คอร์ดเพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ – เสก โลโซ

  
Text   

คอร์ดเพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
ศิลปิน เสก โลโซ
เพลงเพื่อพ่อ

คีย์คอร์ดเพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | C#m | F#m | E |

A 
ฉันเกิดในรัชกาลที่
C#m 
เก้า
F#m 
ฉันเกิดบนพื้นแผ่นดินไ
E 
ทย
D 
อยู่ใต้ร่มพระโ
E 
พธิสมภาร
 
มีพ่อ
C#m 
หลวงยึดเหนี่ยวหัว
F#m 
ใจ
 
ท่านทรง
Bm 
รักและห่วงใยประชา
E 
ชน

A 
13 ตุลา ที่ผั
C#m 
นผ่าน 
 
 
F#m 
หัวใจฉันแตกส
E 
ลาย
 
ตะ
D 
วันที่เคยส่องแ
E 
สง 
 
ดับมืด
C#m 
มิดลงทันใ
F#m 
Bm 
พ่อของแผ่นดินไ
E 
ทย 
 
จากไปแ
A 
ล้ว

 
* เ
D 
พลง 
 
เพลง
E 
นี้ 
 
คือเพลงขอ
F#m 
งพ่อ
 
D 
ยากแค่
E 
ขอให้พ่อได้
F#m 
ยิน
 
แม้ร้องไ
D 
ห้น้ำ
E 
ตาไ
C#m 
หลท่วมแผ่
F#m 
นดิน
 
แค่อยากจะ
Bm 
ร้องเพลงให้พ่อได้
E 
ยิน
 
ว่าฉันรัก
A 
พ่อ

INSTRU | A | C#m | F#m | E |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |

( * )

 
จาก
A 
นี้ 
 
ชีวิตจะเป็นอย่าง
C#m 
ไร
F#m 
ฉันคงต้องเดินต่อไ
E 
 
D 
ะจดจำคำส
E 
อน 
 
ที่
C#m 
พ่อเคยบอก
F#m 
ไว้
 
ฉันจะ
Bm 
เป็นพลังของไ
E 
ทยตลอดก
A 
าล
 
จะ
Bm 
เป็นคนดีของ
E 
พ่อและประเทศไ
A 
ทย

( *, *, * )

 
แต่อยากจะ
Bm 
ร้องเพลงให้พ่อได้
E 
ยิน
 
ว่าฉันรักพ่อ
 

OUTRO | A |

เนื้อเพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
ฉันเกิดในรัชกาลที่เก้า
ฉันเกิดบนพื้นแผ่นดินไทย
อยู่ใต้ร่มพระโพธิสมภาร
มีพ่อหลวงยึดเหนี่ยวหัวใจ
ท่านทรงรักและห่วงใยประชาชน

13 ตุลา ที่ผันผ่าน หัวใจฉันแตกสลาย
ตะวันที่เคยส่องแสง ดับมืดมิดลงทันใด
พ่อของแผ่นดินไทย จากไปแล้ว

* เพลง เพลงนี้ คือเพลงของพ่อ
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน
แม้นร้องไห้น้ำตาไหลท่วมแผ่นดิน
แค่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน
ว่าฉันรักพ่อ

เพลง เพลงนี้ คือเพลงของพ่อ
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน
แม้นร้องไห้น้ำตาไหลท่วมแผ่นดิน
แค่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน
ว่าฉันรักพ่อ

( ดนตรี )

( * )

จากนี้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร
ฉันคงต้องเดินต่อไป
จะจดจำคำสอนที่พ่อเคยบอกไว้
ฉันจะเป็นพลังของไทยตลอดกาล
จะเป็นคนดีของพ่อและประเทศไทย
( *, *, * )

แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน
ว่าฉันรักพ่อ
เพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
ศิลปิน เสก โลโซ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend