้าตาดีหลายคน
 
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน
 
 
แต่ฉันไม่ใช่อย่า
C#m 
งนั้น ทุก ๆ การกระทำ
 
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน
 
 
ยอมโดนเค
รื่องจับโกหก 
 
ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด
 
จะไม่
ทำให้เธอผิดหวัง

 
ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่า
รัก.. 
 
ที่บอก
 
จะทำให้เธอได้เห็นว่
C#m 
าฉัน.. 
 
ไม่ได้หลอก
 
Oh baby r
ead my mind
 
อ่านใจของฉันสักที  
ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

 
เพราะทุกทุกครั้งที่พูด
ว่ารัก.. 
 
ตลอด
 
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบ
C#m 
บนั้น 
 
คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
 
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่
ารัก
 
มีความหมายตามที่หมายความ
 

 
ที่เธอเ
จอมา 
 
มีแต่คนที่ดีแค่หน้าตา
 
แต่ไม่มี
C#m 
ราคา 
 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา
 
เหนื่อยใจและแส
นล้า 
 
พอใครใครเข้ามา
 
เธอเลยไม่ก
ล้าลองเปิดใจ

 
ถึงแม้ว่าค
นหน้าตาดีหลายคน
 
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน
 
 
แต่ฉันไม่ใช่อย่า
C#m 
งนั้น ทุก ๆ การกระทำ
 
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน
 
 
ยอมโดนเค
รื่องจับโกหก
 
ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด จะไม่
ทำให้เธอเจ็บช้ำ

 
ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่า
รัก.. 
 
ที่บอก
 
จะทำให้เธอได้เห็นว่า
C#m 
ฉัน..ไม่ได้หลอก
 
Oh baby re
ad my mind
 
อ่านใจของฉันสักที  
ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

 
เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่า
รัก.. 
 
ตลอด
 
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบ
C#m 
บนั้น 
 
คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
 
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่
ารัก
 
มีความหมายตามที่หมายความ
 

INSTRU | E | E | C#m | C#m |
INSTRU | A | A | B | B |

 
ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่า
รัก.. 
 
ที่บอก
 
จะทำให้เธอได้เห็นว่
C#m 
าฉัน.. 
 
ไม่ได้หลอก
 
Oh baby r
ead my mind
 
อ่านใจของฉันสักที  
ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

 
เพราะทุกทุกครั้งที่พูด
ว่ารักตลอด
 
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบ
C#m 
บนั้น 
 
คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
 
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่
ารัก
 
มีความหมายตามที่หมายความ
 


สายตาแบบเนี้ย คงดูเจ้าเล่ห์ไป
ท่าทางแบบเนี้ย คงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจ
เธอยังสงสัยในตัวฉัน เลยยังไม่เชื่อใจกัน

ว่ากันว่าคนหน้าตาดีหลายคน
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน[]
แต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้น ทุก ๆ การกระทำ
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน[]
ยอมโดนเครื่องจับโกหก ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด
จะไม่ทำให้เธอผิดหวัง

ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารัก.. ที่บอก
จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน.. ไม่ได้หลอก
Oh baby read my mind
อ่านใจของฉันสักที ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่ารัก.. ตลอด
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้น คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่ารัก
มีความหมายตามที่หมายความ[]

ที่เธอเจอมา มีแต่คนที่ดีแค่หน้าตา
แต่ไม่มีราคา ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา
เหนื่อยใจและแสนล้า พอใครใครเข้ามา
เธอเลยไม่กล้าลองเปิดใจ

ถึงแม้ว่าคนหน้าตาดีหลายคน
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน[]
แต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้น ทุก ๆ การกระทำ
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน[]
ยอมโดนเครื่องจับโกหก
ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด จะไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำ

ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารัก.. ที่บอก
จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน..ไม่ได้หลอก
Oh baby read my mind
อ่านใจของฉันสักที ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่ารัก.. ตลอด
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้น คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่ารัก
มีความหมายตามที่หมายความ[]

( ดนตรี )

ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารัก.. ที่บอก
จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน.. ไม่ได้หลอก
Oh baby read my mind
อ่านใจของฉันสักที ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่ารักตลอด
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้น คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่ารัก
มีความหมายตามที่หมายความ[]


รูปภาพคอร์ด พี่ไม่หล่อลวง – BamBam

คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง - BamBam

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พี่ไม่หล่อลวง (คอร์ด)

Artist : BamBam
Lyrics : 3rd Tilly Birds
Composed : BamBam, Psycho Tension
(Jeong Seongmin, Shin Yongsu)
Arranger : Psycho Tension (Wayco)
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา