คอร์ดเพลง 14 อีกครั้ง – เสก โลโซ (LOSO)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง 14 อีกครั้ง – เสก โลโซ (LOSO)

INTRO | C C/D | C/E C/D | ( 2 Times )

C 
 ครั้งแรกที่
C/D 
เราได้เจอะกั
C/E 
น… 
 
วันนั้
C/D 
C 
 เธอเป็นเหมือน
C/D 
ฝันที่ฉันตา
C/E 
มหา 
 
 
C/D 
C 
 เมื่อฉันมองเ
C/D 
ธอเธอประ
C/E 
สานสายต
C/D 
า 
 
ต่อตา
C 
 
C/D 
 
C/E 
 
F 
 
G 

 
* จากรอย
Am 
ยิ้มที่เธอส่ง
Em 
มา 
 
จากเว
Am 
ลาที่เราใกล้
Em 
กัน
 
จับมือเ
Am 
ธอไว้ข้างใจ
Em 
ฉัน 
 
แค่น
G 
าที

 
**
C 
 เธอทำให้
G 
ฉันรู้สึกเหมือน
Dm 
ตอนสิบสี่
F 
 
G 
C 
 ตอนที่ฉัน
G 
มีแฟนคนแร
Dm 
F 
 
G 
C 
 ลึกๆข้าง
G 
ในมันหวั่นมัน
Dm 
ไหวแปลกๆ
F 
 
G 
 
เธอ
Am 
รู้ไหมฉันเห
G 
มือนสิบสี่อีกค
F 
รั้ง

C 
 อารมณ์แบบ
C/D 
นี้มันหายไป
C/E 
สักพัก 
 
 
C/D 
C 
 เคยมีคน
C/D 
รักก็โดนเข
C/E 
าหักอก 
 
 
C/D 
C 
 เจ็บปวดแทบ
C/D 
ตายที่ข้างใน
C/E 
ยังช้ำฟก
C/D 
ไม่หาย
C 
 
C/D 
 
C/E 

( *, ** )

INSTRU | C Dm | Em Dm | ( 3 Times )
INSTRU | C Dm | Em F G |

( *, **, ** )

 
เธอ
Am 
รู้ไหม 
 
ฉันเห
G 
มือนสิบสี่อีกค
F 
รั้ง
 
เธอ
Am 
รู้ไหมฉันเห
G 
มือนสิบสี่อีกครั้
F 
ง…

เนื้อเพลง
ครั้งแรกที่เราได้เจอะกัน วันนั้น
เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหา
เมื่อฉันมองเธอเธอประสานสายตา ต่อตา

* จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา จากเวลาที่เราใกล้กัน
จับมือเธอไว้ข้างใจฉัน แค่นาที

** เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
ลึกๆข้างในมันหวั่นมันไหวแปลกๆ
เธอรู้ไหมฉันเหมือนสิบสี่อีกครั้ง
อารมณ์แบบนี้มันหายไป สักพัก
เคยมีคนรักก็โดนเขาหักอก
เจ็บปวดแทบตายที่ข้างใน ยังช้ำฟก ไม่หาย

( * , ** )

( * , ** , ** )

เธอรู้ไหมฉันเหมือนสิบสี่อีกครั้ง
เธอรู้ไหมฉันเหมือนสิบสี่อีกครั้ง
เสก โลโซ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend