คอร์ดเพลง ความรักความงาม Boy Imagine

  
Text   

Capo #2
INTRO | C | Am | F G | C | ( 2 Times ) | G |

 
หากโลก
C 
นี้ 
 
ไม่มีตัวเราที่
Am 
ตั้งอยู่
 
ความ
F 
น่าเกลียด 
 
ความงด
G 
งาม 
 
จะมี
C 
ไหม
 
หาก
C 
เรา 
 
ไม่มีสาย
Am 
ตาที่มอง
 
ท้อง
F 
ฟ้า 
 
และท้องทะ
G 
เล 
 
จะเป็นเช่
C 
นไร 
 
 
G 

 
เมื่อท้
C 
องฟ้า 
 
ที่เรามองเป็น
Am 
สีคราม
 
แต่
F 
คราม 
 
จะเป็นสีของ
G 
มันจริงๆ 
 
C 
หม
 
หรือเ
C 
กิดจากเพียง 
 
ระยะทางที่มัน
Am 
แสนไกล
 
แล้วเ
F 
รามองจากตรง
G 
นี้ด้วยสาย
C 
ตา

 
แล้วฉันก็
Am 
มอง 
 
มันอ
Em 
ย่างนั้น
 
ความ
F 
คิดบรรจงไป 
 
 
G 
ในความห
C 
มาย
 
แล้วฉันก็
Am 
มอง 
 
มัน
Em 
อีกครั้ง
 
ความ
F 
รักในใจเราใยไม่ค
G 
ล้าย

 
อย่าง
F 
สายรุ้งนั้น 
 
มันก็
G 
มีความงาม 
 
อย่าง
C 
สายรุ้ง
F 
ท้องทะเล 
 
นั้นมันก็
G 
มีความงาม 
 
อย่าง
C 
ทะเล
 
แต่ค
F 
วามงดงามนั้น
G 
ไซร้
 
มันอยู่ที่ใ
C 
ครเป็น
G/B 
คน 
 
ผู้มอง
Am 
อยู่
 
เหมือนอย่างกับ
F 
คุณ 
 
ที่สวยได้อย่
G 
างนั้น
 
เพราะมีฉันม
C 
องอยู่ 
 
 
F 
 
G 
 
C 
 
G 

 
ใช่ไ
C 
หม
 
เป็น
G/B 
ตัวของเราเท่านั้น 
 
เข้า
Am 
ใจมันไปเอง
 
ใช่ไ
C 
หม
 
คือ
G/B 
ใจของเราเท่านั้น 
 
วาด
Am 
มันขึ้นมาเอง
 
F 
ายรุ้ง 
 
ท้
G 
องฟ้า
 
ถ้าไม่มี
C 
ตาของ
G/B 
เรา 
 
เข้า
Am 
ไป
 
สัมผัสกับมัน
F 
 
G 

 
ท้องทะ
C 
เล 
 
ที่ปรากฏอยู่
Am 
ตรงหน้า
 
ที่แ
F 
ท้มันมี
G 
อยู่จริงๆ 
 
 
C 
ไหม
 
หรือ
C 
มันเป็นเพียงอาการ
 
ที่เรามี
Am 
สายตาที่มองอยู่
 
สิ่ง
F 
นั้นจึงเป็นสิ่ง
G 
นั้นขึ้นจริ
C 
งๆ  
G 

 
เหมือน
C 
สายรุ้ง 
 
ที่เรา
Am 
มองอยู่
 
เมื่อ
F 
หายไปความ 
 
งดง
G 
ามอยู่ที่
C 
ไหน
 
นางเ
C 
อกสวย 
 
แต่เมื่อล
Am 
ะครจบ
 
อวส
F 
าน 
 
และความงด
G 
งามอยู่ที่
C 
ใด

 
แล้วฉันก็
Am 
มอง 
 
มันอ
Em 
ย่างนั้น
 
ความ
F 
คิดบรรจงไป 
 
 
G 
ในความห
C 
มาย
 
แล้วฉันก็
Am 
มอง 
 
มัน
Em 
อีกครั้ง
 
ความ
F 
รักในใจเราใยไม่ค
G 
ล้ายกัน

 
อย่าง
F 
สายรุ้งนั้นมันก็
G 
มีความงาม 
 
อย่าง
C 
สายรุ้ง
F 
ท้องทะเลนั้นมันก็
G 
มีความงาม 
 
อย่าง
C 
ทะเล
 
แต่ค
F 
วามงดงามนั้น
G 
ไซร้
 
มันอยู่ที่ใ
C 
ครเป็น
G/B 
คน 
 
ผู้มอง
Am 
อยู่
 
เหมือนอย่างกับ
F 
คุณ 
 
ที่สวยได้อย่
G 
างนั้น
 
เพราะมีฉันม
C 
องอยู่

 
ที่
F 
คุณ 
 
สวยได้อย่างนั้
G 
น..
 
เพราะมีฉันมอ
C 
งอยู่ 
 
 
G 
 
C 

มิวสิควิดีโอ ความรักความงาม Boy Imagine

เพลง : ความรักความงาม
ศิลปิน : Boy Imagine
เรียบเรียง :
ติดต่อ :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend