คอร์ดเพลง กำนันทองหล่อ – ป๊อบ ปองกูล ft. โอ๊ต ปราโมทย์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง กำนันทองหล่อ

INTRO | F | Am | Gm | C |

 
หลงรักลูกสาวกำ
F 
นัน 
 
ยืนยันด้วย
Am 
ชีวี
 
แต่ติดอยู่
Gm 
ตรงพ่อตาไม่
C 
รักนักดนตรี
 
อยา
Gm 
กมีเศรษฐีมาแต่งลู
C 
กสาว

 
ใฝ่ปรองดอกฟ้าลา
F 
วัลย์
 
อยากสานสัมพันธ์แนบ
Am 
กาย
 
แต่ติดอยู่
Gm 
ตรง ไอ้คำ ว่า L
C 
ife 
 
style
Gm 
เงินไม่พอมีแต่เรือน
C 
หอชั่วคราว
 
ก่อน
F 
ได้หรือเปล่า

 
*  
Bb 
เงินทองในบัญชี 
 
(เงินเงินทั้งปี)
F 
คงมีไม่เพียงพอ 
 
(เงินเงินทุกที)
 
แต่
Bb 
ดวงใจไม่รีรอ 
 
(เงินเงินทั้งปี)
 
เพราะ
F 
รู้ดีที่มีพอ 
 
คือรักแท้จริง
Gm 
หากรักเอยช
C 
นะทุกสิ่งอย่าง
Gm 
ก็ขอให้รักช
C 
นะสตางค์

 
หลงรักลูกสาวกำ
F 
นัน 
 
ประกันด้วย
Am 
ชีวี
 
พิสูจน์ใ
Gm 
ห้ดู 
 
ว่าเงินจ
C 
ะแพ้ความดี
 
หมด
Gm 
ใจที่มี 
 
มี
C 
ไว้เพื่อรัก รักเ
F 
ธอคนเดียว

(O To The A To The T Right)
เอาแต่คิดว่าเธอนั้นก็จะมารัก หรือจะไม่รัก
สินสอดพี่ยังไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหัก
ดูดูกันไปนาน นาน ทำไมเธอช่างน่ารักชะมัด
มันห้ามใจแทบจะไม่ไหว
ละ ก็อยากไปฟัด ละ กับเธอสักครั้ง

อะ หลงรักลูกสาวกำนัน แล้วจะให้พี่นั้นทำยังไงดี
แล้วพ่อน้องว่ายังไง ถ้าพี่จะเข้า
ละ ไปขอสักที เอาดีดีดิ เอาดีดีดิ ได้ไหมอะ อะเบบี๋
พี่รับประกันว่าตัวพี่นั้นจะทำมันให้เต็มที่ ยาหยีของพี่

( * )

 
หลงรักลูกสาวกำ
F 
นัน 
 
จะกี่วันฉันจ
Am 
ะรอ
 
แต่อยากเพีย
Gm 
งขอพ่อตาให้ช่
C 
วยฉันที
 
ฝาก
Gm 
ใจดวงนี้ 
 
เอา
C 
ไว้ให้เพียงลูกส
F 
าวกำนัน

เนื้อเพลง
หลงรักลูกสาวกำนัน ยืนยันด้วยชีวี
แต่ติดอยู่ตรงพ่อตาไม่รักนักดนตรี
อยากมี เศรษฐีมาแต่งลูกสาว

ใฝ่ปรองดอกฟ้าลาวัลย์
อยากสานสัมพันธ์แนบกาย
แต่ติดอยู่ตรง ไอ้คำ ว่า Life style
เงินไม่พอมีแต่เรือนหอชั่วคราว ก่อนได้หรือเปล่า

เงินทองในบัญชี เงินเงินทั้งปี
คงมีไม่เพียงพอ เงินเงินทุกที
แต่ดวงใจไม่รีรอ เงินเงินทั้งปี
เพราะรู้ดีที่มีพอ คือรักแท้จริง
หากรักเอยชนะทุกสิ่งอย่าง
ก็ขอให้รักชนะสตางค์

หลงรักลูกสาวกำนัน ประกันด้วยชีวี
พิสูจน์ให้ดู ว่าเงินจะแพ้ความดี
หมดใจที่มี มีไว้เพื่อรัก รักเธอคนเดียว

(RAP : O To The A To The T Right)
เอาแต่คิดว่าเธอนั้นก็จะมารัก หรือจะไม่รัก
สินสอดพี่ยังไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหัก
ดูดูกันไปนาน นาน ทำไมเธอช่างน่ารักชะมัด
มันห้ามใจแทบจะไม่ไหว
ละ ก็อยากไปฟัด ละ กับเธอสักครั้ง
อะ หลงรักลูกสาวกำนัน แล้วจะให้พี่นั้นทำยังไงดี
แล้วพ่อน้องว่ายังไง ถ้าพี่จะเข้า
ละ ไปขอสักที เอาดีดีดิ เอาดีดีดิ
ได้ไหมอะ อะเบบี๋
พี่รับประกันว่าตัวพี่นั้นจะทำมันให้เต็มที่ ยาหยีของพี่

เงินทองในบัญชี เงินเงินทั้งปี
คงมีไม่เพียงพอ เงินเงินทุกที
แต่ดวงใจไม่รีรอ เงินเงินทั้งปี
เพราะรู้ดีที่มีพอ คือรักแท้จริง
หากรักเอยชนะทุกสิ่งอย่าง
ก็ขอให้รักชนะสตางค์

หลงรักลูกสาวกำนัน จะกี่วันฉันจะรอ
แต่อยากเพียงขอพ่อตาให้ช่วยฉันที
ฝากใจดวงนี้ เอาไว้ให้เพียงลูกสาวกำนัน
เพลง กำนันทองหล่อ
ศิลปิน ป๊อบ ปองกูล feat. โอ๊ต ปราโมทย์
เนื้อร้อง Ammy The Bottom Blues ,
เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ , สุดเขต จึงเจริญ ,
อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
กำนันทองหล่อ - ป๊อบ ปองกูล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend