คอร์ดเพลง เอะใจ – บี้ สุกฤษฎิ์ (Ost. เธอคือพรหมลิขิต )

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เอะใจ – บี้ สุกฤษฎิ์
(เพลงประกอบละคร เธอคือพรหมลิขิต)


Capo Fret 1 or Tune up 1/2 Tone

INTRO | Bb F | Gm Cm Bb | Eb Dm | Cm F |

Bb 
แค่คนผ่านมาเ
F 
จอ 
 
 
Gm 
เธอที่ไม่คุ้
Cm 
นเคย
Bb 
 
เพิ่
Eb 
งมาใกล้ชิดไม่เค
Dm 
ยสนิท 
 
ไม่
Cm 
ควรไปคิดมากเ
F 
ลย
Bb 
ไม่ได้ถูกชะ
F 
ตา 
 
 
Gm 
หรือพูดจาหวา
Cm 
นใจ
Bb 
 
ไม่
Eb 
ใช่นางฟ้าที่
Dm 
วาดฝั
Gm 
นไว้ 
 
แล้วความหวั่
Cm 
นไหวจะเ
F 
กิดขึ้นเช่
Bb 
นไร

 
* รู้
Cm 
สึกหวิวๆ 
 
รู้
F 
สึกเพ้อๆ 
 
Dm 
มื่อเจอเธอทุ
Gm 
กวันทุกวัน
 
บา
Cm 
งสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปล
F 
งไป

 
** เกิดเอะ
Bb 
ใจว่าหัวใจเป็
Dm 
นอะไร 
 
เอ
Eb 
ะใจแล้วชักยั
Cm 
งไง
 
แค่
Bb 
สบตาเธอทำ
Gm 
ไมฉันต้องหวั่
Cm 
นไหว
F 
 
ไม่ได้
Bb 
เจอก็เหมือนกร
Dm 
ะวนกระวาย 
 
จะบ้า
Eb 
ตายไม่รู้ทำ
Ebm 
ไม
 
แต่วั
Dm 
นนี้ฉั
Gm 
นคงขา
Cm 
ดเธอไม่
Bb 
ได้แล้
Eb 
วใจ 
 
 
F 
..(ใยต้องเป็
Bb 
นเธอ)
F 

 
Bb 
ลายเป็นคนกั
F 
งวล 
 
 
Gm 
ต้องทำตัวเช่
F 
นไร
Bb 
 
Eb 
ะหว่างเรานั้นมันเปลี่ย
Dm 
นแปลงไป 
 
รู้
Cm 
สึกบ้างไหม 
 
F 
อะใจบ้างไห
Bb 
มเธอ 
 
 
F 

( ดนตรี ) Bb Dm | Eb Cm | Dm F | Bb |

( *, **, ** )

OUTRO | Bb F | Eb Cm | Dm Cm | Bb |

เนื้อเพลง
แค่คนผ่านมาเจอ เธอที่ไม่คุ้นเคย
เพิ่งมาใกล้ชิดไม่เคยสนิท ไม่ควรไปคิดมากเลย
ไม่ได้ถูกชะตา หรือพูดจาหวานใจ
ไม่ใช่นางฟ้าที่วาดฝันไว้ แล้วความหวั่นไหวจะเกิดขึ้นเช่นไร

* รู้สึกหวิวๆ รู้สึกเพ้อๆ เมื่อเจอเธอทุกวันทุกวัน
บางสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปลงไป

** เกิดเอะใจว่าหัวใจเป็นอะไร เอะใจแล้วชักยังไง
แค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหว
ไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวาย จะบ้าตายไม่รู้ทำไม
แต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจ (ใยต้องเป็นเธอ)

กลายเป็นคนกังวล ต้องทำตัวเช่นไร
ระหว่างเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกบ้างไหม เอะใจบ้างไหมเธอ

( ดนตรี )

( *, **, ** )
ศิลปิน : บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
เนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
เรียบเรียง : พัชรพงศ์ จันทาพูน
Digital Download : *1230003
เอะใจ - บี้ สุกฤษฎิ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend