หน้าแรก » นนท์ บัวเชด » คอร์ดเพลง เจ็บคักกว่าเจ็บ – นนท์ บัวเชด

คอร์ดเพลง เจ็บคักกว่าเจ็บ – นนท์ บัวเชด

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เจ็บคักกว่าเจ็บ – นนท์ บัวเชด

Capo Fret 1 or Tune up 1/2 Tone

INTRO | Dm C | F Dm | C | Dm |
INTRO | Gm | Am Dm | Bb | C |

 
คือเฮ็ดอ้ายเจ็
Gm 
บ..แท้หล่า 
 
ปา
Bb 
นว่าเอา
ไม้มาฟาดใ
Dm 
จกัน
 
แล้วผู้ใดสิตั้งรั
Gm 
บทัน 
 
น้องให้เขาค
Bb 
นนั้น 
 
เข้า
มาปาดหน้าจ้
Dm 
อๆ
 
เจ้าคือบ่บอกอ้า
ยแหน่ 
 
ว่าเจ้าบ่
Bb 
แคร์แล้วอ
ยากไปคบค
Dm 
นหล่อ
 
เฮ็ดเอาอ้ายก้มหน้าก่อ
ซอ 
 
จนน้ำตาบ่
Bb 
พอไหล
มาซอยความเสี
Dm 
ยใจ

 
* คั่นอยาก
Bb 
ไปอ้ายบ่ได้ว่าบอกกัน
Am 
มาสักคำกะไ
Dm 
ด้
 
นี่อิห
Bb 
ยังอยู่ดีๆ กะไป คือบ่ หลูโตนอ้า
ยแหน่

 
** เจ็บคักกว่าเ
Bb 
จ็บ 
 
ฮู้
บ่ 
 
อ้ายดีบ่
Am 
พอหรือความหล่อบ่
Dm 
ได้
Bb 
ตั๋วให้ฮักเบิ๊
ดใจแล้วไปบ่แ
คร์
 
เจ็บคักกว่
Bb 
าเจ็บเด้
อหล่า 
 
อ้ายมันส่ำ
Am 
หมาแล่นตกคั
Dm 
นแท
 
ตอนที่เ
Bb 
จ้าควงเขามา
แว 
 
เปิ
Gm 
ดโต 
 
ว่าเป็นแฟ
นกัน

 
คือเฮ็ดอ้ายเจ็
บ..แท้หล่า 
 
ป่า
Bb 
นว่าเ
ฮาบ่เคยผู
Dm 
กพัน
 
ผักกะเดาที่เจ้าว่
าหวาน 
 
ตอนนี้น้ำ
Bb 
ตาลกะ
ขมแม่น
Dm 
บ่คนไค

INSTRU | Bb | Am Dm | Bb | A | A |

( *, ** )

 
อ้ายเจ็บคักกว่
Dm 
าเจ็บ

OUTRO | Bb | A | Dm |

เนื้อเพลง
คือเฮ็ดอ้ายเจ็บแท้หล่า
ปานว่าเอาไม้มาฟาดใจกัน
แล้วผู้ใดสิตั้งรับทัน
น้องให้เขาคนนั้น เข้ามาปาดหน้าจ้อๆ
เจ้าคือบ่บอกอ้ายแหน่
ว่าเจ้าบ่แคร์แล้วอยากไปคบคนหล่อ
เฮ็ดเอาอ้ายก้มหน้าก่อซอ
จนน้ำตาบ่พอไหลมาซอยความเสียใจ

* คั่นอยากไปอ้ายบ่ได้ว่า
บอกกันมาสักคำก็ได้
นี่อิหยังอยู่ดีๆ กะไป คือบ่
หลูโตนอ้ายแหน่

** เจ็บคักกว่าเจ็บ ฮู้บ่
อ้ายดีบ่พอหรือความหล่อบ่ได้
ตั๋วให้ฮักเบิ๊ดใจแล้วไปบ่แคร์
เจ็บคักกว่าเจ็บเด้อหล่า
อ้ายมันส่ำหมาแล่นตกคันแท
ตอนที่เจ้าควงเขามาแว เปิดโต ว่าเป็นแฟนกัน

คือเฮ็ดอ้ายเจ็บแท้หล่า
ป่านว่าเฮาบ่เคยผูกพัน
ผักกะเดาที่เจ้าว่าหวาน
ตอนนี้น้ำตาลกะขมแม่นบ่คนไค

(ดนตรี)

( * )

อ้ายเจ็บคักกว่าเจ็บ
เพลง : เจ็บคักกว่าเจ็บ
ศิลปิน : นนท์ บัวเชด
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ตูนน้อย สว่างอุบล
เจ็บคักกว่าเจ็บ - นนท์ บัวเชด
 โฆษณา