คอร์ดเพลง เธอนั่นแหละ (Can you…?) – Grab x BNK48

  
Text   

คอร์ดเพลง : เธอนั่นแหละ (Can you…?) Grab x BNK48

คอร์ดเพลง เธอนั่นแหละ (Can you…?) - Grab x BNK48

เพลง :

ศิลปิน : x

แนวเพลง :

Single : เธอนั่นแหละ (Can you…?)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เธอนั่นแหละ (Can you…?) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
F 
ธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก 
 
เมื่อเธอเข้ามาทัก
 
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก
 
 
เธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก เมื่อเธอเข้ามาทัก
 
 
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก
 

Bb 
  รถต้องมีน้ำมัน 
 
 
C 
  กลางคืนต้องมีพระจันทร์
Am 
  เช้าๆ ก็ยังมีดวงอาทิตย์  
Dm 
  นาฬิกามีถ่าน
Bb 
  นักกีฬาต้องเชียร์ 
 
 
C 
  คนงัวเงียกับหมอน
Am 
  ประตูกับกลอน 
 
ตะปูกับค้อน
Dm 
  บีบยาสีฟันต้องมีแปร
Gm 
งก่อน
 
  แล้วเราจะ
Bb 
ทิ้ง กัน ไ
C 
ด้ 
 
ไง

 
ก็เ
Bb 
ธอคอยซัปพอร์ต 
 
ก็เ
C 
ธอมาคอยรับ
 
อยาก
Am 
กินก๋วยจั๊บ 
 
เธอก็เ
Dm 
อามาส่ง
 
อยาก
Bb 
ไปตรงโน้น 
 
จะ
C 
ไปตรงไหน
 
กระโ
Am 
ปรง 
 
ลื
Dm 
มไว้ 
 
เธอก็เอาม
Gm 
าส่ง
 
ฉันขอแ
Bb 
ค่นี้แหละ 
 
แค่
C 
มีเธอ 
 
ก็พ
F 
อแล้ว

 
F 
ธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก 
 
เมื่อเธอเข้ามาทัก
 
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก
 
 
เธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก เมื่อเธอเข้ามาทัก
 
 
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก
 

Bb 
  ทะเลต้องคู่ชายหาด 
 
 
C 
  กระดาษต้องคู่ดินสอ
Am 
  คนชอบงอนต้องมีคนง้อ 
 
 
Dm 
  เชือกกับรองเท้าผ้าใบ
Bb 
  โทรศัพท์ต้องมี 
 
 
C 
  ฟรี Wifi ต้องมา
Am 
  แสงกับเงา ดาวกับฟ้า  
Dm 
  จะขึ้นชั้นสองต้องมีบั
Gm 
นได
 
  แล้วเราจ
Bb 
ะทิ้ง กัน ไ
C 
ด้ 
 
ไง

 
ก็เ
Bb 
ธอคอยซัปพอร์ต 
 
ก็เ
C 
ธอมาคอยรับ
 
อยาก
Am 
กินก๋วยจั๊บ 
 
เธอก็เ
Dm 
อามาส่ง
 
อยาก
Bb 
ไปตรงโน้น 
 
จะ
C 
ไปตรงไหน
 
กระโ
Am 
ปรง 
 
ลื
Dm 
มไว้ 
 
เธอก็เอาม
Gm 
าส่ง
 
ฉันขอแ
Bb 
ค่นี้แหละ 
 
แค่
C 
มีเธอ 
 
ก็พ
F 
อแล้ว

 
ก็เ
Bb 
ธอคอยเทคแคร์ 
 
ก็เ
C 
ธอมาคอยเช็ค
 
อยากจ
Am 
ะกินเค้ก 
 
เธอก็เ
Dm 
อามาส่ง
 
ก็เ
Bb 
ธอคือสายเปย์ 
 
ก็เ
C 
ธอมาคอยถาม
 
อยากจ
Am 
ะไปช้อปสยาม 
 
 
Dm 
เธอก็ตามไ
Gm 
ปส่ง
 
ฉันขอแ
Bb 
ค่นี้แหละ 
 
แค่
C 
มีเธอก็พอแล้ว

Bb 
  เช้าสายบ่ายเ
C 
ย็น ไปจนค่ำๆ ดึกๆ
Am 
  มีเธออยู่ข้างๆ 
 
 
Dm 
ไม่กลัวแม้ทางเข้าบ้านจะลึก
Bb 
  ใช่ 
 
หัว
C 
ใจมันเต้นดังตึ๊ก
 
  ชีวิ
Am 
ตดีดีมี G R A B ก็พอ  
Dm 
อย่างอื่นไม่ต้องไ
Gm 
ปนึก
 
  แล้วเราจ
Bb 
ะทิ้ง กัน ไ
C 
ด้ 
 
ไง

 
ก็เ
Bb 
ธอคอยซัปพอร์ต 
 
ก็เ
C 
ธอมาคอยรับ
 
อยาก
Am 
กินก๋วยจั๊บ 
 
เธอก็เ
Dm 
อามาส่ง
 
อยาก
Bb 
ไปตรงโน้น 
 
จะ
C 
ไปตรงไหน
 
กระโ
Am 
ปรง 
 
ลื
Dm 
มไว้ 
 
เธอก็เอาม
Gm 
าส่ง

 
ก็อ
Bb 
ยากคอยซัปพอร์ต 
 
ก็อ
C 
ยากจะไปรับ
 
อยาก
Am 
กินอะไรครับ 
 
เดี๋ยวจะเ
Dm 
อาไปส่ง
 
อยาก
Bb 
ไปตรงไหน 
 
ก็ไ
C 
ปด้วยกันไหม
 
กระ
Am 
เป๋ากุญแจลืมไว้ 
 
 
Dm 
เดี๋ยวจะเอาไ
Gm 
ปส่ง
 
ฉันขอแ
Bb 
ค่นี้แหละ 
 
แค่
C 
มีเธอก็พอแ
F 
ล้ว

F 
กาละลาหล่าลับๆ 
 
กาละหล่าลาแล๊บ
 
แกละแหล่แลแลบๆ แกแหละแหล่แลลับ
 
 
กาละลาหล่าลับๆ กาละหล่าลาแล๊บ
 
 
แกละแหล่แลแลบแกร๊บ เธอนั่นแหละมารับ..
 


เธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก เมื่อเธอเข้ามาทัก
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก
เธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก เมื่อเธอเข้ามาทัก
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก

รถต้องมีน้ำมัน กลางคืนต้องมีพระจันทร์
เช้าๆ ก็ยังมีดวงอาทิตย์ นาฬิกามีถ่าน
นักกีฬาต้องเชียร์ คนงัวเงียกับหมอน
ประตูกับกลอน ตะปูกับค้อน
บีบยาสีฟันต้องมีแปรงก่อน

แล้วเราจะทิ้งกันได้ไง

ก็เธอคอยซัปพอร์ต ก็เธอมาคอยรับ
อยากกินก๋วยจั๊บเธอก็เอามาส่ง
อยากไปตรงโน้น จะไปตรงไหน
กระโปรง รองเท้าลืมไว้ เธอก็เอามาส่ง
ฉันขอแค่นี้แหละ แค่มีเธอ ก็พอแล้ว

เธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก เมื่อเธอเข้ามาทัก
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก
เธอทำให้ใจตึ๊กตั๊ก เมื่อเธอเข้ามาทัก
เธอทำให้ฉันคึกคัก เมื่อเธอเข้ามารัก

ทะเลต้องคู่ชายหาด กระดาษต้องคู่ดินสอ
คนชอบงอนต้องมีคนง้อ เชือกกับรองเท้าผ้าใบ
โทรศัพท์ต้องมี ฟรี Wifi ต้องมา
แสงกับเงา ดาวกับฟ้า จะขึ้นชั้นสองต้องมีบันได

แล้วเราจะทิ้งกันได้ไง

ก็เธอคอยซัปพอร์ต ก็เธอมาคอยรับ
อยากกินก๋วยจั๊บเธอก็เอามาส่ง
อยากไปตรงโน้น จะไปตรงไหน
กระโปรงลืมไว้เธอก็เอามาส่ง

ก็เธอคอยเทคแคร์ ก็เธอมาคอยเช็ค
อยากจะกินเค้ก เธอก็เอามาส่ง
ก็เธอคือสายเปย์ ก็เธอมาคอยถาม
อยากจะไปช้อปสยาม เธอก็ตามไปส่ง

ฉันขอแค่นี้แหละ แค่มีเธอก็พอแล้ว

เช้าสายบ่ายเย็น ไปจนค่ำๆ ดึกๆ
มีเธออยู่ข้างๆ ไม่กลัวแม้ทางเข้าบ้านจะลึก
ใช่ หัวใจมันเต้นดังตึ๊ก
ชีวิตดีดีมี G R A B ก็พอ อย่างอื่นไม่ต้องไปนึก

แล้วเราจะทิ้งกันได้ไง

ก็เธอคอยซัปพอร์ต ก็เธอมาคอยรับ
อยากกินก๋วยจั๊บเธอก็เอามาส่ง
อยากไปตรงโน้น จะไปตรงไหน
กระโปรงลืมไว้เธอก็เอามาส่ง

ก็อยากคอยซัปพอร์ต ก็อยากจะไปรับ
อยากกินอะไรครับเดี๋ยวจะเอาไปส่ง
อยากไปตรงไหนก็ไปด้วยกันไหม
กระเป๋ากุญแจลืมไว้ เดี๋ยวจะเอาไปส่ง

ฉันขอแค่นี้แหละ แค่มีเธอก็พอแล้ว

กาละลาหล่าลับๆ กาละหล่าลาแล๊บ
แกละแหล่แลแลบๆ แกแหละแหล่แลลับ
กาละลาหล่าลับๆ กาละหล่าลาแล๊บ
แกละแหล่แลแลบแกร๊บ เธอนั่นแหละมารับ


รูปภาพคอร์ด เธอนั่นแหละ (Can you…?) – Grab x BNK48

คอร์ดเพลง เธอนั่นแหละ (Can you…?) - Grab x BNK48

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เธอนั่นแหละ (Can you…?) (คอร์ด)

Lyrics / Melody / Arrange
Tanupop Notayanont
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend