คอร์ดเพลง น้ำตาไม่มีเสียง – วงแชร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : น้ำตาไม่มีเสียง วงแชร์

คอร์ดเพลง น้ำตาไม่มีเสียง - วงแชร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงแชร์ : น้ำตาไม่มีเสียง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง น้ำตาไม่มีเสียง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | A | C#m | C#m | ( 2 Times )

 
A 
องท้องฟ้าในวันเปลี่ยน
 
คืนที่ไม่มีจันทร์ดวง
C#m 
ไหน..
 
A 
องทะเลที่มากมาย
 
มีคลื่นลมซัดมาสักแ
C#m 
ค่ไหน..

 
เปรียบเ
F#m 
สมือนว่าฉันนั้น
G#m 
ไม่มีเธอ
 
F#m 
สมือนว่าฉันนั้น
G#m 
ต้องเดียวดาย
 
ก็ใน
A 
วัน..ที่เธอร่ำ
B 
ลา..

 
มีน้ำ
E 
ตา 
 
แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอ
 
โปรดอย่
C#m 
าไป 
 
มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
 
ที่
A 
รัก.. 
 
(ที่รัก)
 
ขาด
F#m 
เธอฉันคงขาดใ
B 
 
น้ำ
E 
ตามันไม่มีเสียงเรียกเธอ
 
โปรดอย่
C#m 
าไป 
 
มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
 
ที่
A 
รัก.. 
 
(ที่รัก)
 
ฉันเปรียบ
F#m 
เธอดั่งลมหา
G#m 
ยใจ
 
หาก
F#m 
เธอจะทิ้งฉันไ
B 
ป 
 
ลองคิดดูเอง

INSTRU | A |

 
ท่ามก
A 
ลางผู้คนมากมาย
 
แต่ยังรู้สึกเดียวดาย อย่า
C#m 
งนั้น..
 
เรื่อง
A 
ราวมีเป็นนับพัน
 
แต่มีที่ติดใจฉัน คือ
C#m 
เธอ..

 
ในคื
F#m 
นนี้ตัวฉันเลยม
G#m 
ายืนร้องเพลง
 
คื
F#m 
นนี้ตัวฉันเลยม
G#m 
ายืนบอกความ
 
ข้างใ
A 
นให้เธอ 
 
ได้
B 
รู้..

 
มีน้ำ
E 
ตา 
 
แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอ
 
โปรดอย่
C#m 
าไป 
 
มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
 
ที่
A 
รัก.. 
 
(ที่รัก)
 
ขาด
F#m 
เธอฉันคงขาดใ
B 
 
น้ำ
E 
ตามันไม่มีเสียงเรียกเธอ
 
โปรดอย่
C#m 
าไป 
 
มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
 
ที่
A 
รัก.. 
 
(ที่รัก)
 
ฉันเปรียบ
F#m 
เธอดั่งลมหา
G#m 
ยใจ
 
หาก
F#m 
เธอจะทิ้งฉันไ
B 
ป 
 
ลองคิดดูเอง

INSTRU | A | A | C#m | C#m | ( 2 Times )
INSTRU | F#m | G#m | F#m | G#m | A | B | B |

 
มีน้ำ
E 
ตา 
 
แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอ
 
โปรดอย่
C#m 
าไป 
 
มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
 
ที่
A 
รัก.. 
 
(ที่รัก)
 
ขาด
F#m 
เธอฉันคงขาดใ
B 
 
น้ำ
E 
ตามันไม่มีเสียงเรียกเธอ
 
โปรดอย่
C#m 
าไป 
 
มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
 
ที่
A 
รัก.. 
 
(ที่รัก)
 
ฉันเปรียบ
F#m 
เธอดั่งลมหา
G#m 
ยใจ
 
หาก
F#m 
เธอจะทิ้งฉันไ
B 
ป 
 
ลองคิดดูเอง…

OUTRO | A | A | C#m | C#m | ( 2 Times )


มองท้องฟ้าในวันเปลี่ยน
คืนที่ไม่มีจันทร์ดวงไหน..
มองทะเลที่มากมาย
มีคลื่นลมซัดมาสักแค่ไหน..

เปรียบเสมือนว่าฉันนั้นไม่มีเธอ
เสมือนว่าฉันนั้นต้องเดียวดาย
ก็ในวัน..ที่เธอร่ำลา..

มีน้ำตา แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอ
โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
ที่รัก.. (ที่รัก)
ขาดเธอฉันคงขาดใจ
น้ำตามันไม่มีเสียงเรียกเธอ
โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
ที่รัก.. (ที่รัก)
ฉันเปรียบเธอดั่งลมหายใจ
หากเธอจะทิ้งฉันไป ลองคิดดูเอง

( ดนตรี )

ท่ามกลางผู้คนมากมาย
แต่ยังรู้สึกเดียวดาย อย่างนั้น..
เรื่องราวมีเป็นนับพัน
แต่มีที่ติดใจฉัน คือเธอ..

ในคืนนี้ตัวฉันเลยมายืนร้องเพลง
คืนนี้ตัวฉันเลยมายืนบอกความ
ข้างในให้เธอ ได้รู้..

มีน้ำตา แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอ
โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
ที่รัก.. (ที่รัก)
ขาดเธอฉันคงขาดใจ
น้ำตามันไม่มีเสียงเรียกเธอ
โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
ที่รัก.. (ที่รัก)
ฉันเปรียบเธอดั่งลมหายใจ
หากเธอจะทิ้งฉันไป ลองคิดดูเอง

( ดนตรี )

มีน้ำตา แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอ
โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
ที่รัก.. (ที่รัก)
ขาดเธอฉันคงขาดใจ
น้ำตามันไม่มีเสียงเรียกเธอ
โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ
ที่รัก.. (ที่รัก)
ฉันเปรียบเธอดั่งลมหายใจ
หากเธอจะทิ้งฉันไป ลองคิดดูเอง…


รูปภาพคอร์ด น้ำตาไม่มีเสียง – วงแชร์

คอร์ดเพลง น้ำตาไม่มีเสียง - วงแชร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำตาไม่มีเสียง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปิ๊ก ขจรจารุกุล
เรียบเรียง : วงแชร์
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend