คอร์ดเพลง ความทรงจำสีจาง – Palmy (ปาล์มมี่)

  
Text   

INTRO | G | F#m Bm | Em D/F# | G A |

 
ใคร
คนหนึ่งคนนั้น 
 
ในวั
F#m 
นหนึ่งวันนั้น
 
เคย
ผูกพันกันซะมากมาย
 
พอ
วันที่ห่างเหิน 
 
มัน
F#m 
ก็เริ่มห่างหาย
 
เพียง
แค่เพราะเรา
 ไม่เจอะกัน

 
* ไม่
Em 
…เรีย
D/F# 
ก 
 
ร้อง
ให้กลับมา
 
หรือ
F#m 
ว่าผลักไส 
 
หรือ
Em 
อะไรทั้
งนั้น
 
เก็
Em 
บ…เอ
D/F# 
า…ไว้
ในส่วนลึก
 
ซ่อน
F#m 
อยู่อย่าง
Bm 
นั้น 
 
รู้ว่า
Em 
มันไม่ไปไหน

 
** แม้ก
ระทั่งตอนนี้ 
 
เขา
F#m 
ยังอยู่ตรงนี้
 
ในภ
าพทรงจำสีจางๆ
 
เหมือน
ว่าจะเลือนหาย 
 
คล้าย
F#m 
ว่าจะเลือนลาง
 
บาง
อย่างก็ยัง
ไม่เปลี่ยนไป
 
Bm 

INSTRU | D | F#m | G | A |
INSTRU | D | F#m | G A | D |

( * ) ( ** )

 
ในค
วามทรงจำ
สีจางๆ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend