คอร์ดเพลง เป็นหยังคือคิดฮอดเขา – มาร์ค ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เป็นหยังคือคิดฮอดเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เป็นหยังคือคิดฮอ
F 
ดเขา 
 
เป็น
Am 
หยังคือบ่ลื
Dm 
มเจ้า
 
เป็นห
C 
ยังเฮาคือนั่งเศ
Bb 
ร้า 
 
เป็นหยังน้ำตาคื
C 
อไหล 
 
ฮื่อ..

INSTRU | F Am | Dm | Gm | C |

 
แค่ได้
Dm 
คบได้คุย ได้ฮู้จักกัน กะ
Bb 
คิดไปฮอดไส
 
เข้าข้
C 
างเจ้าของว่าใจ.. 
 
เขามีแต่
Dm 
เฮา
 
Dm 
มบ่หัวใจ ฮักคนง่าย กะเ
Bb 
จ็บคือเก่า
 
เขาบ่ได้เสี
C 
ยน้ำตานำดอก 
 
จำไ
F 
ว้แหน่

 
ที่เขาบอกว่า
Gm 
ฮัก 
 
บอกว่าคิดฮอด
 
เขากะแค่
Dm 
เว้าให้เฮาดีใจ
 
เซาเหงามื้
Bb 
อใด๋ 
 
ให้โยนใจเฮาถิ่มเข้า
C 
ป่า

 
เป็นหยังคือคิดฮอ
F 
ดเขา 
 
เป็น
Am 
หยังคือบ่ลืม
Dm 
เจ้า
 
เป็นห
C 
ยังเฮาคือนั่งเศ
Bb 
ร้า 
 
เป็นหยังน้ำตาคื
C 
อไหล
 
เขาบ่ได้ฮักเฮาด
F 
อก 
 
จำ
Am 
ใส่สมองเอ
Dm 
าไว้
 
เฮาแค่ทางผ่านหั
Gm 
วใจ..
C 
.
 
จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ..
 

INSTRU | F Am | Dm C | Bb | C |
INSTRU | F Am | Dm | Gm | C |

 
แค่ได้
Dm 
คบได้คุย ได้ฮู้จักกัน กะ
Bb 
คิดไปฮอดไส
 
เข้าข้
C 
างเจ้าของว่าใจ.. 
 
เขามีแต่
Dm 
เฮา
 
Dm 
มบ่หัวใจ ฮักคนง่าย กะเ
Bb 
จ็บคือเก่า
 
เขาบ่ได้เสี
C 
ยน้ำตานำดอก 
 
จำไ
F 
ว้แหน่

 
ที่เขาบอกว่า
Gm 
ฮัก 
 
บอกว่าคิดฮอด
 
เขากะแค่
Dm 
เว้าให้เฮาดีใจ
 
เซาเหงามื้
Bb 
อใด๋ 
 
ให้โยนใจเฮาถิ่มเข้า
C 
ป่า

 
เป็นหยังคือคิดฮอ
F 
ดเขา 
 
เป็น
Am 
หยังคือบ่ลืม
Dm 
เจ้า
 
เป็นห
C 
ยังเฮาคือนั่งเศ
Bb 
ร้า 
 
เป็นหยังน้ำตาคื
C 
อไหล
 
เขาบ่ได้ฮักเฮาด
F 
อก 
 
จำ
Am 
ใส่สมองเอ
Dm 
าไว้
 
เฮาแค่ทางผ่านหั
Gm 
วใจ..
C 
.

 
เป็นห
D 
ยังคือคิดฮอ
G 
ดเขา 
 
เป็น
Bm 
หยังคือบ่ลืม
Em 
เจ้า
 
เป็นห
D 
ยังเฮาคือนั่งเศ
C 
ร้า 
 
เป็นหยังน้ำตาคื
D 
อไหล
 
เขาบ่ได้ฮักเฮาด
G 
อก 
 
จำ
Bm 
ใส่สมองเอ
Em 
าไว้
 
เฮาแค่ทางผ่านหั
Am 
วใจ.
D 
..
 
จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ…
 

OUTRO | Em | C | D | Em | Em |


เป็นหยังคือคิดฮอดเขา เป็นหยังคือบ่ลืมเจ้า
เป็นหยังเฮาคือนั่งเศร้า เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮื่อ..

( ดนตรี )

แค่ได้คบได้คุย ได้ฮู้จักกัน กะคิดไปฮอดไส
เข้าข้างเจ้าของว่าใจ.. เขามีแต่เฮา
สมบ่หัวใจ ฮักคนง่าย กะเจ็บคือเก่า
เขาบ่ได้เสียน้ำตานำดอก จำไว้แหน่

ที่เขาบอกว่าฮัก บอกว่าคิดฮอด
เขากะแค่เว้าให้เฮาดีใจ
เซาเหงามื้อใด๋ ให้โยนใจเฮาถิ่มเข้าป่า

เป็นหยังคือคิดฮอดเขา เป็นหยังคือบ่ลืมเจ้า
เป็นหยังเฮาคือนั่งเศร้า เป็นหยังน้ำตาคือไหล
เขาบ่ได้ฮักเฮาดอก จำใส่สมองเอาไว้
เฮาแค่ทางผ่านหัวใจ…
จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ..

( ดนตรี )

แค่ได้คบได้คุย ได้ฮู้จักกัน กะคิดไปฮอดไส
เข้าข้างเจ้าของว่าใจ.. เขามีแต่เฮา
สมบ่หัวใจ ฮักคนง่าย กะเจ็บคือเก่า
เขาบ่ได้เสียน้ำตานำดอก จำไว้แหน่

ที่เขาบอกว่าฮัก บอกว่าคิดฮอด
เขากะแค่เว้าให้เฮาดีใจ
เซาเหงามื้อใด๋ ให้โยนใจเฮาถิ่มเข้าป่า

เป็นหยังคือคิดฮอดเขา เป็นหยังคือบ่ลืมเจ้า
เป็นหยังเฮาคือนั่งเศร้า เป็นหยังน้ำตาคือไหล
เขาบ่ได้ฮักเฮาดอก จำใส่สมองเอาไว้
เฮาแค่ทางผ่านหัวใจ…

เป็นหยังคือคิดฮอดเขา เป็นหยังคือบ่ลืมเจ้า
เป็นหยังเฮาคือนั่งเศร้า เป็นหยังน้ำตาคือไหล
เขาบ่ได้ฮักเฮาดอก จำใส่สมองเอาไว้
เฮาแค่ทางผ่านหัวใจ…
จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ…


รูปภาพคอร์ด เป็นหยังคือคิดฮอดเขา – มาร์ค ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง เป็นหยังคือคิดฮอดเขา - มาร์ค ได้หมดถ้าสดชื่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เป็นหยังคือคิดฮอดเขา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียงเรียง – จินนี่ ภูไท
ติดต่องาน – 093-6657370
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend