คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง – BamBam

  
Text   

คอร์ดเพลง : พี่ไม่หล่อลวง BamBam

คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง - BamBam

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BamBam : พี่ไม่หล่อลวง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | E | C#m | C#m |
INTRO | A | A | B | B |

 
สายตาแบบเ
E 
นี้ย 
 
คงดูเจ้าเล่ห์ไป
 
ท่าทางแบบ
C#m 
เนี้ย 
 
คงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจ
 
เธอยังสง
A 
สัยในตัวฉัน 
 
เลยยังไม่เ
B 
ชื่อใจกัน

 
ว่ากันว่าคนห
E 
น้าตาดีหลายคน
 
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน
 
 
แต่ฉันไม่ใช่อย่า
C#m 
งนั้น ทุก ๆ การกระทำ
 
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน
 
 
ยอมโดนเค
A 
รื่องจับโกหก 
 
ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด
 
จะไม่
B 
ทำให้เธอผิดหวัง

 
ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่า
E 
รัก.. 
 
ที่บอก
 
จะทำให้เธอได้เห็นว่
C#m 
าฉัน.. 
 
ไม่ได้หลอก
 
Oh baby r
A 
ead my mind
 
อ่านใจของฉันสักที  
B 
ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

 
เพราะทุกทุกครั้งที่พูด
E 
ว่ารัก.. 
 
ตลอด
 
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบ
C#m 
บนั้น 
 
คงไม่พูดหรอก
A 
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
 
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่
B 
ารัก
 
มีความหมายตามที่หมายความ
 

 
ที่เธอเ
E 
จอมา 
 
มีแต่คนที่ดีแค่หน้าตา
 
แต่ไม่มี
C#m 
ราคา 
 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา
 
เหนื่อยใจและแส
A 
นล้า 
 
พอใครใครเข้ามา
 
เธอเลยไม่ก
B 
ล้าลองเปิดใจ

 
ถึงแม้ว่าค
E 
นหน้าตาดีหลายคน
 
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน
 
 
แต่ฉันไม่ใช่อย่า
C#m 
งนั้น ทุก ๆ การกระทำ
 
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน
 
 
ยอมโดนเค
A 
รื่องจับโกหก
 
ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด จะไม่
B 
ทำให้เธอเจ็บช้ำ

 
ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่า
E 
รัก.. 
 
ที่บอก
 
จะทำให้เธอได้เห็นว่า
C#m 
ฉัน..ไม่ได้หลอก
 
Oh baby re
A 
ad my mind
 
อ่านใจของฉันสักที  
B 
ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

 
เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่า
E 
รัก.. 
 
ตลอด
 
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบ
C#m 
บนั้น 
 
คงไม่พูดหรอก
A 
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
 
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่
B 
ารัก
 
มีความหมายตามที่หมายความ
 

INSTRU | E | E | C#m | C#m |
INSTRU | A | A | B | B |

 
ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่า
E 
รัก.. 
 
ที่บอก
 
จะทำให้เธอได้เห็นว่
C#m 
าฉัน.. 
 
ไม่ได้หลอก
 
Oh baby r
A 
ead my mind
 
อ่านใจของฉันสักที  
B 
ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

 
เพราะทุกทุกครั้งที่พูด
E 
ว่ารักตลอด
 
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบ
C#m 
บนั้น 
 
คงไม่พูดหรอก
A 
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
 
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่
B 
ารัก
 
มีความหมายตามที่หมายความ
 


สายตาแบบเนี้ย คงดูเจ้าเล่ห์ไป
ท่าทางแบบเนี้ย คงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจ
เธอยังสงสัยในตัวฉัน เลยยังไม่เชื่อใจกัน

ว่ากันว่าคนหน้าตาดีหลายคน
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน[]
แต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้น ทุก ๆ การกระทำ
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน[]
ยอมโดนเครื่องจับโกหก ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด
จะไม่ทำให้เธอผิดหวัง

ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารัก.. ที่บอก
จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน.. ไม่ได้หลอก
Oh baby read my mind
อ่านใจของฉันสักที ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่ารัก.. ตลอด
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้น คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่ารัก
มีความหมายตามที่หมายความ[]

ที่เธอเจอมา มีแต่คนที่ดีแค่หน้าตา
แต่ไม่มีราคา ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา
เหนื่อยใจและแสนล้า พอใครใครเข้ามา
เธอเลยไม่กล้าลองเปิดใจ

ถึงแม้ว่าคนหน้าตาดีหลายคน
ไม่ค่อยมีที่จริงใจเลยสักคน[]
แต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้น ทุก ๆ การกระทำ
และคำพูดของฉันไม่มีเจือปน[]
ยอมโดนเครื่องจับโกหก
ตรวจคำพูดฉันทั้งหมด จะไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำ

ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารัก.. ที่บอก
จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน..ไม่ได้หลอก
Oh baby read my mind
อ่านใจของฉันสักที ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่ารัก.. ตลอด
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้น คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่ารัก
มีความหมายตามที่หมายความ[]

( ดนตรี )

ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารัก.. ที่บอก
จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน.. ไม่ได้หลอก
Oh baby read my mind
อ่านใจของฉันสักที ฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา

เพราะทุกทุกครั้งที่พูดว่ารักตลอด
ถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้น คงไม่พูดหรอก
พี่ไม่ใช่คนหลอกลวง
พี่ไม่ใช่คนหล่อลวงคำว่ารัก
มีความหมายตามที่หมายความ[]


รูปภาพคอร์ด พี่ไม่หล่อลวง – BamBam

คอร์ดเพลง พี่ไม่หล่อลวง - BamBam

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พี่ไม่หล่อลวง (คอร์ด)

Artist : BamBam
Lyrics : 3rd Tilly Birds
Composed : BamBam, Psycho Tension
(Jeong Seongmin, Shin Yongsu)
Arranger : Psycho Tension (Wayco)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend