คอร์ดเพลง ไวรัสไอต้าว – BALLCHON

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไวรัสไอต้าว BALLCHON

คอร์ดเพลง ไวรัสไอต้าว - BALLCHON

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BALLCHON : ไวรัสไอต้าว


 
เหม่อมองท้อง
A 
ฟ้า 
 
แสนกว้างไ
A7 
กล
 
ไอต้าวอยู่แห่
D 
งใด คาดเดาไม่ได้เลย สบ
Dm 
ายดีไหม
 
บนโลกของ
A 
ฉัน 
 
อันต
A7 
ราย
 
โรคระบ
D 
าดทำใจฉันแทบวอดวาย 
 
ฉัน
Dm 
กลัวโรคร้าย

Bm 
มีไวรัสที่
C#m 
ชื่อ 
 
“ไอต้าว”
 
อาการมัน
Bm 
คือตัวฉันนั้น
C#m 
ต้องปวดร้าว
 
เวลาที่
Bm 
เห็นคนเดินกุมมือ 
 
แล้ว
C#m 
ฉันต้องเศร้า
 
ขอเ
D 
ธอช่วย
Bm/D# 
บินกลับ
E 
มา..

 
ไม่
D 
รู้เธอมองเห็นฉันบ้าง
C#m 
ไหม
 
ฉันกินให้หน้าฉัน
Bm 
ใหญ่กว่าใคร
 
รอให้ต้
E 
าวเข้ามาหยิกแก้ม
A 
นี้
 
แต่
D 
ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็
C#m 
นไร
 
ฉันจะเ
F# 
ก็บแก้มที่ป๊อง
Bm 
ป่องเอาไว้
 
รอให้ต้
E 
าวเข้ามาหยิกผู้เ
A 
ดียว

D 
ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมาก
 
ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดพล่าม  
 
C#m 
ฉันได้แต่มองเธอในรูปภาพ
 
ฉันเองที่ทำให้มันยุ่งยาก  
 
Bm 
ฉันเลยคิดถึงเธอจนแทบคลั่ง
 
ฉันเลยเอาหัวโขกฝาห้องบ้าง
 
A 
ทำเป็นเล่นตัวโถ่ไอหน้างั่ง
 
สุดท้ายไม่มีเธอที่อยู่ข้างข้าง
 

Bm 
มีไวรัสที่
C#m 
ชื่อ 
 
ไอต้าว
 
อาการมัน
Bm 
คือตัวฉันนั้น
C#m 
ต้องปวดร้าว
 
เวลาที่
Bm 
เห็นคนเดินกุมมือ 
 
แล้ว
C#m 
ฉันต้องเศร้า
 
มันเหงาหัว
D 
ใจ ขอ U
E 
FO 
 
บอกเธอ
Fmaj7 
ให้รู้.. 
 
 
Amaj7 
 
oh i  
Fmaj7 
miss 
 
you.
E 
..

 
ไม่
D 
รู้เธอมองเห็นฉันบ้าง
C#m 
ไหม
 
ฉันกินให้หน้าฉัน
Bm 
ใหญ่กว่าใคร
 
รอให้ต้
E 
าวเข้ามาหยิกแก้ม
A 
นี้
 
แต่
D 
ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็
C#m 
นไร
 
ฉันจะเ
F# 
ก็บแก้มที่ป๊อง
Bm 
ป่องเอาไว้
 
รอให้ต้
E 
าวเข้ามาหยิกผู้เ
A 
ดียว

 
ไม่
D 
รู้เธอ 
 
คิดถึงฉันบ้าง
C#m 
ไหม
 
ก็ระยะทางมันห่างกั
Bm 
นไกล
 
หน้าฉันมันใ
E 
หญ่ได้เท่า
A 
นี้

 
แต่
D 
ถ้า 
 
ไม่คิดถึงไม่เป็น
C#m 
ไร
 
ฉันจะ
F 
กินให้หน้าฉันใ
Bm 
หญ่ต่อไป
 
และ
E 
ฉันก็จะคิดถึงเ
A 
ธอ…


เหม่อมองท้องฟ้า แสนกว้างไกล
ไอต้าวอยู่แห่งใด คาดเดาไม่ได้เลย สบายดีไหม
บนโลกของฉัน อันตราย
โรคระบาดทำใจฉันแทบวอดวาย ฉันกลัวโรคร้าย

มีไวรัสที่ชื่อ “ไอต้าว”
อาการมันคือตัวฉันนั้นต้องปวดร้าว
เวลาที่เห็นคนเดินกุมมือ แล้วฉันต้องเศร้า
ขอเธอช่วยบินกลับมา..

ไม่รู้เธอมองเห็นฉันบ้างไหม
ฉันกินให้หน้าฉันใหญ่กว่าใคร
รอให้ต้าวเข้ามาหยิกแก้มนี้
แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร
ฉันจะเก็บแก้มที่ป๊องป่องเอาไว้
รอให้ต้าวเข้ามาหยิกผู้เดียว

ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมาก
ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดพล่าม
ฉันได้แต่มองเธอในรูปภาพ
ฉันเองที่ทำให้มันยุ่งยาก
ฉันเลยคิดถึงเธอจนแทบคลั่ง
ฉันเลยเอาหัวโขกฝาห้องบ้าง
ทำเป็นเล่นตัวโถ่ไอหน้างั่ง
สุดท้ายไม่มีเธอที่อยู่ข้างข้าง

มีไวรัสที่ชื่อ ไอต้าว
อาการมันคือตัวฉันนั้นต้องปวดร้าว
เวลาที่เห็นคนเดินกุมมือ แล้วฉันต้องเศร้า
มันเหงาหัวใจ ขอ UFO บอกเธอให้รู้..
oh i miss you…

ไม่รู้เธอมองเห็นฉันบ้างไหม
ฉันกินให้หน้าฉันใหญ่กว่าใคร
รอให้ต้าวเข้ามาหยิกแก้มนี้
แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร
ฉันจะเก็บแก้มที่ป๊องป่องเอาไว้
รอให้ต้าวเข้ามาหยิกผู้เดียว

ไม่รู้เธอ คิดถึงฉันบ้างไหม
ก็ระยะทางมันห่างกันไกล
หน้าฉันมันใหญ่ได้เท่านี้

แต่ถ้า ไม่คิดถึงไม่เป็นไร
ฉันจะกินให้หน้าฉันใหญ่ต่อไป
และฉันก็จะคิดถึงเธอ…


รูปภาพคอร์ด ไวรัสไอต้าว – BALLCHON

คอร์ดเพลง ไวรัสไอต้าว - BALLCHON

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไวรัสไอต้าว (คอร์ด)

Lyrics: BALLCHON
Melody: BALLCHON
Arranged : NINEW
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend