หน้าแรก » บิว กัลยาณี » คอร์ดเพลง โป๊ะเชะ – บิว กัลยาณี

คอร์ดเพลง โป๊ะเชะ – บิว กัลยาณี


INTRO | Am Dm | Am Dm |
INTRO | Am Dm | Am Dm | G |
INTRO | C | Am | C | Am |
INTRO | Dm | G | C | Am Dm |
INTRO | Am Dm | C | C |

 
ไปมัวทำพ
รือล่ะมือถือไม่เ
Am 
ปิด
 
มันเจ็บมันเ
ฮิร์ทที่ไม่ได้คุย
กัน
 
พี่ปิดแต่เ
สียง 
 
เปิดไว้เพียงแค่
สั่น
 
แล้วรับไม่
Dm 
ทันพี่ก็อ้างร่ำไ
ป..

 
พอกลับมาแ
ล้ว 
 
ตัวก็เหม็นบุ
Am 
หรี่
 
แต่ดมดี
ๆ 
 
กลิ่นน้ำหอมของใ
คร
 
แค่เจอพิ
รุธ 
 
พี่ก็มุดหนีไ
 
ทำง่วงจะ
Dm 
ตาย 
 
เถียงไม่ไ
ด้มากก
ว่า

 
* จะกิ๊กใ
Am 
ครไม่กั๊กไม่ข
วาง
 
จะเก็บตามท
Dm 
างก็ตามส
บายพี่จ๋
 
เจ้า
Am 
ชู้ไปให้เต็มอัต
รา
 
อย่าพลาดนะ
Dm 
จ๊ะ 
 
เห็นกับตาก็รู้เ
อง

 
** จับได้เมื่อไหร่ก็โ
ป๊ะเชะ
 
จะอัดให้โซ
Am 
ะเด๊ะ
 
ให้เละเป็นโ
จ๊ก 
 
ให้โลกมันแก
ว่ง
 
จะอัดให้น็
อค
 
ให้เจ็บให้เพลียเสียแ
รง
 
ให้สมที่แก
Dm 
ล้ง 
 
ให้เจ็บหัวซะน
าน
 
จับได้เมื่อไหร่ก็โ
ป๊ะเชะ
 
จะอัดให้โซ
Am 
ะเด๊ะ
 
ให้เละเป็น
วุ้น 
 
ให้วุ่นทั้งบ้
าน
 
วันใดที่เผ
ลอให้เจอะจังๆ 
 
สัก
วัน
 
รู้ไว้ล่ะ
Dm 
กันถึงวัน
นั้นเรื่องใ
หญ่

INSTRU | C | Am | C | Am | Dm | G |
INSTRU | C | Am Dm | Am Dm | C | C |

 
ในใจก็
รู้พี่เจ้าชู้กรุ้ม
Am 
กริ่ม
 
จะเชยจะ
ชิมหาให้มันไกล
 
ถ้าเจอหลักฐ
านมีพยานเมื่อไ
หร่
 
น้องไม่เอาไ
Dm 
ว้น้ำคงไ
ด้ท่วม
ตา

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | Am Dm | Am Dm | C | C |
โป๊ะเชะ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
โป๊ะเชะ : บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
 โฆษณา