คอร์ดเพลง เพราะรัก (ปฏิญาณ) – CLASH (แคลช)

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพราะรัก (ปฏิญาณ) CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง เพราะรัก (ปฏิญาณ) - CLASH (แคลช)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม LOUDNESS : เพราะรัก (ปฏิญาณ)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เพราะรัก (ปฏิญาณ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | A | D | E |

 
A 
าจทำตัวให้เธอกังวล
 
อาจทำตัวให้เธอรำคาญ
 
 
D 
าจเป็นคนที่ดูจุ้นจ้านต
E 
ลอด

A 
ขัดใจเธอในบางเวลา
 
และเย็นชาในตอนกลางคืน
 
 
D 
อนเธอยืนและคอยบ่นคำว่า
E 
หิว

 
เธอไ
C#m 
ม่รู้หรอกที่
F#m 
ฉันทำลงไป
 
ยิ่งขัดใ
D 
จเท่าไร 
 
ยิ่งแปลว่าเ
E 
ธอสำคัญ

 
เพ
A 
ราะรักฉันเลยอยู่ตร
F#m 
งนี้ฉัน
 
ถึงเป็นคนห่วง
D 
ใยทุกเสี้ยวนาที
 
ที่ตัวเ
E 
ธอนั้นทำอะไร
 
เพ
A 
ราะรักไม่ต้องเก็บไป
F#m 
สงสัย
 
ไม่เป็นไรหา
D 
กตัวฉันโดนเธอโกรธ
 
โกรธบน
E 
คำว่าแคร์กว่าใคร

 
เพ
A 
ราะรักท่าทีที่เธอ
F#m 
งอแง
 
ฉันแกล้งแปลว่า
D 
ดูไม่ค่อยจะออก
 
ปล่อยให้เ
E 
ธอนั้นโวยต่อไป
 
เพ
A 
ราะรักฉันลงหลักปัก
F#m 
หัวใจ
 
ไว้ที่เธอและชี
D 
วิตที่มีอยู่
 
ปฏิญ
E 
าณไว้ว่าจะดูแลเธออย่างดี

INSTRU | D | A | D | E |
INSTRU | D | A | D | E |

 
เธอไ
C#m 
ม่รู้หรอกที่
F#m 
ฉันทำลงไป
 
ยิ่งขัดใ
D 
จเท่าไร 
 
ยิ่งแปลว่าเ
E 
ธอสำคัญ

 
เพ
A 
ราะรักฉันเลยอยู่ตร
F#m 
งนี้ฉัน
 
ถึงเป็นคนห่วง
D 
ใยทุกเสี้ยวนาที
 
ที่ตัวเ
E 
ธอนั้นทำอะไร
 
เพ
A 
ราะรักไม่ต้องเก็บไป
F#m 
สงสัย
 
ไม่เป็นไรหา
D 
กตัวฉันโดนเธอโกรธ
 
โกรธบน
E 
คำว่าแคร์กว่าใคร

 
เพ
A 
ราะรักท่าทีที่เธอ
F#m 
งอแง
 
ฉันแกล้งแปลว่า
D 
ดูไม่ค่อยจะออก
 
ปล่อยให้เ
E 
ธอนั้นโวยต่อไป
 
เพ
A 
ราะรักฉันลงหลักปัก
F#m 
หัวใจ
 
ไว้ที่เธอและชี
D 
วิตที่มีอยู่
 
ปฏิญ
E 
าณไว้ว่าจะดูแลเธออย่างดี

 
เพ
A 
ราะรักฉันเลยอยู่ตร
F#m 
งนี้ฉัน
 
ถึงเป็นคนห่วง
D 
ใยทุกเสี้ยวนาที
 
ที่ตัวเ
E 
ธอนั้นทำอะไร
 
เพ
A 
ราะรักไม่ต้องเก็บไป
F#m 
สงสัย
 
ไม่เป็นไรหา
D 
กตัวฉันโดนเธอโกรธ
 
โกรธบน
E 
คำว่าแคร์กว่าใคร…
( Fade out )


อาจทำตัวให้เธอกังวล
อาจทำตัวให้เธอรำคาญ
อาจเป็นคนที่ดูจุ้นจ้านตลอด

ขัดใจเธอในบางเวลา
และเย็นชาในตอนกลางคืน
ตอนเธอยืนและคอยบ่นคำว่าหิว

เธอไม่รู้หรอกที่ฉันทำลงไป
ยิ่งขัดใจเท่าไร ยิ่งแปลว่าเธอสำคัญ

เพราะรักฉันเลยอยู่ตรงนี้ฉัน
ถึงเป็นคนห่วงใยทุกเสี้ยวนาที
ที่ตัวเธอนั้นทำอะไร
เพราะรักไม่ต้องเก็บไปสงสัย
ไม่เป็นไรหากตัวฉันโดนเธอโกรธ
โกรธบนคำว่าแคร์กว่าใคร

เพราะรักท่าทีที่เธองอแง
ฉันแกล้งแปลว่าดูไม่ค่อยจะออก
ปล่อยให้เธอนั้นโวยต่อไป
เพราะรักฉันลงหลักปักหัวใจ
ไว้ที่เธอและชีวิตที่มีอยู่
ปฏิญาณไว้ว่าจะดูแลเธออย่างดี

( ดนตรี )

เธอไม่รู้หรอกที่ฉันทำลงไป
ยิ่งขัดใจเท่าไร ยิ่งแปลว่าเธอสำคัญ

เพราะรักฉันเลยอยู่ตรงนี้ฉัน
ถึงเป็นคนห่วงใยทุกเสี้ยวนาที
ที่ตัวเธอนั้นทำอะไร
เพราะรักไม่ต้องเก็บไปสงสัย
ไม่เป็นไรหากตัวฉันโดนเธอโกรธ
โกรธบนคำว่าแคร์กว่าใคร

เพราะรักท่าทีที่เธองอแง
ฉันแกล้งแปลว่าดูไม่ค่อยจะออก
ปล่อยให้เธอนั้นโวยต่อไป
เพราะรักฉันลงหลักปักหัวใจ
ไว้ที่เธอและชีวิตที่มีอยู่
ปฏิญาณไว้ว่าจะดูแลเธออย่างดี

เพราะรักฉันเลยอยู่ตรงนี้ฉัน
ถึงเป็นคนห่วงใยทุกเสี้ยวนาที
ที่ตัวเธอนั้นทำอะไร
เพราะรักไม่ต้องเก็บไปสงสัย
ไม่เป็นไรหากตัวฉันโดนเธอโกรธ
โกรธบนคำว่าแคร์กว่าใคร…


รูปภาพคอร์ด เพราะรัก (ปฏิญาณ) – CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง เพราะรัก (ปฏิญาณ) - CLASH (แคลช)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพราะรัก (ปฏิญาณ) (คอร์ด)

Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Lyric : ฟองเบียร์
Arrange : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง,
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ,สุกฤษ ศรีเปารยะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend