หน้าแรก » เสก โลโซ » คอร์ดเพลง เจ็บหัวใจ – เสก โลโซ

คอร์ดเพลง เจ็บหัวใจ – เสก โลโซ

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เจ็บหัวใจ – เสก โลโซ

INTRO | F | Em | Dm | G |

 
ได้โ
ปรด 
 
อย่า
Em 
ทำอย่าง
Am 
นี้เลย
  ทำเหมือนว่าเ
ธอไม่เคย
มีใจ
  จำได้ไหม
ว่าเราเคยรักกั
Em 
นแค่ไ
Am 
หน
 
แล้วใ
Dm 
คร 
 
มา
ทำให้เธอเปลี่ยนแป
ลง

 
เมื่อ
ก่อน 
 
ไม่เ
Em 
คยจะเข้าใ
Am 
  เห็นคนร้อง
ไห้ก็ไปป
ลอบเขา
  โชคร้ายนั้น
มา 
 
มัน
มาถึงทีขอ
Am 
งเรา
 
จะเ
Dm 
อายังไ
งกับน้ำ
ตา


 
หัวใจ
ฉันเจ็บ 
 
เหลือเ
Em 
กิน
  เมื่อเห็นเธอเดิน 
 
อดเขา
  ให้ยืนที่เก่า 
 
ที่ฉั
Em 
นยืน
 
สุด
ฝืน 
 
อยากบอกให้ใครช่
วยที
 
โอ้ย…. เจ็บหัว
ใจ


INSTRU | F | Em | F | C | F | Em | Dm | F | G |

 
เมื่อ
ก่อน 
 
ไม่เ
Em 
คยจะเข้าใ
Am 
  เห็นคนร้อง
ไห้ก็ไปป
ลอบเขา
  โชคร้ายนั้น
มา 
 
มัน
มาถึงทีขอ
Am 
งเรา
 
จะเ
Dm 
อายังไ
งกับน้ำ
ตา


 
หัวใจ
ฉันเจ็บ 
 
เหลือเ
Em 
กิน
  เมื่อเห็นเธอเดิน 
 
อดเขา
  ให้ยืนที่เก่า 
 
ที่ฉั
Em 
นยืน
 
สุด
ฝืน 
 
อยากบอกให้ใครช่
วยที

 
หัวใจ
ฉันเจ็บ 
 
เหลือเ
Em 
กิน
  เมื่อเห็นเธอเดิน 
 
อดเขา
  ให้ยืนที่เก่า 
 
ที่ฉั
Em 
นยืน
 
สุด
ฝืน 
 
อยากบอกให้ใครช่
วยที
 
โอ้ย…. เจ็บหัว
ใจ

 
  เจ็บหัวใ
จ 
 
 
 
  เจ็บหัวใ
จ…

เนื้อเพลง
ได้โปรด อย่าทำอย่างนี้เลย
ทำเหมือนว่าเธอไม่เคยมีใจ
จำได้ไหมว่าเราเคยรักกันแค่ไหน
แล้วใคร มาทำให้เธอเปลี่ยนแปลง

เมื่อก่อน ไม่เคยจะเข้าใจ
เห็นคนร้องไห้ก็ไปปลอบเขา
โชคร้ายนั้นมา มันมาถึงทีของเรา
จะเอายังไงกับน้ำตา


หัวใจฉันเจ็บ เหลือเกิน
เมื่อเห็นเธอเดิน กอดเขา
ให้ยืนที่เก่า ที่ฉันยืน
สุดฝืน อยากบอกให้ใครช่วยที
(โอ้ย…. เจ็บหัวใจ)

( ดนตรี )

เมื่อก่อน ไม่เคยจะเข้าใจ
เห็นคนร้องไห้ก็ไปปลอบเขา
โชคร้ายนั้นมา มันมาถึงทีของเรา
จะเอายังไงกับน้ำตา


หัวใจฉันเจ็บ เหลือเกิน
เมื่อเห็นเธอเดิน กอดเขา
ให้ยืนที่เก่า ที่ฉันยืน
สุดฝืน อยากบอกให้ใครช่วยที

หัวใจฉันเจ็บ เหลือเกิน
เมื่อเห็นเธอเดิน กอดเขา
ให้ยืนที่เก่า ที่ฉันยืน
สุดฝืน อยากบอกให้ใครช่วยที


เจ็บหัวใจ เจ็บหัวใจ
เพลง : เจ็บหัวใจ
ศิลปิน : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เสก โลโซ
 โฆษณา