หน้าแรก » ILLSLICK » คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน – ILLSLICK feat. PALMY

คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน – ILLSLICK feat. PALMY

คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน ILLSLICK ft. PALMY

คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน - ILLSLICK ft. PALMY

เพลง กลัวเครื่องบิน (คอร์ด)

ศิลปิน : ILLSLICK ft. PALMY

แนวเพลง : #สตริง

Single : ILLSLICK ft. PALMY กลัวเครื่องบิน

คีย์คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo #1
INTRO | Am D | Bm Em | Am D | Bm E |

Am 
เหมือนตอนเค
รื่องบินมันกำ
Bm 
ลังบินขึ้น
Em 
ไป
 
เธอรู้ไ
Am 
หม 
 
ในใจของ
ฉันกลัวจะ
Bm 
ตาย 
 
อ้ว..
Am 
ขอเพียงเ
ธอคอยจับมือ
Bm 
ฉันกุมเอา
Em 
ไว้
 
อบอุ่น
Am 
ใจ 
 
ไม่กลัวสิ่ง
ใดเมื่อฉั
Bm 
นมีเธอ 
 
 

 
เพราะว่าฉันมันเกิดมาแ
Am 
บบนี้ 
 
เกิดมาแบ
บนี้
 
คนอย่างฉันนั้นมันก็แป
Bm 
ลกดี 
 
มันก็แปล
Em 
กดี
 
Like The Way She’s Look
Am 
in’ At Me
 
Lookin’ At  
Me
 
ฉันคงไม่กล้ากินตอนอ
Bm 
ยู่บนเครื่อง
 
ต่อให้แ
จกฟรี 
 
แจกฟรี

 
ฉัน
Am 
จองทั้งโซนรอบตัวทุกทีนั้น
มีแค่เพียงเรา
 
และเธอ
Bm 
บอกกับฉันอย่ากลัว
 
ความกลัวนั้น
Em 
เป็นแค่เพียงเงา
 
ฉัน
Am 
ใช้เวลาไตร่ตรองก่อนลองไม่
ใช่แค่เพียงเดา
 
ไม่เห
Bm 
มือนใครเขาที่มั่น
Em 
ใจ

 
ติดมันตรงที่
Am 
ฉันนั้นไม่ทันส
มัย
 
ไม่เคยเข้า
Bm 
ใจข้าวของเครื่อง
Em 
ใช้
 
แล้วกลัวความ
Am 
สูงนี่จะได้เรื่องไ
หม
 
แต่เธอก็ไม่
Bm 
เคยเห็นเป็นเรื่องใ
Am 
หญ่

Am 
เหมือนตอนเค
รื่องบินมันกำ
Bm 
ลังบินขึ้น
Em 
ไป
 
เธอรู้ไ
Am 
หม 
 
ในใจของ
ฉันกลัวจะ
Bm 
ตาย 
 
อ้ว..
Am 
ขอเพียงเ
ธอคอยจับมือ
Bm 
ฉันกุมเอา
Em 
ไว้
 
อบอุ่น
Am 
ใจ 
 
ไม่กลัวสิ่ง
ใดเมื่อฉั
Bm 
นมีเธอ 
 
 

 
คนอย่างฉันทุกวันก็อ
Am 
ย่างเดิม 
 
มันก็อย่างเ
ดิม
 
เดินสับสนกับคนบน
Bm 
ทางเดิน 
 
คนบนทางเ
ดิน
 
จนวันที่ฉันได้พบคนอ
Am 
ย่างเธอ 
 
เจอคนอย่างเ
ธอ
 
และเธอได้เข้ามาทำให้
Bm 
ชีวิต
 
ไม่เป็นอย่างเ
คย 
 
อย่างเคย

 
ฉันไ
Am 
ม่ได้เจ๋งอะไร 
 
อย่าไปฟังที่ใ
ครเขาพูดกัน
 
ฉันเ
Bm 
พียงต้องการให้เธอ 
 
นั้นคอยกุม
Em 
มือฉันทุกวัน
 
ถ้อย
Am 
คำที่เธอบอกรักยังคงจด
จำไว้ทุกคำ
 
อยากได้
Bm 
ยินมันซ้ำ 
 
สักครั้
Em 
งนึง

 
ติดมันตรงที่
Am 
ฉันนั้นไม่ทันส
มัย
 
ไม่เคยเข้า
Bm 
ใจข้าวของเครื่อง
Em 
ใช้
 
แล้วกลัวความ
Am 
สูงนี่จะได้เรื่องไ
หม
 
และเธอก็ไม่เคย
Bm 
เห็นเป็นเรื่องใ
Am 
หญ่

Am 
เหมือนตอนเค
รื่องบินมันกำ
Bm 
ลังบินขึ้น
Em 
ไป
 
เธอรู้ไ
Am 
หม 
 
ในใจของ
ฉันกลัวจะ
Bm 
ตาย 
 
อ้ว..
Am 
ขอเพียงเ
ธอคอยจับมือ
Bm 
ฉันกุมเอา
Em 
ไว้
 
อบอุ่น
Am 
ใจ 
 
ไม่กลัวสิ่ง
ใดเมื่อฉั
Bm 
นมีเธอ 
 
 

Am 
เหมือนตอนเค
รื่องบินมันกำ
Bm 
ลังบินขึ้น
Em 
ไป
 
เธอรู้ไ
Am 
หม 
 
ในใจของ
ฉันกลัวจะ
Bm 
ตาย 
 
อ้ว..
Am 
ขอเพียงเ
ธอคอยจับมือ
Bm 
ฉันกุมเอา
Em 
ไว้
 
อบอุ่น
Am 
ใจ 
 
ไม่กลัวสิ่ง
ใดเมื่อฉั
Bm 
นมีเธอ 
 
 

 
อบอุ่น
Am 
ใจ 
 
ไม่กลัวสิ่งใ
ดเมื่อฉั
Bm 
นมีเธอ 
 
 

 
มองแทบไม่เห็นเ
Am 
ดือน 
 
มองแทบไม่เห็น
ดาว
 
แต่อบอุ่นหัว
Bm 
ใจ Girl, You Make Me S
mile
 
และเมื่อไหร่ที่
Am 
กลัว 
 
ตื่นตระหนกทุกค
ราว
 
แค่จับมือฉัน
Bm 
ไว้ Girl, You Make Me Pr
oud

OUTRO | Am D | Bm E | ( 2 Times )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กลัวเครื่องบิน (คอร์ด)
ศิลปิน ILLSLICK ft. PALMY
Mastered : Woody Pornpitaksuk
Instrumental Remake : Ratchakawee
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :