คอร์ดเพลง ไม่สนิทอย่าติดว้าว – จิ๊บ สตรี

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ไม่สนิทอย่าติดว้าว – จิ๊บ สตรี

INTRO | Bm | Bm | A | A | ( 2 Times )

 
จะเลิฟ จ
Bm 
ะไลค์ 
 
กดถูกใจใช่ปัญหา
 
แต่เธอชอบ
A 
มาติดว้าวอะไรกัน
 
เพิ่งรับเป็นเ
Bm 
พื่อนกันไปไม่กี่วัน
 
เราสนิท
A 
กันแล้วเหรอจะม
Bm 
าว้าว

INSTRU | Bm | Bm | A | A | ( 2 Times )

 
อิ๊อิ๊  
Bm 
อ๊ะอ๊ะ 
 
จะคบกันอย่าคิดลึก
 
มาทำยึก
A 
ยึก ยักยัก หมาหยอ
Bm 
กไก่
ทะลึ่งทะเล้นเหมือนเธอไม่จริงใจ
 
ฉันโพสต์อะ
A 
ไรรูปไหนเธอก็ว้าว

 
* เอะอะเธอก็
A 
ว้าว เช้าสายบ่ายเย็น ก่อนนอน
Bm 
ก็ว้าว
 
แค่ฉันโชว์วงแขนขา
A 
วขาว
 
เธอก็ยิ่งมาทำ
F#m 
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

 
** ช่วยเปลี่ยนเป็นมากด l
D 
ike 
 
ถ้าถูกใจชอบกัน
 
ยังไม่สนิทกั
Bm 
บฉัน 
 
อย่ามาทำบ้าบอ
 
ถ้าคิดจะคบยา
G 
วยาว 
 
อย่ามาว้าวปากหวอ
 
ไปหาคุณห
A 
มอซะถ้าเป็นโรคจิต
 
ถ้าเธอยังไม่ส
G 
นิท 
 
โว้ว
A 
โฮ 
 
อย่าติดว้
D 
าว
A 

INSTRU | Bm | Bm | A | A | ( 2 Times )

 
มาเจ๊าะม
Bm 
าแจ๊ะแวะเวียนด้วยการว้าว
 
มารุกมาเ
A 
ร้ายั่วเย้าทุกเวลา
 
ฉันไม่ได้
Bm 
โพสต์รูปโป๊ซะหน่อยหนา
 
แค่ฉันทำ
A 
ท่าแอ๊บแบ๊วเธอก็
Bm 
ว้าว

( *, ** )

INSTRU | Bm | Bm | A | A | ( 2 Times )
INSTRU | G A | F# Bm | E A | D | ( 2 Times )

( **, ** )

OUTRO | INSTRU | Bm | Bm | A | A | ( 2 Times ) | F#7 |
เนื้อเพลง
จะเลิฟ จะไลค์ กดถูกใจใช่ปัญหา
แต่เธอชอบมาติดว้าวอะไรกัน
เพิ่งรับเป็นเพื่อนกันไปไม่กี่วัน
เราสนิทกันแล้วเหรอจะมาว้าว

อิ๊อิ๊ อ๊ะอ๊ะ จะคบกันอย่าคิดลึก
มาทำยึกยึก ยักยัก หมาหยอกไก่
ทะลึ่งทะเล้นเหมือนเธอไม่จริงใจ
ฉันโพสต์อะไรรูปไหนเธอก็ว้าว

เอะอะเธอก็ว้าว เช้าสายบ่ายเย็น ก่อนนอนก็ว้าว
แค่ฉันโชว์วงแขนขาวขาว
เธอก็ยิ่งมาทำว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

ช่วยเปลี่ยนเป็นมากดlikeถ้าถูกใจชอบกัน
ยังไม่สนิทกับฉัน อย่ามาทำบ้าบอ
ถ้าคิดจะคบยาวยาว อย่ามาว้าวปากหวอ
ไปหาคุณหมอซะถ้าเป็นโรคจิต
ถ้าเธอยังไม่สนิท โว้ว โฮ อย่าติดว้าว

มาเจ๊าะมาแจ๊ะแวะเวียนด้วยการว้าว
มารุกมาเร้ายั่วเย้าทุกเวลา
ฉันไม่ได้โพสต์รูปโป๊ซะหน่อยหนา
แค่ฉันทำท่าแอ๊บแบ๊วเธอก็ว้าว

เอะอะเธอก็ว้าว เช้าสายบ่ายเย็น ก่อนนอนก็ว้าว
แค่ฉันโชว์วงแขนขาวขาว
เธอก็ยิ่งมาทำว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

ช่วยเปลี่ยนเป็นมากดlikeถ้าถูกใจชอบกัน
ยังไม่สนิทกับฉัน อย่ามาทำบ้าบอ
ถ้าคิดจะคบยาวยาว อย่ามาว้าวปากหวอ
ไปหาคุณหมอซะถ้าเป็นโรคจิต
ถ้าเธอยังไม่สนิท โว้ว โฮ อย่าติดว้าว

ช่วยเปลี่ยนเป็นมากดlikeถ้าถูกใจชอบกัน
ยังไม่สนิทกับฉัน อย่ามาทำบ้าบอ
ถ้าคิดจะคบยาวยาว อย่ามาว้าวปากหวอ
ไปหาคุณหมอซะถ้าเป็นโรคจิต
ถ้าเธอยังไม่สนิท โว้ว โฮ อย่าติดว้าว

ช่วยเปลี่ยนเป็นมากดlikeถ้าถูกใจชอบกัน
ยังไม่สนิทกับฉัน อย่ามาทำบ้าบอ
ถ้าคิดจะคบยาวยาว อย่ามาว้าวปากหวอ
ไปหาคุณหมอซะถ้าเป็นโรคจิต
ถ้าเธอยังไม่สนิท โว้ว โฮ อย่าติดว้าว
จิ๊บ สตรี -ไม่สนิทอย่าติดว้าว
คำร้อง/ทำนอง เอ๋ แกงเนื้อ
เรียบเรียง ยงเบส บ้านฅนเพลง
Digital Download: *123 1044413 3
ไม่สนิทอย่าติดว้าว - จิ๊บ สตรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend