หน้าแรก » บิว กัลยาณี » คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้ยังรอ – บิว กัลยาณี

คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้ยังรอ – บิว กัลยาณี


INTRO | G Bm | Em | Am D | G |

 
มองท้องท
ะเล 
 
หัว
Bm 
ใจหว้าเหว่วั
Em 
งเวง
 
เห็นค
ลื่นซัดเรือโคล
งเคลง
 
เหมือนใ
Bm 
จน้องเองหวั่น
Em 
ไหว
 
คิดถึงแต่
พี่.. 
 
ที่จ
Em 
ากน้องไปอยู่ไ
Am 
กล
 
เห็นภ
าพ ติดตา ติดใจ พี่ขึ้นรถไ
Bm 
ฟ.. 
 
ไปลับ
Em 
ตา

 
จะรักษาใ
จ 
 
เหมือนเก
Bm 
ลือรักษาควา
Em 
มเค็ม
 
กี่
ปีรักยังคงเ
ต็ม.. 
 
หัว
Bm 
ใจตลอดเว
Em 
ลา
 
คำไหน  
คำนั้น 
 
ยึด
Em 
มั่นในคำสัญ
Am 
ญา
 
คิดถึ
งจึงฝากลม
Em 
มา 
 
บอกพี่
Bm 
ว่าปักษ์ใต้
Em 
ยังรอ

 
ปักษ์ใต้ยัง
รอ.. 
 
ลูก
ตอ 
 
ลูกเ
นียง 
 
ยังหร
อย
 
ต้นย
างยังยืนต้นค
Am 
อย 
 
สาวน้
Bm 
อยไม่เคยลอ
Em 
กอ
 
ยังจำได้หม้
าย 
 
พี่บ
อกให้น้อ
งอยู่ร
Am 
 
สัญญ
ากันไว้แล้วห
Em 
นอ 
 
น้องก็
Bm 
รอตามคำสั
Em 
ญญา

 
น้ำเลยังเ
ค็ม 
 
น้อง
Bm 
นี้ยังเต็มใจ
Em 
รอ
 
มั่น
คง จริงใจ ไม่
ท้อ 
 
ยืนยันจะ
Bm 
รอ 
 
พี่หลบ
Em 
มา
 
กี่เดือน กี่
ปี 
 
น้อง
Em 
นี้ไม่ลืมสัญ
Am 
ญา
 
ส่งใ
จตามสายลม
Em 
มา 
 
บอกพี่
Bm 
ว่าปักษ์ใต้ยั
Em 
งรอ

INSTRU | Em | Em | C | B7 |
INSTRU | G Em | Am Em | D B7 | Em |

 
ปักษ์ใต้ยัง
รอ.. 
 
ลูก
ตอ 
 
ลูกเ
นียง 
 
ยังหร
อย
 
ต้นย
างยังยืนต้นค
Am 
อย 
 
สาวน้
Bm 
อยไม่เคยลอ
Em 
กอ
 
ยังจำได้หม้
าย 
 
พี่บ
อกให้น้อ
งอยู่ร
Am 
 
สัญญ
ากันไว้แล้วห
Em 
นอ 
 
น้องก็
Bm 
รอตามคำสั
Em 
ญญา

 
น้ำเลยังเ
ค็ม 
 
น้อง
Bm 
นี้ยังเต็มใจ
Em 
รอ
 
มั่น
คง จริงใจ ไม่
ท้อ 
 
ยืนยันจะ
Bm 
รอ..พี่หลบ
Em 
มา
 
กี่เดือน กี่
ปี 
 
น้อง
Em 
นี้ไม่ลืมสัญ
Am 
ญา
 
ส่งใ
จตามสายลม
Em 
มา.. 
 
บอกพี่
Bm 
ว่าปักษ์ใต้ยั
Em 
งรอ

 
ส่งใจตามสายลม
Am 
มา.. 
 
บอกพี่
Bm 
ว่า.. 
 
สาวใ
Em 
ต้ยังรอ..

OUTRO | Em | Em | C B7 | Em |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปักษ์ใต้ยังรอ (คอร์ด)
 โฆษณา