หน้าแรก » จ่าหลอย เฮนรี่ » คอร์ดเพลง ปราณี – จ่าหลอย เฮนรี่

คอร์ดเพลง ปราณี – จ่าหลอย เฮนรี่


ยัง 
 
ฮักเธอเสมอนะเ
จ้า
 
าวบ้านนาที่ชื่อ
Am 
ปราณี 
 
 

INSTRU | G | Em | Am D | G |

ยัง 
 
ฮักเธอเสมอนะเ
จ้า
 
าว 
 
บ้านนาที่ชื่อป
Am 
ราณี
ยังจดจำสายตา 
 
วา
Em 
จาเย้าหยอกยวนยี
 
จำได้
ดี 
 
สัญญาใต้ต้นบัก
Am 
ขาม 

ทน 
 
เฮ็ดงานอยู่เมืองกรุงเ
ทพฯ
 
จ็บ 
 
หัวใจคือฆ้อนตอก
Am 
นำ
 
ย่
านหนุ่มครูบ้านดอน 
 
เอา
Em 
เงินมาอ้อนมาอำ
 
คึดล้ำ
Am 
ลำ 
 
ย่านใ
จปราณีเปลี่ยนแ
ปลง

 
ฝากเพลง
Am 
ลอย 
 
ล่องไปจากใจอ้า
ยนี้
 
ฮอดหูป
Am 
ราณี 
 
ฮักนี้เจ้าอย่าเพิ่ง
Em 
แบ่ง
 
อย 
 
อ้ายแนบ่เกินหน้า
Em 
แล้ง
 
สัญญาสิมาขอ
Am 
แต่ง 
 
จ่งแพงแก้มแดงใ
ห้ดี

ยัง 
 
ฮักเธอเสมอนะเ
จ้า
 
าว 
 
บ้านนาที่ชื่อป
Am 
ราณี
 
ากบทเพลงนี้ดัง 
 
จง
Em 
ฟังตั้งใจให้ดี
 
สงกราน
Am 
ต์นี้ 
 
สัญ
ญาอ้ายมาแน่น
อน

INSTRU | G | C | G | Am |
INSTRU | G | Em | Am D | G E |

ยัง 
 
ฮักเธอเสมอนะ
F#m 
เจ้า
 
าว 
 
บ้านนาที่ชื่อป
ราณี
 
ากบทเพลงนี้
ดัง 
 
จง
F#m 
ฟังตั้งใจให้ดี
 
สงกราน
Bm 
ต์นี้ 
 
สัญ
ญาอ้ายมาแน่น
อน

ยัง 
 
ฮักเธอเสมอนะ
F#m 
เจ้า
 
าว 
 
บ้านนาที่ชื่อป
ราณี
 
ากบทเพลงนี้
ดัง 
 
จง
F#m 
ฟังตั้งใจให้ดี
 
สงกราน
Bm 
ต์นี้ 
 
สัญ
ญาอ้ายมาแน่น
อน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปราณี (คอร์ด)

อัลบั้ม : ร็อคแอนด์หลอย 1
 โฆษณา