คอร์ดเพลง เพียงสองเรา – บิว กัลยาณี

  
Text   

INTRO | Bm A | G A | Bm A | G |

 
Bm 
ดดเดี่ยวเดียวดาย
ในท้องเล
 
Bm 
มพัดลมเพไ
ร้จุดหมาย
 
น้
องนุ้ยถอดใจห
มดแรงพลัง
       
F# 
 
Bm 
อดีพี่ชาย
มาช่วยไว้
 
าคอยเกื้อหนุน
ให้พอมีหวัง
 
Bm 
อนไม้ผุพัง
ยังมีใจ
Bm 

 
Bm 
ริ่ม 
 
ปริ่มจะจม
อยู่รอน 
 
รอน
 
ต้
Bm 
องเป็นภาระ
ให้พี่ชาย
 
รั
บน้องเอาไว้ลอย
ไปด้วย
กัน       
F# 
 
น้
Bm 
องนุ้ยก็เพียง
ตัวน้อย 
 
น้อย
 
องมือสองเท้า
วักน้ำให้ทัน
 
Bm 
ราสองช่วยกัน
ทั้งกายแหละใจ
Bm 

 
* ต่
อให้เรือ
ลำใหญ่แล่น
มา       
Bm 
 
ให้ผ่าน
เลยไปไม่เอ่ย
คำขอร้องใ
F# 
คร

 
** เปรียบกับพี่เ
Bm 
ป็นแค่ขอนไม้
 
จะไม่แลม
Bm 
องเรือลำไหน
 
โอบกอดไว้
..แม้คลื่น
ลูกใหญ่ซัด
มา       
F# 
 
เปรียบกับพี่เ
Bm 
ป็นแค่ขอนไม้
 
สุดแต่ลม
แต่ฝนแต่ฟ้า
 
โปรดเมตตา
Bm 
..สองเรา
ไม่อยากพราก
Bm 
กัน

INSTRU | Bm A | Bm A | G A | D F# |
INSTRU | Bm A | G A | Bm A | Bm A | Bm |

 
Bm 
ดดเดี่ยวเดียวดาย
ในท้องเล
 
Bm 
มพัดลมเพไ
ปตามกระแส
 
น้
องนุ้ยอ่อนแอแ
ต่ยังซึ้ง
ใจ       
F# 

 
Bm 
พียงเรามีกัน
คอยดูแล
 
ถึ
งยังฝั่งฝัน
หรือจมหาย
 
Bm 
ม่ว่าอย่างไรเร
าพาไปด้วยกัน
Bm 

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | Bm A | G A | Bm A | Bm |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพียงสองเรา : บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend