คอร์ดเพลง วาดฝัน – เรืองฤทธิ์ บุญรอด

  
Text   

คอร์ดเพลง วาดฝัน เรืองฤทธิ์ บุญรอด

คอร์ดเพลง วาดฝัน - เรืองฤทธิ์ บุญรอด

เพลง วาดฝัน (คอร์ด)

ศิลปิน : เรืองฤทธิ์ บุญรอด

แนวเพลง : #สตริง

Single : เรืองฤทธิ์ บุญรอด วาดฝัน

คีย์คอร์ดเพลง วาดฝัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
จุดปาก
F 
กาเป็นรูปดาว 
 
วาดแ
C 
ต่งบนพื้นฟ้า
Bb 
ร่างรูปนกกาโบก
F 
บิน
 
ดวงจั
F 
นทร์กลมสวย 
 
แต่งเ
C 
ติมให้ได้ยิน
 
ด้วยเ
Bb 
พลงใน
C 
จินตนาก
F 
าร

 
พืช
F 
พันธุ์ต้นไม้ 
 
เติบโ
C 
ตงอกงาม
Bb 
งามเหมือนดั่งใจ
F 
คิด
F 
สิ่งใดผิดเพี้ยน 
 
ไม่เ
C 
ป็นดั่งฝัน
 
ลบออก
Bb 
ได้ด้วยป
C 
ลายลิข
F 
วิด

 
ฉันจะ
Dm 
เสก 
 
ให้โลกใบ
C 
นี้ 
 
Bb 
ป็นดั่งใจ
F 
ฉัน
Dm 
โลก ในความ
C 
ฝัน 
 
ที่
Bb 
ฉันขีดวาดเอา
F 
ไว้
 
ไม่ต้อง
Dm 
มี 
 
เรื่องร้ายสัก
C 
วัน
 
เป็น
Bb 
สุขทั้ง
C 
ฝันและ
F 
ตื่น

INSTRU | F | C | Bb | F | F | C | Bb C | F |

 
เก็บปาก
F 
กาที่ขีดเขียน 
 
ใส่ก
C 
ล่องของมัน
 
Bb 
วามจริงปลุกฉันให้
F 
ตื่น
 
เงยห
F 
น้ามองฟ้า 
 
ก้ม
C 
ลงถึงพื้นดิน
 
ชี
Bb 
วิตต้อง
C 
ดิ้นรน
F 
ต่อ…

 
พระอา
F 
ทิตย์ตื่นเช้า 
 
ลบเ
C 
ส้นของดวงดาว
 
ที่
Bb 
ฉันบรรจงขีดเ
F 
ขียน
 
F 
ก็บเอาไว้ 
 
ให้เ
C 
ป็นบทเรียน
 
พรุ่ง
Bb 
นี้ 
 
ค่อย
C 
มาฝัน
F 
ต่อ

 
ฉันจะ
Dm 
เสก 
 
ให้โลกใบ
C 
นี้ 
 
Bb 
ป็นดั่งใจ
F 
ฉัน
Dm 
โลก ในความ
C 
ฝัน 
 
ที่
Bb 
ฉันขีดวาดเอา
F 
ไว้
 
ไม่ต้อง
Dm 
มี 
 
เรื่องร้ายสัก
C 
วัน
 
เป็น
Bb 
สุขทั้ง
C 
ฝันและ
F 
ตื่น

 
ฉันจะ
Dm 
เสก 
 
ให้โลกใบ
C 
นี้ 
 
Bb 
ป็นดั่งใจ
F 
ฉัน
Dm 
โลก ในความ
C 
ฝัน 
 
ที่
Bb 
ฉันขีดวาดเอา
F 
ไว้
 
ไม่ต้อง
Dm 
มี 
 
เรื่องร้ายสัก
C 
วัน
 
เป็น
Bb 
สุขทั้ง
C 
ฝันและ
F 
ตื่น

 
ไม่ต้อง
Dm 
มี 
 
เรื่องร้ายสัก
C 
วัน
 
เป็น
Bb 
สุขทั้ง
C 
ฝันและ
F 
ตื่น..

OUTRO | F | C | Bb C | F |


จุดปากกาเป็นรูปดาว วาดแต่งบนพื้นฟ้า
ร่างรูปนกกาโบกบิน
ดวงจันทร์กลมสวย แต่งเติมให้ได้ยิน
ด้วยเพลงในจินตนาการ

พืชพันธุ์ต้นไม้ เติบโตงอกงาม
งามเหมือนดั่งใจคิด
สิ่งใดผิดเพี้ยน ไม่เป็นดั่งฝัน
ลบออกได้ด้วยปลายลิขวิด

ฉันจะเสก ให้โลกใบนี้ เป็นดั่งใจฉัน
โลก ในความฝัน ที่ฉันขีดวาดเอาไว้
ไม่ต้องมี เรื่องร้ายสักวัน
เป็นสุขทั้งฝันและตื่น

( ดนตรี )

เก็บปากกาที่ขีดเขียน ใส่กล่องของมัน
ความจริงปลุกฉันให้ตื่น
เงยหน้ามองฟ้า ก้มลงถึงพื้นดิน
ชีวิตต้องดิ้นรนต่อ…

พระอาทิตย์ตื่นเช้า ลบเส้นของดวงดาว
ที่ฉันบรรจงขีดเขียน
เก็บเอาไว้ ให้เป็นบทเรียน
พรุ่งนี้ ค่อยมาฝันต่อ

ฉันจะเสก ให้โลกใบนี้ เป็นดั่งใจฉัน
โลก ในความฝัน ที่ฉันขีดวาดเอาไว้
ไม่ต้องมี เรื่องร้ายสักวัน
เป็นสุขทั้งฝันและตื่น

ฉันจะเสก ให้โลกใบนี้ เป็นดั่งใจฉัน
โลก ในความฝัน ที่ฉันขีดวาดเอาไว้
ไม่ต้องมี เรื่องร้ายสักวัน
เป็นสุขทั้งฝันและตื่น

ไม่ต้องมี เรื่องร้ายซักวัน
เป็นสุขทั้งฝันและตื่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วาดฝัน (คอร์ด)
ศิลปิน, เรืองฤทธิ์ บุญรอด
เนื้อร้อง, ทำนอง: เรืองฤทธิ์ บุญรอด
มิกซ์, มาสเตอร์ริ่ง: เรืองฤทธิ์ บุญรอด
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend