คอร์ดเพลง เจ็บคักกว่าเจ็บ – นนท์ บัวเชด

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เจ็บคักกว่าเจ็บ – นนท์ บัวเชด

Capo Fret 1 or Tune up 1/2 Tone

INTRO | Dm C | F Dm | C | Dm |
INTRO | Gm | Am Dm | Bb | C |

 
คือเฮ็ดอ้ายเจ็
Gm 
บ..แท้หล่า 
 
ปา
Bb 
นว่าเอา
C 
ไม้มาฟาดใ
Dm 
จกัน
 
แล้วผู้ใดสิตั้งรั
Gm 
บทัน 
 
น้องให้เขาค
Bb 
นนั้น 
 
เข้า
C 
มาปาดหน้าจ้
Dm 
อๆ
 
เจ้าคือบ่บอกอ้า
C 
ยแหน่ 
 
ว่าเจ้าบ่
Bb 
แคร์แล้วอ
C 
ยากไปคบค
Dm 
นหล่อ
 
เฮ็ดเอาอ้ายก้มหน้าก่อ
C 
ซอ 
 
จนน้ำตาบ่
Bb 
พอไหล
C 
มาซอยความเสี
Dm 
ยใจ

 
* คั่นอยาก
Bb 
ไปอ้ายบ่ได้ว่าบอกกัน
Am 
มาสักคำกะไ
Dm 
ด้
 
นี่อิห
Bb 
ยังอยู่ดีๆ กะไป คือบ่ หลูโตนอ้า
A 
ยแหน่

 
** เจ็บคักกว่าเ
Bb 
จ็บ 
 
ฮู้
C 
บ่ 
 
อ้ายดีบ่
Am 
พอหรือความหล่อบ่
Dm 
ได้
Bb 
ตั๋วให้ฮักเบิ๊
C 
ดใจแล้วไปบ่แ
F 
คร์
 
เจ็บคักกว่
Bb 
าเจ็บเด้
C 
อหล่า 
 
อ้ายมันส่ำ
Am 
หมาแล่นตกคั
Dm 
นแท
 
ตอนที่เ
Bb 
จ้าควงเขามา
C 
แว 
 
เปิ
Gm 
ดโต 
 
ว่าเป็นแฟ
A 
นกัน

 
คือเฮ็ดอ้ายเจ็
C 
บ..แท้หล่า 
 
ป่า
Bb 
นว่าเ
C 
ฮาบ่เคยผู
Dm 
กพัน
 
ผักกะเดาที่เจ้าว่
C 
าหวาน 
 
ตอนนี้น้ำ
Bb 
ตาลกะ
C 
ขมแม่น
Dm 
บ่คนไค

INSTRU | Bb | Am Dm | Bb | A | A |

( *, ** )

 
อ้ายเจ็บคักกว่
Dm 
าเจ็บ

OUTRO | Bb | A | Dm |

เนื้อเพลง
คือเฮ็ดอ้ายเจ็บแท้หล่า
ปานว่าเอาไม้มาฟาดใจกัน
แล้วผู้ใดสิตั้งรับทัน
น้องให้เขาคนนั้น เข้ามาปาดหน้าจ้อๆ
เจ้าคือบ่บอกอ้ายแหน่
ว่าเจ้าบ่แคร์แล้วอยากไปคบคนหล่อ
เฮ็ดเอาอ้ายก้มหน้าก่อซอ
จนน้ำตาบ่พอไหลมาซอยความเสียใจ

* คั่นอยากไปอ้ายบ่ได้ว่า
บอกกันมาสักคำก็ได้
นี่อิหยังอยู่ดีๆ กะไป คือบ่
หลูโตนอ้ายแหน่

** เจ็บคักกว่าเจ็บ ฮู้บ่
อ้ายดีบ่พอหรือความหล่อบ่ได้
ตั๋วให้ฮักเบิ๊ดใจแล้วไปบ่แคร์
เจ็บคักกว่าเจ็บเด้อหล่า
อ้ายมันส่ำหมาแล่นตกคันแท
ตอนที่เจ้าควงเขามาแว เปิดโต ว่าเป็นแฟนกัน

คือเฮ็ดอ้ายเจ็บแท้หล่า
ป่านว่าเฮาบ่เคยผูกพัน
ผักกะเดาที่เจ้าว่าหวาน
ตอนนี้น้ำตาลกะขมแม่นบ่คนไค

(ดนตรี)

( * )

อ้ายเจ็บคักกว่าเจ็บ
เพลง : เจ็บคักกว่าเจ็บ
ศิลปิน : นนท์ บัวเชด
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ตูนน้อย สว่างอุบล
เจ็บคักกว่าเจ็บ - นนท์ บัวเชด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend