คอร์ดเพลง หมกกบ BNK48

  
Text   
คอร์ดเพลง หมกกบ BNK48

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : BNK48
เนื้อร้อง/ทำนอง : Boy Khemmarat
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | Am | Am | F G | Am | ( 2 Times )

Am 
กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
 
 
หมกกบผั่นแ
F 
ซ่บ 
 
ย่อนได้
G 
ผัก 
 
อี
C 
ตู่
 
เขียดจะนา
Am 
น้อย 
 
ใส่หอมบั่วกะเอา
Dm 
อยู่
 
หรือสิใ
Am 
ส่หัวปลี 
 
นำก้น
Dm 
หมู่
 
กะอย่าลืมผักอี
G 
ตู่..
Em 
 
เทิงหมกเ
G 
ขียด 
 
หมก
Am 
กบ

Am 
กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
 
 
บางคนมักแ
F 
บบทอดกระเ
G 
ทียมพริกไ
C 
ทย
 
สิเอาไป
Am 
ต้มยำนำ ข่า ตะไ
Dm 
คร้
 
ใส่ใบมะ
Am 
กรูด 
 
บีบมะนาวล
Dm 
งไป
 
และกะสุดท้
G 
าย..
Em 
 
อย่าลืมใส่
G 
ผัก 
 
 
Am 
อีตู่

 
ผักอี
F 
ตู่ 
 
น้องสว
G 
นบักใ
Am 
หญ่
 
ในฟาร์มอ้
F 
าย 
 
มี
G 
กบหลาย
C 
บ่
 
น้องมัก
F 
กบ 
 
บ่ได้
G 
มักเ
Dm 
ขียด
 
กะบ่ซีเ
F 
รียสว่าสิเ
G 
ขียดหรือ
C 
กบ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
อ๊บๆ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
แอ๊บๆ
 
อ๊บๆ แ
G 
อ๊บๆ อ๊บๆ แอ๊บๆ
 
กะ
Em 
แซ่บ 
 
ถ้าจับ
Am 
หมก

Am 
กบ 
 
มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊
F 
บๆ 
 
มันฮ้
G 
องอ๊บๆ 
 
 
Am 

INSTRU | Am | Am | F G | Am |

 
สู่ปี ยามฮอดเดือน
Am 
หก 
 
ฝนมันกะสิตกฮำ
 
ยามฝนตกใส่นาน้อง กบมันกะร้องงึมงำ
 
 
ในคืนฟ้าฝนเป็นใจ อยากมีผู้มาส่องไฟ
 
 
ฝนตกเดือนหกยามใด๋ หัวใจน้องเหงาหน่ำๆ
 
 
ผู้บ่าวสำน้อย สำใหญ่ ผู้ใด๋กะได้มาโลด
 
 
คันแม่นว่าอ้ายยังโสด มาส่อยกันโดดลงนา
 
 
ความฮักกะคือจับกบ กระโดดคุบมันสิหลบ
 
 
พ้อฮักแท้ มันสิจบ
 
 
คือจั่งจับกบใส่ข้องสั่นดอกหวา..
 

 
ผักอี
F 
ตู่ 
 
น้องสว
G 
นบักใ
Am 
หญ่
 
ในฟาร์มอ้
F 
าย 
 
มี
G 
กบหลาย
C 
บ่
 
น้องมัก
F 
กบ 
 
บ่ได้
G 
มักเ
Dm 
ขียด
 
กะบ่ซีเ
F 
รียสว่าสิเ
G 
ขียดหรือ
C 
กบ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
อ๊บๆ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
แอ๊บๆ
 
อ๊บๆ แ
G 
อ๊บๆ อ๊บๆ แอ๊บๆ
 
กะ
Em 
แซ่บ 
 
ถ้าจับ
Am 
หมก

Am 
กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
 
 
หมกกบว่าแ
F 
ซ่บ 
 
ต้องห
G 
มกให
C 
ม่ๆ
 
ข้าวเหนียว
Am 
ฮ้อนๆ 
 
ป้อนสักคำสิถืก
Dm 
ใจ
 
คุ้ยกิน
Am 
ขากบนำ 
 
คำใ
Dm 
หญ่ๆ
 
เอาต้มไ
G 
ก่ 
 
มาแลกกะบ่
Am 
ยอม
 
ย่อนหมก
G 
กบ 
 
ใส่ผัก
Em 
อีตู่ 
 
มัน
Am 
หอม

Am 
กบ 
 
มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊
F 
บๆ 
 
มันฮ้
G 
องอ๊บๆ 
 
 
Am 
 
( อ๊บๆ อ๊บๆ อ๊บๆ )
 

OUTRO | Am | Am | F G | Am |
OUTRO | Am | Am Em | Em | Em |
OUTRO | C | Dm | Am | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หมกกบ


กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
หมกกบผั่นแซ่บ ย่อนได้ผัก อีตู่
เขียดจะนาน้อย ใส่หอมบั่วกะเอาอยู่
หรือสิใส่หัวปลี นำก้นหมู่
กะอย่าลืมผักอีตู่..
เทิงหมกเขียด หมกกบ

กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
บางคนมักแบบทอดกระเทียมพริกไทย
สิเอาไปต้มยำนำ ข่า ตะไคร้
ใส่ใบมะกรูด บีบมะนาวลงไป
และกะสุดท้าย..อย่าลืมใส่ผัก อีตู่

ผักอีตู่ น้องสวนบักใหญ่
ในฟาร์มอ้าย มีกบหลายบ่
น้องมักกบ บ่ได้มักเขียด
กะบ่ซีเรียสว่าสิเขียดหรือกบ
ลังโตกะฮ้อง กะฮ้อง อ๊บๆ
ลังโตกะฮ้อง กะฮ้อง แอ๊บๆ
อ๊บๆ แอ๊บๆ อ๊บๆ แอ๊บๆ
กะแซ่บ ถ้าจั๊บหมก

กบ มันฮ้องอ๊บๆ
มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ

( ดนตรี )

สู่ปี ยามฮอดเดือนหก ฝนมันกะสิตกฮำ
ยามฝนตกใส่นาน้อง กบมันกะร้องงึมงำ
ในคืนฟ้าฝนเป็นใจ อยากมีผู้มาส่องไฟ
ฝนตกเดือนหกยามใด๋ หัวใจน้องเหงาหน่ำๆ
ผู้บ่าวสำน้อย สำใหญ่ ผู้ใด๋กะได้มาโลด
คันแม่นว่าอ้ายยังโสด มาส่อยกันโดดลงนา
ความฮักกะคือจับกบ กระโดดคุบมันสิหลบ
พ้อฮักแท้ มันสิจบ
คือจั่งจับกบใส่ข้องสั่นดอกหวา

ผักอีตู่ น้องสวนบักใหญ่
ในฟาร์มอ้าย มีกบหลายบ่
น้องมักกบ บ่ได้มักเขียด
กะบ่ซีเรียสว่าสิเขียดหรือกบ
หลังโตกะฮ้อง กะฮ้อง อ๊บๆ
หลังโตกะฮ้อง กะฮ้อง แอ๊บๆ
อ๊บๆ แอ๊บๆ อ๊บๆ แอ๊บๆ
กะแซ่บ ถ้าจั๊บหมก

กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
หมกกบว่าแซ่บ ต้องหมกใหม่ๆ
ข้าวเหนียวฮ้อนๆ ป้อนสักคำสิถืกใจ
คุ้ยกินขากบนำ คำใหญ่ๆ
เอาต้มไก่ มาแลกกะบ่ยอม
ย่อนหมกกบ ใส่ผักอีตู่ มันหอม

กบ มันฮ้องอ๊บๆ
มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
( อ๊บๆ อ๊บๆ อ๊บๆ )

มิวสิควิดีโอ หมกกบ BNK48

เพลง : หมกกบ
ศิลปิน : BNK48
ดนตรี : Boy Khemmarat
เรียบเรียง : Klachai Thainongkhai
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend