คอร์ดเพลง รองช้ำ – DTK BOY BAND

  
Text   

คอร์ดเพลง : รองช้ำ DTK BOY BAND

คอร์ดเพลง รองช้ำ - DTK BOY BAND

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single DTK BOY BAND : รองช้ำ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รองช้ำ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |
INTRO | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |

 
A 
อนเธอไม่
C#m 
มีใคร 
 
F#m 
ม่รู้
 
ว่าฉั
E 
นอยู่ตรงไ
D 
หน.
C#m 
..
Bm 
ทำไมเราไม่เจ
E 
อกัน
 
A 
อนฉันไม่
C#m 
มีใคร 
 
F#m 
ม่รู้
 
ว่าเธอไป
E 
อยู่ตรงไ
D 
หน.
C#m 
..
Bm 
ทำไมถึ
E 
งไม่พอดีกัน

INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |

A 
  เขามัน Safe  
C#m 
Zone แต่ผมมัน Sad Zone
F#m 
  บอกว่าเราคบกันแต่เหมือนผมอ
E 
ยู่ 
 
Alone
D 
  ใจผมอยู่กับ
C#m 
คุณ 
 
ใจคุณอยู่กับใคร
Bm 
  บอกจะเลิกกันเคาะกะ
E 
ลาให้หมาดีใจ

A 
  อยู่กันสอง
C#m 
คน 
 
คุณก็แสนดี
F#m 
  พอเวลาที่เขามาผมก็สั
E 
มภเวสี
D 
  วกวน 
 
ปะ
C#m 
ปน สับสัน ทุกข์ทน
Bm 
  ไร้ตัวตน 
 
ยังกะผ
E 
มไม่ใช่จะเป็นคน

A 
  เป็นคนสำ
C#m 
คัญ 
 
เวลาเขามีปัญหา
F#m 
  มึงไม่ใช่ที่ห
E 
นึ่ง 
 
แต่มึงคือที่ปรึกษา
D 
  ยามเขาดี
C#m 
กัน 
 
มึงก็ไม่ต่างจากหมา
Bm 
  รอแฟนเขาห
E 
ลับ 
 
เขาถึงจะโทรมาหา

A 
  เหมือนเป็นขอ
C#m 
ทาน 
 
ขอเศษเวลา
F#m 
  มันไม่ใช่ความ
E 
รัก 
 
มันคือความเวทนา
D 
  คนที่มาที
C#m 
หลัง 
 
หรือมันไม่ดังกว่า
Bm 
  คนที่มาทีห
E 
ลัง 
 
เขาเรียกว่าปังกว่า

A 
  มาเจอคนที่
C#m 
ใช่ 
 
ในเวลาที่ไม่ใช่
F#m 
  มันเป็นความจัญ
E 
ไร 
 
ของโชคชะตา
D 
  เป็นรองมัน
C#m 
ช้ำ ที่โดนซ้ำ โดนซ้ำ
Bm 
  โดนเหยียบ 
 
โดน
E 
ย่ำ 
 
อยู่ใต้บาทา

 
A 
อนเธอไม่
C#m 
มีใคร 
 
F#m 
ม่รู้
 
ว่าฉั
E 
นอยู่ตรงไ
D 
หน.
C#m 
..
Bm 
ทำไมเราไม่เจ
E 
อกัน
 
A 
อนฉันไม่
C#m 
มีใคร 
 
F#m 
ม่รู้
 
ว่าเธอไป
E 
อยู่ตรงไ
D 
หน.
C#m 
..
Bm 
ทำไมถึ
E 
งไม่พอดีกัน

INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |

A 
  ละแม่นว่า 
 
 
C#m 
นางเอ๋ยอุกอั่งไห่
F#m 
  แม่นว่าเหลือใ
E 
จหลายว่าน้อ
D 
งมีไผ 
 
 
C#m 
 
ก็ได่แต่
Bm 
จอบก็ได่แต่แนม
 
แซมแ
E 
ลมสายตาบ่กล้าเว้า

A 
  บ่ฮักบ่
C#m 
แพง 
 
บ่ได้ว่า
F#m 
  ตั๋วกันปา
E 
นหมา 
 
เฮ็ดไ
D 
ด้จั่งใด๋ 
 
 
C#m 
 
แสนเสีย
Bm 
ดายที่คนผู้ฮ้ายคืออ้ายได่แ
E 
ค่ฝัน
A 
  ออนซอนแต่
C#m 
เพิ่น 
 
ละผู้เคียงไกล
F#m 
  ม่องได่คักม่อ
E 
งได่ไค่ 
 
คื
D 
อสิได้.. 
 
 
C#m 
 
Bm 
 
E 

 
A 
อนเธอไม่
C#m 
มีใคร 
 
F#m 
ม่รู้
 
ว่าฉั
E 
นอยู่ตรงไ
D 
หน.
C#m 
..
Bm 
ทำไมเราไม่เจ
E 
อกัน
 
A 
อนฉันไม่
C#m 
มีใคร 
 
F#m 
ม่รู้ 
 
 
E 
D 
C#m 
Bm 
ทำไมถึ
E 
งไม่พอดีกัน

OUTRO | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |
OUTRO | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E | A |
OUTRO (วกวน ปะปน สับสน ทุกข์ทน…)


ตอนเธอไม่มีใคร ไม่รู้
ว่าฉันอยู่ตรงไหน…
ทำไมเราไม่เจอกัน
ตอนฉันไม่มีใคร ไม่รู้
ว่าเธอไปอยู่ตรงไหน…
ทำไมถึงไม่พอดีกัน..

( ดนตรี )

เขามัน Safe Zone แต่ผมมัน Sad Zone
บอกว่าเราคบกันแต่เหมือนผมอยู่ Alone
ใจผมอยู่กับคุณ ใจคุณอยู่กับใคร
บอกจะเลิกกันเคาะกะลาให้หมาดีใจ

อยู่กันสองคน คุณก็แสนดี
พอเวลาที่เขามาผมก็สัมภเวสี
วกวน ปะปน สับสัน ทุกข์ทน
ไร้ตัวตน ยังกะผมไม่ใช่จะเป็นคน

เป็นคนสำคัญ เวลาเขามีปัญหา
มึงไม่ใช่ที่หนึ่ง แต่มึงคือที่ปรึกษา
ยามเขาดีกัน มึงก็ไม่ต่างจากหมา
รอแฟนเขาหลับ เขาถึงจะโทรมาหา

เหมือนเป็นขอทาน ขอเศษเวลา
มันไม่ใช่ความรัก มันคือความเวทนา
คนที่มาทีหลัง หรือมันไม่ดังกว่า
คนที่มาทีหลัง เขาเรียกว่าปังกว่า

มาเจอคนที่ใช่ ในเวลาที่ไม่ใช่
มันเป็นความจัญไร ของโชคชะตา
เป็นรองมันช้ำ ที่โดนซ้ำ โดนซ้ำ
โดนเหยียบ โดนย่ำ อยู่ใต้บาทา

ตอนเธอไม่มีใคร ไม่รู้
ว่าฉันอยู่ตรงไหน…
ทำไมเราไม่เจอกัน
ตอนฉันไม่มีใคร ไม่รู้
ว่าเธอไปอยู่ตรงไหน…
ทำไมถึงไม่พอดีกัน

( ดนตรี )

ละแม่นว่า นางเอ๋ยอุกอั่งไห่
แม่นว่าเหลือใจหลายว่าน้องมีไผ
ก็ได่แต่จอบก็ได่แต่แนม
แซมแลมสายตาบ่กล้าเว้า

บ่ฮักบ่แพง บ่ได้ว่า
ตั๋วกันปานหมา เฮ็ดได้จั่งใด๋
แสนเสียดายที่คนผู้ฮ้ายคืออ้ายได่แค่ฝัน
ออนซอนแต่เพิ่น ละผู้เคียงไกล
ม่องได่คักม่องได่ไค่ คือสิได้..

ตอนเธอไม่มีใคร ไม่รู้
ว่าฉันอยู่ตรงไหน…
ทำไมเราไม่เจอกัน
ตอนฉันไม่มีใคร ไม่รู้
ทำไมถึงไม่พอดีกัน

(วกวน ปะปน สับสน ทุกข์ทน…)


รูปภาพคอร์ด รองช้ำ – DTK BOY BAND

คอร์ดเพลง รองช้ำ - DTK BOY BAND

เพลง รองช้ำ (คอร์ด)

MUSIC & LYRICS : DOM TO KONG
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend