คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก – Jelly V

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ้าชู้แหละดูออก Jelly V

คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก - Jelly V

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Jelly V : เจ้าชู้แหละดูออก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ปากหว
F 
าน ๆ มันเชื่อใจไม่
Em 
ได้
 
ปากเก่ง ปา
Dm 
กไว 
 
เขาว่าผู้ชายเจ้
C 
าชู้
 
ปากแด
F 
ง ๆ แหลงแต่คำหลอ
Em 
กหู
 
ลมปากคนเจ้
Dm 
าชู้.
G 
 
มันดูไม่ยาก

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
F 
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
C 
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
F 
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
C 
นอย่างคุณ

 
ไม่ได้เ
F 
ก่ง ไม่ได้เก๋า ในกระเป๋ามีแต่หนังสือ
 
อาจจ
Em 
ะดูเหมือนเด็กเรียน 
 
ครูเผลอก็แอบเล่นมือถือ
 
อย่า
Dm 
งเธอนะรู้ทัน 
 
ดูออกแหละว่าเจ้าชู้
C 
คุยหลายคนใคร ๆ เขาก็รู้

 
อย่าเพิ่งว่า
F 
หนูเย็นชา เพราะตอนบ่าย ๆ หนูชาเย็น
 
เลิก
Em 
เรียนก็ foodtrend ตกเย็น ๆ ก็ชาบู
 
ชื่อเ
Dm 
สียงพี่โด่งดัง ทั้งบาง คนเข
G 
าลือ

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
F 
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
C 
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
F 
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
C 
นอย่างคุณ

 
โหม๋เ
F 
ด็กพี่กะลุย 
 
ยังตามจีบนุ้ยโยได้
 
ปล้ำ
Em 
จริงเหลือเชื่อ เห็นเราเป็นเหยื่อ อิเอาให้ได้
 
ใค
Dm 
ร ๆ เขาก็รู้ ว่าพี่เจ้าชู้อีตาย
 
ตาม
C 
ยิกอยู่ได้ แล้วถึงไม่อาย มันพันพรือ

 
ก็
F 
คุณมันอันตราย 
 
ควรห่างกั
Em 
นไว้ 
 
playboy
 
อย่างคุณเจ้
Dm 
าชู้แหละดูออก
 
ไม่บอก
G 
ก็รู้นะพี่คิดอะไรอยู่

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
F 
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
C 
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
F 
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
C 
นอย่างคุณ

INSTRU | F | Em | Dm | C | ( 2 Times )

 
ปากหว
F 
าน ๆ มันเชื่อใจไม่
Em 
ได้
 
ปากเก่ง ปา
Dm 
กไว 
 
เขาว่าผู้ชายเจ้
C 
าชู้
 
ปากแด
F 
ง ๆ แหลงแต่คำหลอ
Em 
กหู
 
ลมปากคนเจ้
Dm 
าชู้.
G 
.

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
F 
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
C 
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
F 
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
C 
นอย่างคุณ

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
F 
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
C 
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
F 
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
เชิญป้ายห
C 
น้าเถอะคุณ..

OUTRO | F | Em | Dm | C | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ้าชู้แหละดูออก


ปากหวาน ๆ มันเชื่อใจไม่ได้
ปากเก่ง ปากไว เขาว่าผู้ชายเจ้าชู้
ปากแดง ๆ แหลงแต่คำหลอกหู
ลมปากคนเจ้าชู้.. มันดูไม่ยาก

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

ไม่ได้เก่ง ไม่ได้เก๋า ในกระเป๋ามีแต่หนังสือ
อาจจะดูเหมือนเด็กเรียน ครูเผลอก็แอบเล่นมือถือ
อย่างเธอนะรู้ทัน ดูออกแหละว่าเจ้าชู้
คุยหลายคนใคร ๆ เขาก็รู้

อย่าเพิ่งว่าหนูเย็นชา เพราะตอนบ่าย ๆ หนูชาเย็น
เลิกเรียนก็ foodtrend ตกเย็น ๆ ก็ชาบู
ชื่อเสียงพี่โด่งดัง ทั้งบาง คนเขาลือ

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

โหม๋เด็กพี่กะลุย ยังตามจีบนุ้ยโยได้
ปล้ำจริงเหลือเชื่อ เห็นเราเป็นเหยื่อ อิเอาให้ได้
ใคร ๆ เขาก็รู้ ว่าพี่เจ้าชู้อีตาย
ตามยิกอยู่ได้ แล้วถึงไม่อาย มันพันพรือ

ก็คุณมันอันตราย ควรห่างกันไว้ palyboy
อย่างคุณเจ้าชู้แหละดูออก
ไม่บอกก็รู้นะพี่คิดอะไรอยู่

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

( ดนตรี )

ปากหวาน ๆ มันเชื่อใจไม่ได้
ปากเก่ง ปากไว เขาว่าผู้ชายเจ้าชู้
ปากแดง ๆ แหลงแต่คำหลอกหู
ลมปากคนเจ้าชู้..

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ เชิญป้ายหน้าเถอะคุณ..


รูปภาพคอร์ด เจ้าชู้แหละดูออก – Jelly V

คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก - Jelly V

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ้าชู้แหละดูออก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend