คอร์ดเพลง โจโฉ – Boy Imagine ft.Cha Harmo

  
Text   

INTRO | F | C | Dm | Em |
INTRO | F | C | G | G |
INTRO | F | C | Dm | Em |
INTRO | F | C | Dm | G | G |

 
ยามสน
F 
ธยาลม
C 
พัดเอื่อย 
 
 
Dm 
นกบินกลับคื
Em 
นรัง
 
ภู
F 
ผายังคง 
 
แม่
C 
น้ำยังผ่าน 
 
G 
หล
 
คำ
F 
นึง 
 
ถึงคน
C 
รักที่จาก 
 
 
Dm 
ป่านฉะนี้เจ้าจะ
Em 
เป็นไฉน
 
อัก
F 
ษรโครงกลอน 
 
บน
C 
ซี่ไผ่ 
 
G 
วลให้จำ

 
F 
มรภูมิ 
 
C 
ามที่เปลี่ยว
 
ธง
Dm 
ทัพปลิวไปกับ
Em 
ลมที่มันไหว
 
ปลดอาน
F 
ม้าลงมากองสุมไ
C 
ฟไล่ 
 
เหลือ
G 
บไร

F 
ข้ามันก็เป็นค
C 
นหนึ่ง
 
ซึ่งแ
Dm 
ท้จริง ๆ ไม่ได้
Em 
ต่างจากใครเขา
 
มี
F 
รัก มีครอบครัว ให้ห่
C 
วงใย 
 
ไม่ต่า
G 
งกัน
 
แต่
F 
ปณิธาน 
 
อันยิ่
C 
งใหญ่
 
ความรู้
Dm 
สึกในใจจึงต้อง
Em 
เก็บซ่อนเอาไว้
 
เส้นทางข
F 
องจอมคน 
 
ไม่อาจเป็
C 
นตัว 
 
ของตั
G 
วเอง

 
หลอกล
F 
วงคนได้ทั้งแผ่
C 
นดิน
 
เห็น
Dm 
ตัวจริง 
 
ตอนใกล้
Em 
สิ้นใจ
 
ความ
F 
รักที่มันมี 
 
มันก็
C 
มีอยู่อย่างนั้น
 
ไม่อาจลว
G 
งผู้ใด

 
เพราะ
F 
ข้าเอง 
 
ก็เคยพ
C 
ลั้งพลาด
 
ไปเสี
Dm 
ยทีเพราะส
Em 
ตรีงาม
 
ลุ่มห
F 
ลงในความงาม
 
จนต้องแ
C 
ลกด้วยชีวิต 
 
บุตรช
G 
ายคนโต
 
และถ้าก
F 
องทัพ 
 
กลับถึ
C 
งถิ่นแล้ว
 
แม่
Dm 
เจ้าได้ยิน 
 
ว่าเจ้า
Em 
สิ้นใจ
 
ที่ไปพ
F 
ลั้งในสงคราม
 
หากว่าแม่เ
C 
จ้าเอ่ยถาม 
 
พ่อจะตอ
G 
บยังไง

F 
ข้ามันก็เป็นค
C 
นหนึ่ง
 
ซึ่งแ
Dm 
ท้จริง ๆ ไม่ได้
Em 
ต่างจากใครเขา
 
มี
F 
รัก มีครอบครัว ให้ห่
C 
วงใย 
 
ไม่ต่า
G 
งกัน
 
แต่
F 
ปณิธาน 
 
อันยิ่
C 
งใหญ่
 
ความรู้
Dm 
สึกในใจจึงต้อง
Em 
เก็บซ่อนเอาไว้
 
เส้นทางข
F 
องจอมคน 
 
ไม่อาจเป็
C 
นตัว 
 
ของตั
G 
วเอง

 
เป็น
F 
ตัวของตั
C 
วเอง 
 
ที่ได้
Dm 
ค้นหามา
Em 
เนิ่นนาน
F 
อุดมการณ์หรือป
C 
ณิธาน 
 
ในการร
G 
วมแผ่นดิน

 
หรือตัว
F 
ตน 
 
ที่ยิ่
C 
งใหญ่
 
หรือเป็น
Dm 
จอมทัพที่เกรี
Em 
ยงไกร
 
แต่สุดท้
F 
ายก็ได้รู้ว่าครอบค
C 
รัวคือสิ่งเดียว
 
ที่ต้
G 
องการ.. 
 
ที่ข้าต้องการ..

INSTRU | F | C | Dm | Em | F | C | G |
INSTRU | F | C | Dm | Em | F | C | G |
INSTRU | F | C | Dm | Em | F | C | G | G |

 
เหมือนห
F 
ยดน้ำรวมตัวเป็นฝ
C 
นพรำ
 
พร่าง
Dm 
พรม 
 
ลงสู่
Em 
ท้องลำธาร
 
ยิ่งมันได้ไ
F 
หลรวมตัวกัน
 
ไปสู่ท้
C 
องทะเลกว้าง 
 
จึง
Dm 
หาตัวเองไม่
G 
พบ
 
ตัวพ่อผ่
F 
านสงครามนานเหลื
C 
อเกิน
 
ค่อนชี
Dm 
วิต 
 
กรำศึกอยู่บน
Em 
อานม้า
 
ความ
F 
รักในครอบครัว 
 
ความผูกพั
C 
นที่ผ่านมา
 
น้
G 
อยเหลือเกิน..

 
พวกเ
F 
จ้าจง 
 
ขอให้เข้
C 
าใจ
 
ถ้า
Dm 
พ่อต้องไป 
 
ใน
Em 
วันนี้
 
F 
ณิธานใด ๆ อุดมก
C 
ารณ์ใด ๆ ไ
G 
ม่สำคัญ

 
ขอแค่เ
F 
พียง 
 
ให้เจ้ารั
C 
กกัน
 
เจ้า
Dm 
คือพี่น้องกัน 
 
เพียงเ
Em 
ท่านี้
 
เป็นห
F 
วังเพียงสิ่งเดียว
 
ปรารถ
C 
นาเพียงสิ่งเดียว 
 
ที่พ่
G 
อมี

 
เพราะ
F 
พ่อเอง 
 
มันก็แค่ค
C 
นหนึ่ง
 
ซึ่งแ
Dm 
ท้จริง ๆ ไม่ได้
Em 
ต่างจากใครเขา
 
มี
F 
รัก มีครอบครัว ให้ห่
C 
วงใย 
 
ไม่ต่า
G 
งกัน
 
แต่เพราะ
F 
อุดมการณ์อันยิ่
C 
งใหญ่
 
ความ
Dm 
รักในใจจริงต้องเก็บ
Em 
ซ่อนมันเอาไว้
 
เส้นทางข
F 
องจอมพลไม่อาจเ
C 
ป็นตัว 
 
ของตั
G 
วเอง

 
ที่เคย
F 
สูง 
 
รุ่งเรืองเพีย
C 
งใด
Dm 
ข้าไม่เคย
Em 
ป่าวขาน
 
ที่เคย
F 
ล้มลงสักเพีย
C 
งไหน 
 
ไม่เ
G 
คยละอาย..

 
เพราะ
F 
รุ่งเรือง 
 
หรือล่
C 
มสลาย
Dm 
กาลเวลามันก็
Em 
ผ่านไป
 
พ่ายแ
F 
พ้หรือชนะ 
 
ยิ่งใหญ่เพีย
C 
งใด
G 
มันก็ผ่านไป..

 
จนค
F 
วามตาย 
 
คล้ายเ
C 
ป็นแค่เพียง
Dm 
ย่ำค่ำใน
Em 
ฤดูหนาว
 
ที่เ
F 
งียบเย็น 
 
ปล่
C 
อยวาง 
 
และไ
G 
ร้กังวล
 
ดั่งค่ำ
F 
คืนที่คล้ายว่ายา
C 
วนาน
 
ดั่งค่ำ
Dm 
คืนที่คล้ายว่าร
Em 
วดเร็ว
 
แต่อย่างไ
F 
ร 
 
มันก็ได้
C 
พ้นกาล.
G 
.. 
 
ผ่านไปแล้ว..

 
ค่ำ
F 
คืนที่คล้ายมีค
C 
วามสุข
 
ค่ำ
Dm 
คืนที่คล้ายว่า
Em 
ทุกข์ระทม
 
แต่อย่างไ
F 
ร 
 
มันก็ได้พ้
C 
นกาล 
 
ผ่
G 
านไปแล้ว
 
ค่ำ
F 
คืน 
 
ที่
C 
รุ่งเรือง 
 
ค่ำ
Dm 
คืน 
 
ที่เคย
Em 
ร่วงโรย
 
แต่อย่างไ
F 
ร 
 
มันก็ได้
C 
พ้นกาล 
 
ผ่
G 
านไปแล้ว

 
จนถึงเว
F 
ลา 
 
กาลข้า
C 
งหน้า
 
ลูกและห
Dm 
ลานจะกล่าวขาน 
 
ถึง
Em 
เรายังไง
 
แต่จะอย่างไ
F 
ร 
 
มันก็จะพ้
C 
นกาล
 
แล้วผ่
G 
านไป.. 
 
เฉกเช่นกัน..

INSTRU | F C | Dm Em |

เฉกเช่นกัน..

OUTRO | F C | G | G | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โจโฉ (คอร์ด)

Boy Imagine – โจโฉ (ft.Cha Harmo)
Sound : Cha Harmo
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend