คอร์ดเพลง ตีกลับ – กระต่าย พรรณนิภา (Cover Version)

  
Text   

คอร์ดเพลง ตีกลับ กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง ตีกลับ - กระต่าย พรรณนิภา

เพลง ตีกลับ (คอร์ด)

ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา

แนวเพลง : #อีสาน

Single : กระต่าย พรรณนิภา ตีกลับ

คีย์คอร์ดเพลง ตีกลับ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Bm A | G D | Em | F# |

Bm 
ถอดเอาหัวใ
A 
จ 
 
 
G 
ห่อส่งไปกับพั
D 
สดุ
 
Em 
ขียนข้างกล่องระบุ 
 
ระวังบุบส
F# 
ลาย

 
ความ
Bm 
หวังอันแสนบอบบ
A 
าง
 
ปลายท
G 
างส่งด่วนไปถึ
D 
งอ้าย
 
บ่
Em 
เคยเตรียมใจเอาไว้ 
 
เผื่อความผิดห
F# 
วัง

 
น้องเอาหัว
G 
ใจส่งไปถึงอ้
A 
าย
 
บ่มีความ
F#m 
หมายสุดท้ายก็
Bm 
ตีกลับ
 
ปลาย
Em 
ทางบ่ยอม
A 
รับ 
 
ความจริงใจจากค
D 
นที่หวังดี
 
อ้ายบ่หันม
G 
องของที่บ่ได้
Gm 
สั่ง
 
แนบความผิด
F#m 
หวังส่งน้องคืนทั
Bm 
นที
Em 
อยู่ดีบ่ว่า
A 
ดี เสนอหน้า ไปฮั
D 
กเขา.. 
 
 
A 

Bm 
มอบของที่แสน
A 
ล้ำค่า
 
แต่อ้ายม
G 
องเป็นของไ
D 
ร้ค่า
 
ได้
Em 
แค่เพียงน้ำตาล้างความผิดห
F# 
วัง

 
น้องเอาหัว
G 
ใจส่งไปถึงอ้
A 
าย
 
บ่มีความ
F#m 
หมายสุดท้ายก็
Bm 
ตีกลับ
 
ปลาย
Em 
ทางบ่ยอม
A 
รับ 
 
ความจริงใจจากค
D 
นที่หวังดี
 
อ้ายบ่หันม
G 
องของที่บ่ได้
Gm 
สั่ง
 
แนบความผิด
F#m 
หวังส่งน้องคืนทั
Bm 
นที
Em 
อยู่ดีบ่ว่า
A 
ดี เสนอหน้า ไปฮั
 
กเขา

INSTRU | G | A | Bm A | G D | Em | F# |
INSTRU | Bm A | G D | Em | F# | F# |

 
น้องเอาหัว
G 
ใจส่งไปถึงอ้
A 
าย
 
บ่มีความ
F#m 
หมายสุดท้ายก็
Bm 
ตีกลับ
 
ปลาย
Em 
ทางบ่ยอม
A 
รับ 
 
ความจริงใจจากค
D 
นที่หวังดี
 
อ้ายบ่หันม
G 
องของที่บ่ได้
Gm 
สั่ง
 
แนบความผิด
F#m 
หวังส่งน้องคืนทั
Bm 
นที
Em 
อยู่ดีบ่ว่า
A 
ดี เสนอหน้า ไปฮั
G 
กเขา

 
น้ำ
Em 
ตาของน้อ
A 
งพังหย่าว.
G 
..
 
อ้ายบ่
Gm 
รับเอาหัวใจ…

OUTRO | Bm | A | G | F# | Bm |


ถอดเอาหัวใจ ห่อส่งไปกับพัสดุ
เขียนข้างกล่องระบุ ระวังบุบสลาย

ความหวังอันแสนบอบบาง
ปลายทางส่งด่วนไปถึงอ้าย
บ่เคยเตรียมใจเอาไว้ เผื่อความผิดหวัง

น้องเอาหัวใจส่งไปถึงอ้าย
บ่มีความหมายสุดท้ายก็ตีกลับ
ปลายทางบ่ยอมรับ ความจริงใจจากคนที่หวังดี
อ้ายบ่หันมองของที่บ่ได้สั่ง
แนบความผิดหวังส่งน้องคืนทันที
อยู่ดีบ่ว่าดี เสนอหน้า ไปฮักเขา..

มอบของที่แสนล้ำค่า
แต่อ้ายมองเป็นของไร้ค่า
ได้แค่เพียงน้ำตาล้างความผิดหวัง

น้องเอาหัวใจส่งไปถึงอ้าย
บ่มีความหมายสุดท้ายก็ตีกลับ
ปลายทางบ่ยอมรับ ความจริงใจจากคนที่หวังดี
อ้ายบ่หันมองของที่บ่ได้สั่ง
แนบความผิดหวังส่งน้องคืนทันที
อยู่ดีบ่ว่าดี เสนอหน้า ไปฮักเขา

( ดนตรี )

น้องเอาหัวใจส่งไปถึงอ้าย
บ่มีความหมายสุดท้ายก็ตีกลับ
ปลายทางบ่ยอมรับ ความจริงใจจากคนที่หวังดี
อ้ายบ่หันมองของที่บ่ได้สั่ง
แนบความผิดหวังส่งน้องคืนทันที
อยู่ดีบ่ว่าดี เสนอหน้า ไปฮักเขา

น้ำตาของน้องพังหย่าว…
อ้ายบ่รับเอาหัวใจ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตีกลับ (คอร์ด)
ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา
ศิลปินต้นฉบับ : เฟิร์น กัญญารัตน์
คำร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ติดต่องานแสดง โทร 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend