คอร์ดเพลง ฟ้าผ่ากลางใจ – ศร สินชัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฟ้าผ่ากลางใจ ศร สินชัย

คอร์ดเพลง ฟ้าผ่ากลางใจ - ศร สินชัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

25ปี แกรมมี่โกลด์ : ฟ้าผ่ากลางใจ


Tune to Eb
INTRO | G | Em | C D | G | G |

 
สองเรารัก
G 
กัน 
 
รัก
D 
กันมานานหลา
Em 
ยปี
 
สัญ
D 
ญาว่ารักเรา
C 
นี้ 
 
กี่
D 
ปีก็ไม่แป
G 
รผัน
 
จุดธูปสา
Em 
บาน 
 
จะ
D 
รักมั่นคงต่
G 
อกัน
 
บอก
D 
รักเราไม่มี
G 
วันพรากจา
Am 
กกัน 
 
นั้นคือสั
D 
ญญา

 
โถ ใจหน
G 
อใจ 
 
D 
จ้านั้นทำด้วยอ
Em 
ะไร
 
สัญ
D 
ญาที่ให้กัน
C 
ไว้ 
 
ทำ
D 
ไมถึงผิดว
G 
าจา
 
อ้ายผิดอะ
Em 
ไร 
 
ร้ายแรงนักหรือแก้
Am 
วตา
 
ไม่
D 
มีแม้คำอำ
G 
ลาอยู่ ๆ ก็
D 
มาหนีหน้าทิ้
Em 
งกัน

 
เหมือนโดนฟ้
D 
าผ่า 
 
ลง
C 
มาก
D 
ลาง
Em 
ใจ
 
ไม่มีลางร้ายเรื่อ
G 
งใด 
 
บอกเ
Am 
ตือนให้รู้ตั
Bm 
วทัน
 
อะไรเป็น
Am 
เหตุ 
 
อ้า
Em 
ยนี้ไม่รู้เหมือ
Am 
นกัน
 
หรือ
C 
รักที่ให้เจ้
G 
านั้น 
 
 
Am 
มันไม่มีควา
D 
มหมาย

 
สักคำสอ
G 
งคำ 
 
ร่ำ
D 
ลาอ้ายแน่จั
Em 
กหน่อย
 
แค่เ
D 
พียงเวลาเล็กน้
C 
อย 
 
ให้
D 
กันไม่ไ
G 
ด้..ใช่ไหม
 
เสียแรงเค
Em 
ยรัก 
 
เคยสัญญากันไว้มา
Am 
กมาย
 
กลับ
D 
มาทิ้งกันง่า
G 
ย ๆ เหมือ
D 
นคนไม่เคยรั
Em 
กกัน

INSTRU | G D | Em D | C D | G |
INSTRU | Em | Am D | G D | Em |

 
เหมือนโดนฟ้
D 
าผ่า 
 
ลง
C 
มาก
D 
ลาง
Em 
ใจ
 
ไม่มีลางร้ายเรื่อ
G 
งใด 
 
บอกเ
Am 
ตือนให้รู้ตั
Bm 
วทัน
 
อะไรเป็น
Am 
เหตุ 
 
อ้า
Em 
ยนี้ไม่รู้เหมือ
Am 
นกัน
 
หรือ
C 
รักที่ให้เจ้
G 
านั้น 
 
 
Am 
มันไม่มีควา
D 
มหมาย

 
สักคำสอ
G 
งคำ 
 
ร่ำ
D 
ลาอ้ายแน่จั
Em 
กหน่อย
 
แค่เ
D 
พียงเวลาเล็กน้
C 
อย 
 
ให้
D 
กันไม่ไ
G 
ด้..ใช่ไหม
 
เสียแรงเค
Em 
ยรัก 
 
เคยสัญญากันไว้มา
Am 
กมาย
 
กลับ
D 
มาทิ้งกันง่า
G 
ย ๆ เหมือ
D 
นคนไม่เคยรั
Em 
กกัน

OUTRO | G | Em | C D | G | G |


สองเรารักกัน รักกันมานานหลายปี
สัญญาว่ารักเรานี้ กี่ปีกไม่แปรผัน
จุดธูปสาบาน จะรักมั่นคงต่อกัน
บอกรักเราไม่มีวันพรากจากกัน นั้นคือสัญญา

โถ ใจหนอใจ เจ้านั้นทำด้วยอะไร
สัญญาที่ให้กันไว้ ทำไมถึงผิดวาจา
อ้ายผิดอะไร ร้ายแรงนักหรือแก้วตา
ไม่มีแม้คำอำลาอยู่ ๆ กมาหนีหน้าทิ้งกัน

เหมือนโดนฟ้าผ่า ลงมากลางใจ
ไม่มีลางร้ายเรื่องใด บอกเตือนให้รู้ตัวทัน
อะไรเปนเหตุ อ้ายนี้ไม่รู้เหมือนกัน
หรือรักที่ให้เจ้านั้น มันไม่มีความหมาย

สักคำสองคำ ร่ำลาอ้ายแน่จักหน่อย
แค่เพียงเวลาเลกน้อย ให้กันไม่ได้..ใช่ไหม
เสียแรงเคยรัก เคยสัญญากันไว้มากมาย
กลับมาทิ้งกันง่าย ๆ เหมือนคนไม่เคยรักกัน

( ดนตรี )

เหมือนโดนฟ้าผ่า ลงมากลางใจ
ไม่มีลางร้ายเรื่องใด บอกเตือนให้รู้ตัวทัน
อะไรเปนเหตุ อ้ายนี้ไม่รู้เหมือนกัน
หรือรักที่ให้เจ้านั้น มันไม่มีความหมาย

สักคำสองคำ ร่ำลาอ้ายแน่จักหน่อย
แค่เพียงเวลาเลกน้อย ให้กันไม่ได้..ใช่ไหม
เสียแรงเคยรัก เคยสัญญากันไว้มากมาย
กลับมาทิ้งกันง่าย ๆ เหมือนคนไม่เคยรักกัน


รูปภาพคอร์ด ฟ้าผ่ากลางใจ – ศร สินชัย

คอร์ดเพลง ฟ้าผ่ากลางใจ - ศร สินชัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฟ้าผ่ากลางใจ (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : วชิรวิทย์ คำสอน
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend