หน้าแรก » บี้ สุกฤษฎิ์ » คอร์ดเพลง เอะใจ – บี้ สุกฤษฎิ์ (Ost. เธอคือพรหมลิขิต )

คอร์ดเพลง เอะใจ – บี้ สุกฤษฎิ์ (Ost. เธอคือพรหมลิขิต )

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เอะใจ – บี้ สุกฤษฎิ์
(เพลงประกอบละคร เธอคือพรหมลิขิต)


Capo Fret 1 or Tune up 1/2 Tone

INTRO | Bb F | Gm Cm Bb | Eb Dm | Cm F |

Bb 
แค่คนผ่านมาเ
จอ 
 
 
Gm 
เธอที่ไม่คุ้
Cm 
นเคย
Bb 
 
เพิ่
Eb 
งมาใกล้ชิดไม่เค
Dm 
ยสนิท 
 
ไม่
Cm 
ควรไปคิดมากเ
ลย
Bb 
ไม่ได้ถูกชะ
ตา 
 
 
Gm 
หรือพูดจาหวา
Cm 
นใจ
Bb 
 
ไม่
Eb 
ใช่นางฟ้าที่
Dm 
วาดฝั
Gm 
นไว้ 
 
แล้วความหวั่
Cm 
นไหวจะเ
กิดขึ้นเช่
Bb 
นไร

 
* รู้
Cm 
สึกหวิวๆ 
 
รู้
สึกเพ้อๆ 
 
Dm 
มื่อเจอเธอทุ
Gm 
กวันทุกวัน
 
บา
Cm 
งสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปล
งไป

 
** เกิดเอะ
Bb 
ใจว่าหัวใจเป็
Dm 
นอะไร 
 
เอ
Eb 
ะใจแล้วชักยั
Cm 
งไง
 
แค่
Bb 
สบตาเธอทำ
Gm 
ไมฉันต้องหวั่
Cm 
นไหว
 
ไม่ได้
Bb 
เจอก็เหมือนกร
Dm 
ะวนกระวาย 
 
จะบ้า
Eb 
ตายไม่รู้ทำ
Ebm 
ไม
 
แต่วั
Dm 
นนี้ฉั
Gm 
นคงขา
Cm 
ดเธอไม่
Bb 
ได้แล้
Eb 
วใจ 
 
 
..(ใยต้องเป็
Bb 
นเธอ)

 
Bb 
ลายเป็นคนกั
งวล 
 
 
Gm 
ต้องทำตัวเช่
นไร
Bb 
 
Eb 
ะหว่างเรานั้นมันเปลี่ย
Dm 
นแปลงไป 
 
รู้
Cm 
สึกบ้างไหม 
 
อะใจบ้างไห
Bb 
มเธอ 
 
 

( ดนตรี ) Bb Dm | Eb Cm | Dm F | Bb |

( *, **, ** )

OUTRO | Bb F | Eb Cm | Dm Cm | Bb |

เนื้อเพลง
แค่คนผ่านมาเจอ เธอที่ไม่คุ้นเคย
เพิ่งมาใกล้ชิดไม่เคยสนิท ไม่ควรไปคิดมากเลย
ไม่ได้ถูกชะตา หรือพูดจาหวานใจ
ไม่ใช่นางฟ้าที่วาดฝันไว้ แล้วความหวั่นไหวจะเกิดขึ้นเช่นไร

* รู้สึกหวิวๆ รู้สึกเพ้อๆ เมื่อเจอเธอทุกวันทุกวัน
บางสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปลงไป

** เกิดเอะใจว่าหัวใจเป็นอะไร เอะใจแล้วชักยังไง
แค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหว
ไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวาย จะบ้าตายไม่รู้ทำไม
แต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจ (ใยต้องเป็นเธอ)

กลายเป็นคนกังวล ต้องทำตัวเช่นไร
ระหว่างเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกบ้างไหม เอะใจบ้างไหมเธอ

( ดนตรี )

( *, **, ** )
ศิลปิน : บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
เนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
เรียบเรียง : พัชรพงศ์ จันทาพูน
Digital Download : *1230003
เอะใจ - บี้ สุกฤษฎิ์
 โฆษณา