คอร์ดเพลง ผัวกตัญญู – มนุษย์ต่างดาว

  
Text   

คอร์ดเพลง : ผัวกตัญญู มนุษย์ต่างดาว

คอร์ดเพลง ผัวกตัญญู - มนุษย์ต่างดาว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มนุษย์ต่างดาว : ผัวกตัญญู

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ผัวกตัญญู คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m | C#m | D E | A |
INTRO | F#m | Bm | D E | A | E |

 
ยกข้อต่อก
A 
ล่าวถึงเรื่องราวขอ
F#m 
งฉัน
 
ชีวิตประจำ
D 
วัน 
 
นั้น
E 
มีไอไหร
A 
มั่ง
 
ก็ไม่มี
F#m 
ไหร 
 
ก็มีแต่ใจที่ให้
A 
กัน
 
ด้วยความรักนี้สำ
Bm 
คัญ 
 
ทำให้ฉันทำได้
E 
เพ

 
เมียสั่งให้
A 
ฉันนั้นไปซัก
F#m 
ผ้า
 
ฉันได้แค่สบ
D 
ตา 
 
ไหนละ
E 
วะ 
 
กะละ
A 
มัง
 
น้องแหล
F#m 
งดี ๆ อย่าทำส่งเสียง
A 
ดัง
 
(น้องแหล
F#m 
งดี ๆ อย่าทำส่งเสียง
A 
ดัง)
 
ไหนน้องไหนกะละ
Bm 
มัง 
 
เอามาตั้งไว้ตะน้
E 
อง

 
เมียสั่งให้
A 
ฉันนั้นไปล้าง
F#m 
ถ้วย
 
เห็นว่าเมียพี่ส
D 
วย 
 
เลยช่ว
E 
ยได้ทั้ง
A 
นั้น
 
ทำตัว
F#m 
ดี ๆ อาจมีลุ้นราง
A 
วัล
 
เอามาไว้ปลอบ
Bm 
ขวัญ 
 
ไว้เ
E 
ป็นกำลัง
A 
ใจ

D 
ผัว 
 
กตัญ
A 
ญู 
 
ว่าคน
E 
รู้.. 
 
กันทั้ง
F#m 
เมือง
D 
ผัว ผัว ผัวกตัญ
A 
ญู.. 
 
 
E 
รู้ ๆ และเข้
F#m 
าใจ
Bm 
วัน ๆ มีแต่ใ
 
จ..
 
มีแต่
D 
ใจ 
 
ฝากไ
E 
ว้กับคุณเ
A 
มีย.
E 
..

 
ใคร
F#m 
ว่ากูเป็นคนกลัวเมีย
 
กูไม่ได้กลัวเมีย กูเป็นคนรักเมีย
 
 
ใคร
F#m 
ว่ากูเป็นคนกลัวเมีย
 
กูไม่ได้กลัวเมีย แต่กูเกรงใจเมีย
 

 
เมีย
F#m 
มีเมียพี่ไม่มา
ถึงเมียไม่มา แต่ว่าเมียพี่มี
 
เมีย
F#m 
มีเมียพี่ไม่มา
 
ถึงเมียไม่
D 
มา 
 
แต่ว่าเมียพี่มี..
E 

INSTRU | F#m | C#m | D E | A |
INSTRU | F#m | Bm | D E | A | E |

D 
ผัว 
 
กตัญ
A 
ญู 
 
ว่าคน
E 
รู้.. 
 
กันทั้ง
F#m 
เมือง
D 
ผัว ผัว ผัวกตัญ
A 
ญู.. 
 
 
E 
รู้ ๆ และเข้
F#m 
าใจ
Bm 
วัน ๆ มีแต่ใ
 
จ..
 
มีแต่
D 
ใจ 
 
ฝากไ
E 
ว้กับคุณเ
A 
มีย.
E 
..

 
พี่สัญ
A 
ญาจะรักษาความ
F#m 
ดีไว้
 
เสมอต้นเสมอป
D 
ลาย 
 
เมีย
E 
ได้ไม่อายใ
A 
คร
 
รางวั
F#m 
ลนี้ 
 
รางวัลแสบหัวใ
A 
 
(รางวั
F#m 
ลนี้ 
 
รางวัลแสบหัวใ
A 
จ)
 
จะรักษาเอา
Bm 
ไว้..
E 
 
ไว้ให้กับคุณเมีย

OUTRO | F#m | C#m | D E | A |
OUTRO | F#m | Bm | D E | A | E |


ยกข้อต่อกล่าวถึงเรื่องราวของฉัน
ชีวิตประจำวัน นั้นมีไอไหรมั่ง
ก็ไม่มีไหร ก็มีแต่ใจที่ให้กัน
ด้วยความรักนี้สำคัญ ทำให้ฉันทำได้เพ

เมียสั่งให้ฉันนั้นไปซักผ้า
ฉันได้แค่สบตา ไหนละวะ กะละมัง
น้องแหลงดี ๆ อย่าทำส่งเสียงดัง
(น้องแหลงดี ๆ อย่าทำส่งเสียงดัง)
ไหนน้องไหนกะละมัง เอามาตั้งไว้ตะน้อง

เมียสั่งให้ฉันนั้นไปล้างถ้วย
เห็นว่าเมียพี่สวย เลยช่วยได้ทั้งนั้น
ทำตัวดี ๆ อาจมีลุ้นรางวัล
เอามาไว้ปลอบขวัญ ไว้เป็นกำลังใจ

ผัว กตัญญู ว่าคนรู้.. กันทั้งเมือง
ผัว ผัว ผัวกตัญญู.. รู้ ๆ และเข้าใจ
วัน ๆ มีแต่ใจ..
มีแต่ใจ ฝากไว้กับคุณเมีย…

ใครว่ากูเป็นคนกลัวเมีย
กูไม่ได้กลัวเมีย กูเป็นคนรักเมีย
ใครว่ากูเป็นคนกลัวเมีย
กูไม่ได้กลัวเมีย แต่กูเกรงใจเมีย

เมียมีเมียพี่ไม่มา
ถึงเมียไม่มา แต่ว่าเมียพี่มี
เมียมีเมียพี่ไม่มา
ถึงเมียไม่มา แต่ว่าเมียพี่มี..

( ดนตรี )

ผัว กตัญญู ว่าคนรู้.. กันทั้งเมือง
ผัว ผัว ผัวกตัญญู.. รู้ ๆ และเข้าใจ
วัน ๆ มีแต่ใจ..
มีแต่ใจ ฝากไว้กับคุณเมีย…

พี่สัญญาจะรักษาความดีไว้
เสมอต้นเสมอปลาย เมียได้ไม่อายใคร
รางวัลนี้ รางวัลแสบหัวใจ
(รางวัลนี้ รางวัลแสบหัวใจ)
จะรักษาเอาไว้… ไว้ให้กับคุณเมีย..


รูปภาพคอร์ด ผัวกตัญญู – มนุษย์ต่างดาว

คอร์ดเพลง ผัวกตัญญู - มนุษย์ต่างดาว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผัวกตัญญู (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง จ่าแดด
เรียบเรียง ตะวัน เพชรรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend