คอร์ดเพลง ผู้หญิงจังซั่นซ่างมันเถอะหมู่ – ต้นปอ กะ บ่าวล้อม บ้านฅนเพลง

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ผู้หญิงจังซั่นซ่างมันเถอะหมู่

INTRO | F G | C Am | Dm G | C |
INTRO | F G | C Em/B Am | F G | Am |

 
เจ็บจน
F 
ชาน้ำตาพังหย่าว 
 
ย้อนผู้ส
G 
าวแฟนเฮามาย่ำยี
 
Dm 
างมาเจ็บอิหลี 
 
หน
C 
อใจ
 
มี
Am 
ฮักกะต้องมีเจ็บ 
 
ฟ้าเ
G 
พิ่นกำหนดไว้
 
ถื
Dm 
กถิ่มมันบ่ถึ
G 
งตาย 
 
ชีวิตเ
F 
ฮา 
 
 
G 
ยังมี
Am 
ค่า

 
* ส่ำ
F 
ถืกแผ่นฟ้ามากั้
G 
นทาง 
 
สิย่
C 
าง 
 
Em/B 
ป ต่อ จั
Am 
งได๋
 
สุมื้อ
F 
นี้ส่ำบ่หา
G 
ยใจ 
 
ปานตา
Am 
ยทั้งเป็น 
 
E 
อ้ย..

 
** ผู้ห
F 
ญิงจังซั่นซ่า
G 
งมันเถาะหมู่ 
 
อย่าให้เ
C 
ขามีค่าคักห
Am 
ลาย
 
เฮ
Dm 
านั้นเป็นลูกผู้
G 
ชายเจ็บส่ำได๋ให้อ
C 
ดเอา
 
สิ
F 
จดสิจำฝัง
G 
ลึกลงแก่นใจ 
 
ว่า
E 
ไผเฮ็ดให้เฮ
Am 
าเศร้า
 
หัว
F 
ใจหมุ่นปานขี้เ
E7 
ถ่า 
 
ถืกเขา
Am 
ทำลาย

 
***  
Dm 
นี้ล่ะหนอเขาเอิ้
G 
นความฮัก 
 
เฮ็ดให้
C 
คนเจ็บจนเกือ
Am 
บตาย
 
คิดเสี
Dm 
ยว่าเป็นทางย่างกาย 
 
G 
องเขา 
 
 
E 

INSTRU | F G | C Am | F G | C | F G | C Em/B Am | Dm G | Am |

( *, **, ***. ** )

 
ใจ
F 
ดำปานขี้หมินห
G 
ม้อ..
E 
 
อ้ายขอลา

OUTRO | F G | Am |

เนื้อเพลง
เจ็บจนชาน้ำตาพังหย่าว ย้อนผู้สาวแฟนเฮามาย่ำยี
ซางมาเจ็บอิหลีหนอใจ
มีฮักกะต้องมีเจ็บฟ้าเพิ่นกำหนดไว้
ถืกถิ่มมันบ่ถึงตาย ชีวิตเฮายังมีค่า

ส่ำถืกแผ่นฟ้ามากั้นทาง สิย่างไปต่อจังได๋
สุมื้อนี้ส่ำบ่หายใจ ปานตายทั้งเป็น โอ้ย

ผู้หญิงจังซั่นซ่างมันเถาะหมู่ อย่าให้เขามีค่าคักหลาย
เฮานั้นเป็นลูกผู้ชายเจ็บส่ำได๋ให้อดเอา
สิจดสิจำฝังลึกลงแก่นใจ ว่าไผเฮ็ดให้เฮาเศร้า
หัวใจหมุ่นปานขี้เถ่า ถืกเขาทำลาย

นี้ล่ะหนอเขาเอิ้นความฮัก เฮ็ดให้คนเจ็บจนเกือบตาย
คิดเสียว่าเป็นทางย่างกาย ของเขา

ส่ำถืกแผ่นฟ้ามากั้นทาง สิย่างไปต่อจังได๋
สุมื้อนี้ส่ำบ่หายใจ ปานตายทั้งเป็น โอ้ย

ผู้หญิงจังซั่นซ่างมันเถาะหมู่ อย่าให้เขามีค่าคักหลาย
เฮานั้นเป็นลูกผู้ชายเจ็บส่ำได๋ให้อดเอา
สิจดสิจำฝังลึกลงแก่นใจ ว่าไผเฮ็ดให้เฮาเศร้า
หัวใจหมุ่นปานขี้เถ่า ถืกเขาทำลาย

นี้ล่ะหนอเขาเอิ้นความฮัก เฮ็ดให้คนเจ็บจนเกือบตาย
คิดเสียว่าเป็นทางย่างกาย ของเขา

ผู้หญิงจังซั่นซ่างมันเถาะหมู่ อย่าให้เขามีค่าคักหลาย
เฮานั้นเป็นลูกผู้ชายเจ็บส่ำได๋ให้อดเอา
สิจดสิจำฝังลึกลงแก่นใจ ว่าไผเฮ็ดให้เฮาเศร้า
หัวใจหมุ่นปานขี้เถ่า ถืกเขาทำลาย

ใจดำปานขี้หมินหม้อ อ้ายขอลา
ต้นปอ กะ บ่าวล้อม บ้านฅนเพลง – ผู้หญิงจังซั่นซ่างมันเถอะหมู่
คำร้อง/ทำนอง ต้นปอ บ้านฅนเพลง
เรียบเรียง ท็อป แม่หม้ายสะอื้น
Digital Download: *123 1044417 3
ผู้หญิงจังซั่นซ่างมันเถอะหมู่ - ต้นปอ กะ บ่าวล้อม บ้านฅนเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend