คอร์ดเพลง ทรายเม็ดเดิม – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ทรายเม็ดเดิม กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง ทรายเม็ดเดิม - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กล้วย แสตมป์ : ทรายเม็ดเดิม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ทรายเม็ดเดิม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | D | F#m | G | A |

D 
  ผิดไปแล้วฉันเองก็เ
F#m 
ข้าใจ
G 
  ขอโทษแล้วคิดว่าคงห
A 
ายกัน
D 
  แต่บาดแผลฝังลึกใน
F#m 
ใจนั้น
G 
  ไม่มีวันลบเลือนไ
A 
ด้เลย

 
รู้ว่าเ
G 
ราต่างคนต่างรักกัน
 
แต่
F#m 
มันจะเป็นเช่น
Bm 
ไร
 
เมื่อ
Em 
ความรักภายในใจมีรอยร้
A 
าว

 
ดั่งเธอ
D 
กำเม็ดทรายกำหนึ่งไว้ใน
F#m 
มือเธอ
 
เธอจะ
G 
ทำเช่นไรถ้าเผลอทำหล่นหา
A 
ยไป
 
อาจจะ
D 
กำเม็ดทรายอีกทีได้ฉันเ
F#m 
ข้าใจ
 
แต่จะ
G 
รู้ได้ไง 
 
ว่าทรายที่เก็บขึ้น
A 
มาใหม่
 
จะใช่เม็ดเดิมหรือเปล่า…
 

INSTRU | D | F#m | G | A |

 
รู้ว่าเ
G 
ราต่างคนต่างรักกัน
 
แต่
F#m 
มันจะเป็นเช่น
Bm 
ไร
 
เมื่อ
Em 
ความรักภายในใจมีรอยร้
A 
าว

 
ดั่งเธอ
D 
กำเม็ดทรายกำหนึ่งไว้ใน
F#m 
มือเธอ
 
เธอจะ
G 
ทำเช่นไรถ้าเผลอทำหล่นหา
A 
ยไป
 
อาจจะ
D 
กำเม็ดทรายอีกทีได้ฉันเ
F#m 
ข้าใจ
 
แต่จะ
G 
รู้ได้ไงว่า 
 
ทรายที่เก็บขึ้น
A 
มาใหม่
 
จะใช่เม็ดเดิมหรือเป
D 
ล่า…

 
เป
A 
รียบคน
D 
รักที่เคยทะเลาะแม้เพียงแค่
F#m 
ครั้งเดียว
 
อาจคื
G 
นดีง่ายดายฉันเองก็พอจะเข้
A 
าใจ
 
แต่บาดแ
D 
ผลมันลึกความช้ำลุกลามถึง
F#m 
ข้างใน
 
จะเปลี่ยนแป
G 
ลงได้ไงเพราะความรู้สึกที่เสี
A 
ยไป
 
ฝังลึกในความทร
 
งจำ…

INSTRU | D | F#m | G | A |

 
ฝังลึกในความทร
D 
งจำ..


ผิดไปแล้วฉันเองก็เข้าใจ
ขอโทษแล้วคิดว่าคงหายกัน
แต่บาดแผลฝังลึกในใจนั้น
ไม่มีวันลบเลือนได้เลย

รู้ว่าเราต่างคนต่างรักกัน
แต่มันจะเป็นเช่นไร
เมื่อความรักภายในใจมีรอยร้าว

ดั่งเธอกำเม็ดทรายกำหนึ่งไว้ในมือเธอ
เธอจะทำเช่นไรถ้าเผลอทำหล่นหายไป
อาจจะกำเม็ดทรายอีกทีได้ฉันเข้าใจ
แต่จะรู้ได้ไง ว่าทรายที่เก็บขึ้นมาใหม่
จะใช่เม็ดเดิมหรือเปล่า…

( ดนตรี )

รู้ว่าเราต่างคนต่างรักกัน
แต่มันจะเป็นเช่นไร
เมื่อความรักภายในใจมีรอยร้าว

ดั่งเธอกำเม็ดทรายกำหนึ่งไว้ในมือเธอ
เธอจะทำเช่นไรถ้าเผลอทำหล่นหายไป
อาจจะกำเม็ดทรายอีกทีได้ฉันเข้าใจ
แต่จะรู้ได้ไงว่า ทรายที่เก็บขึ้นมาใหม่
จะใช่เม็ดเดิมหรือเปล่า…

เปรียบคนรักที่เคยทะเลาะแม้เพียงแค่ครั้งเดียว
อาจคืนดีง่ายดายฉันเองก็พอจะเข้าใจ
แต่บาดแผลมันลึกความช้ำลุกลามถึงข้างใน
จะเปลี่ยนแปลงได้ไงเพราะความรู้สึกที่เสียไป
ฝังลึกในความทรงจำ…

( ดนตรี )

ฝังลึกในความทรงจำ..


รูปภาพคอร์ด ทรายเม็ดเดิม – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง ทรายเม็ดเดิม - กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทรายเม็ดเดิม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ศรชัย สังเมียน
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend