คอร์ดเพลง นางฟ้า กับควาย – ต๋อง วัฒนา SLOW

  
Text   

คอร์ดเพลง : นางฟ้า กับควาย ต๋อง วัฒนา SLOW

คอร์ดเพลง นางฟ้า กับควาย - ต๋อง วัฒนา SLOW

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต๋อง วัฒนา SLOW : นางฟ้า กับควาย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง นางฟ้า กับควาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

G 
  ได้แต่คิดว่าฉันควรทำอย่าง
D 
ไร
 
  ให้เธอนั้นได้หันมามองและส
Em 
นใจ
 
  ผู้ช
C 
ายจน ๆ ควาย ๆ แถมหม้ายไร
G 
  เฝ้าแต่คิดและฝันคนเดียวอยู่เรื่อ
D 
ยไป
 
  ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไ
Em 
ม่ได้
 
  นา
D 
งฟ้ากับควายมีแค่ในนิยาย
G 
ก็รู้ 
 
 
D 

 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
มีแต่หั
D/F# 
วใจเธอเอา
Em 
หม้าย
 
มีแต่ความ
D 
รักความจริง
C 
ใจ
 
ถึง
Bm 
กินไม่ได้ 
 
แต่
Am 
ตั้งใจให้เ
D 
ธอ
 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
รถยนต์หา
D/F# 
หม้าย 
 
รถเครื่องก็ไ
Em 
ม่มี
 
บ้านเช่าร้
Dm 
าย ๆ อยู่ได้หม้ายค
C 
นดี 
 
 
Bm 
 
สิ่งเ
Am 
ดียวที่ฉัน
D 
มี
 
ก็อยู่ที่
Am 
เธอเหม็ดแล้วตอ
D 
นนี้ 
 
ก็คือหั
G 
วใจ

G 
  ในวันนี้ที่ฉันยังดีไม่
D 
พอ
 
  วันพรุ่งนี้ฉันจะพร้อจะสู้และไป
Em 
ต่อ
 
  ถ้าเ
D 
ธอยังรอ 
 
จะไม่ทำให้เธอต้องเสี
G 
ยใจ 
 
 
D 

 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
มีแต่หั
D/F# 
วใจเธอเอา
Em 
หม้าย
 
มีแต่ความ
D 
รักความจริง
C 
ใจ
 
ถึง
Bm 
กินไม่ได้ 
 
แต่
Am 
ตั้งใจให้เ
D 
ธอ
 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
รถยนต์หา
D/F# 
หม้าย 
 
รถเครื่องก็ไ
Em 
ม่มี
 
บ้านเช่าร้
Dm 
าย ๆ อยู่ได้หม้ายค
C 
นดี 
 
 
Bm 
 
สิ่งเ
Am 
ดียวที่ฉัน
D 
มี
 
ก็อยู่ที่
Am 
เธอเหม็ดแล้วตอ
D 
นนี้ 
 
ก็คือหัวใจ..

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D | ( 2 Times ) | G |

 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
มีแต่หั
D/F# 
วใจเธอเอา
Em 
หม้าย
 
มีแต่ความ
D 
รักความจริง
C 
ใจ
 
ถึง
Bm 
กินไม่ได้ 
 
แต่
Am 
ตั้งใจให้เ
D 
ธอ
 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
รถยนต์หา
D/F# 
หม้าย 
 
รถเครื่องก็ไ
Em 
ม่มี
 
บ้านเช่าร้
Dm 
าย ๆ อยู่ได้หม้ายค
C 
นดี 
 
 
Bm 
 
สิ่งเ
Am 
ดียวที่ฉัน
D 
มี

 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
มีแต่หั
D/F# 
วใจเธอเอา
Em 
หม้าย
 
มีแต่ความ
D 
รักความจริง
C 
ใจ
 
ถึง
Bm 
กินไม่ได้ 
 
แต่
Am 
ตั้งใจให้เ
D 
ธอ
 
ไม่มีไ
G 
หร 
 
รถยนต์หา
D/F# 
หม้าย 
 
รถเครื่องก็ไ
Em 
ม่มี
 
บ้านเช่าร้
Dm 
าย ๆ อยู่ได้หม้ายค
C 
นดี 
 
 
Bm 
 
สิ่งเ
Am 
ดียวที่ฉัน
D 
มี
 
ก็อยู่ที่
Am 
เธอเหม็ดแล้วตอ
D 
นนี้.. 
 
ก็คือหั
G 
วใจ…


ได้แต่คิดว่าฉันควรทำอย่างไร
ให้เธอนั้นได้หันมามองและสนใจ
ผู้ชายจน ๆ ควาย ๆ แถมหม้ายไร
เฝ้าแต่คิดและฝันคนเดียวอยู่เรื่อยไป
ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้
นางฟ้ากับควายมีแค่ในนิยายก็รู้

ไม่มีไหร มีแต่หัวใจเธอเอาหม้าย
มีแต่ความรักความจริงใจ
ถึงกินไม่ได้ แต่ตั้งใจให้เธอ
ไม่มีไหร รถยนต์หาหม้าย รถเครื่องก็ไม่มี
บ้านเช่าร้าย ๆ อยู่ได้หม้ายคนดี
สิ่งเดียวที่ฉันมี
ก็อยู่ที่เธอเหม็ดแล้วตอนนี้ ก็คือหัวใจ

ในวันนี้ที่ฉันยังดีไม่พอ
วันพรุ่งนี้ฉันจะพร้อจะสู้และไปต่อ
ถ้าเธอยังรอ จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ

ไม่มีไหร มีแต่หัวใจเธอเอาหม้าย
มีแต่ความรักความจริงใจ
ถึงกินไม่ได้ แต่ตั้งใจให้เธอ
ไม่มีไหร รถยนต์หาหม้าย รถเครื่องก็ไม่มี
บ้านเช่าร้าย ๆ อยู่ได้หม้ายคนดี
สิ่งเดียวที่ฉันมี
ก็อยู่ที่เธอเหม็ดแล้วตอนนี้ ก็คือหัวใจ..

( ดนตรี )

ไม่มีไหร มีแต่หัวใจเธอเอาหม้าย
มีแต่ความรักความจริงใจ
ถึงกินไม่ได้ แต่ตั้งใจให้เธอ
ไม่มีไหร รถยนต์หาหม้าย รถเครื่องก็ไม่มี
บ้านเช่าร้าย ๆ อยู่ได้หม้ายคนดี
สิ่งเดียวที่ฉันมี

ไม่มีไหร มีแต่หัวใจเธอเอาหม้าย
มีแต่ความรักความจริงใจ
ถึงกินไม่ได้ แต่ตั้งใจให้เธอ
ไม่มีไหร รถยนต์หาหม้าย รถเครื่องก็ไม่มี
บ้านเช่าร้าย ๆ อยู่ได้หม้ายคนดี
สิ่งเดียวที่ฉันมี
ก็อยู่ที่เธอเหม็ดแล้วตอนนี้.. ก็คือหัวใจ…


รูปภาพคอร์ด นางฟ้า กับควาย – ต๋อง วัฒนา SLOW

คอร์ดเพลง นางฟ้า กับควาย - ต๋อง วัฒนา SLOW

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นางฟ้า กับควาย (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๋อง วัฒนา
เรียบเรียงฯ : นันทพงศ์ ทศพร
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend