คอร์ดเพลง เรือกระดาษ – เรืองฤทธิ์ บุญรอด / เขียนไขและวานิช

  
Text   

Capo #1
INTRO | G | G |

 
หากฉันเป็นดั่ง
Am 
เรือกระดาษ
 
ล่องล
C 
อยไปตามสาย
G 
ลม
 
สุขสมเพียงชั่ว
Am 
คราวไม่อาจ
 
ปรารถ
C 
นาได้ดั่งใจห
G 
วัง

 
ก็ให้ล่องลอยดั่ง
Am 
เป็นอากาศ
 
ไม่ปรารถ
C 
นาจะไปถึง
G 
ฝั่ง
 
จะคอยรับเธอส่งให้
Am 
ถึงปลายทาง
 
ฝั่ง
C 
ฝันที่เธอเลือกเดิน

INTRO | G | G |

 
ถ้าฉันเป็นเช่น
Am 
เรือกระดาษ
 
อาจล
C 
อยคว้างกลางทะ
G 
เล
 
คลื่นซัดเทสาด
Am 
โหมกระหน่ำ
 
เพียง
C 
ใด 
 
ไม่คิดหลีก
G 
หนี
 
ยังคงล่องลอยดั่ง
Am 
เป็นอากาศ
 
อาจ
C 
จม 
 
หายในน
G 
ที
 
ให้เธอพบเจอสิ่ง
Am 
ที่ต้องการ
 
สุข
C 
นั้นเพียงได้ร่วมทาง

INSTRU | G | G | G |
INSTRU | Am C | G | ( 4 Times )

 
หากฉันเป็นดั่ง
Am 
เรือกระดาษ
 
ล่องล
C 
อยไปตามสาย
G 
ลม
 
สุขสมเพียงชั่ว
Am 
คราวไม่อาจ
 
ปรารถ
C 
นาได้ดั่งใจห
G 
วัง

 
ก็ให้ล่องลอยดั่ง
Am 
เป็นอากาศ
 
ไม่ปรารถ
C 
นาจะไปถึง
G 
ฝั่ง
 
จะคอยรับเธอส่งให้
Am 
ถึงปลายทาง
 
ฝั่ง
C 
ฝันที่เธอเลือกเดิน

INSTRU | G | G |

 
ถ้าฉันเป็นเช่น
Am 
เรือกระดาษ
 
อาจล
C 
อยคว้างกลางทะ
G 
เล
 
คลื่นซัดเทสาด
Am 
โหมกระหน่ำ
 
เพียง
C 
ใด 
 
ไม่คิดหลีก
G 
หนี
 
ยังคงล่องลอยดั่ง
Am 
เป็นอากาศ
 
อาจ
C 
จม 
 
หายในน
G 
ที
 
ให้เธอพบเจอสิ่ง
Am 
ที่ต้องการ
 
สุข
C 
นั้นเพียงได้ร่วมท
G 
าง..

 
ให้เธอพบเจอสิ่ง
Am 
ที่ต้องการ
 
สุข
C 
นั้นเพียงได้ร่ว
G 
มทาง..


หากฉันเป็นดั่งเรือกระดาษ
ล่องลอยไปตามสายลม
สุขสมเพียงชั่วคราวไม่อาจ
ปรารถนาได้ดั่งใจหวัง

ก็ให้ล่องลอยดั่งเป็นอากาศ
ไม่ปรารถนาจะไปถึงฝั่ง
จะคอยรับเธอส่งให้ถึงปลายทาง
ฝั่งฝันที่เธอเลือกเดิน

ถ้าฉันเป็นเช่นเรือกระดาษ
อาจลอยคว้างกลางทะเล
คลื่นซัดเทสาดโหมกระหน่ำ
เพียงใด ไม่คิดหลีกหนี
ยังคงล่องลอยดั่งเป็นอากาศ
อาจจม หายในนที
ให้เธอพบเจอสิ่งที่ต้องการ
สุขนั้นเพียงได้ร่วมทาง

( ดนตรี )

หากฉันเป็นดั่งเรือกระดาษ
ล่องลอยไปตามสายลม
สุขสมเพียงชั่วคราวไม่อาจ
ปรารถนาได้ดั่งใจหวัง

ก็ให้ล่องลอยดั่งเป็นอากาศ
ไม่ปรารถนาจะไปถึงฝั่ง
จะคอยรับเธอส่งให้ถึงปลายทาง
ฝั่งฝันที่เธอเลือกเดิน

( ดนตรี )

ถ้าฉันเป็นเช่นเรือกระดาษ
อาจลอยคว้างกลางทะเล
คลื่นซัดเทสาดโหมกระหน่ำ
เพียงใด ไม่คิดหลีกหนี
ยังคงล่องลอยดั่งเป็นอากาศ
อาจจม หายในนที
ให้เธอพบเจอสิ่งที่ต้องการ
สุขนั้นเพียงได้ร่วมทาง..

ให้เธอพบเจอสิ่งที่ต้องการ
สุขนั้นเพียงได้ร่วมทาง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เรือกระดาษ (คอร์ด)

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง
สาโรจน์ ยอดยิ่ง / เรืองฤทธิ์ บุญรอด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend