คอร์ดเพลง ผู้สาวคนแรก – ทาเคชิ เจ

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ผู้สาวคนแรก – ทาเคชิ เจ


INTRO | F | Gm | Bb C | Dm |

 
ฮู้ดี
Dm 
ว่า 
 
เจ้
Gm 
ามีผู้บ่าวใหม่ 
 
แต่
Bb 
อ้ายตัด
C 
ใจบ่ลงคื
Dm 
อเก่า
Bb 
ยังฮักเจ้าเส
C 
มอ 
 
ยังพร่ำเ
F 
พ้อถึงวันสอ
Dm 
งเฮา
 
ถึงเ
Bb 
จ้าสิมีเ
C 
ขาอยู่ข้า
Dm 
งกาย

 
Dm 
หงาสิบ้า 
 
น้ำ
Gm 
ตาคงไหล 
 
นั่ง
Bb 
กินยาดองฮ้อ
C 
งให้อยู่ใต้เถีย
F 
งนา
 
หนีออกมา
Bb 
ท่งขุดกบขัวห
C 
อย 
 
หยอดข้าวห
F 
นูหาปูหา
Dm 
ปลา
 
กะ
Bb 
ยังคิดเห็นแต่ห
C 
น้าเจ้าอยู่อ่อมล
F 
อม

 
* ฮู้ดี
Bb 
ว่าได้เป็นแค่ผู้บ่าวเ
C 
ก่า 
 
ที่น้องบ่เ
F 
อาต้องเป็นคนอ
Dm 
กหัก
 
เขาคนใ
Bb 
หม่เป็นคนที่เจ้านั้น
C 
ฮัก 
 
ส่วนคนอ้าย
F 
ฮักมันเจ็บหนักแท
Dm 
บตาย
 
สิเฮ็ดจัง
Bb 
ได๋สิลืมเจ้าได้สัก
C 
ที 
 
ให้ตายเป็น
F 
ผีพู้นติจั่งสิลืม
Dm 
ได้
 
จักสิลืมจั่
Gm 
งใด๋ 
 
จักสิลืมจั่ง
C 
ใด๋ น้อ… เจ้าคือผู้สาวคนแ
F 
รก

 
**  
Dm 
 
ปีผ่านไปเจ้ามี
Gm 
ลูกกับเขาคนใหม่ 
 
แต่
Bb 
อ้ายยังบ่มี
C 
ไผยังอยู่คื
Dm 
อเก่า
 
ชี
Bb 
วิตทุกอย่างเดิม
C 
ๆ 
 
เพิ่มเ
F 
ติมก็คือควา
Dm 
มเหงา 
 
 
Bb 
ยังฮักเจ้าบ่เ
C 
ซาผู้สาวค
F 
นแรก

INSTRU | Dm | Gm | Bb C | F | Bb C | F Dm | Bb C | F |

( *, ** )

 
ชี
Bb 
วิตทุกอย่างเดิม
C 
ๆ 
 
เพิ่มเ
F 
ติมก็คือควา
Dm 
มเหงา
Bb 
ยังฮักเจ้าบ่เ
C 
ซาผู้สาวคนแ
F 
รก

OUTRO | F | Gm | Bb C | Dm | D |

เนื้อเพลง
ฮู้ดีว่า เจ้ามีผู้บ่าวใหม่
แต่อ้ายตัดใจบ่ลงคือเก่า
ยังฮักเจ้าเสมอยัง
พร่ำเพ้อถึงวันสองเฮา
ถึงเจ้าสิมีเขาอยู่ข้างกาย

เหงาสิบ้าน้ำตาคงไหล
นั่งกินยาดองฮ้องให้อยู่ใต้เถียงนา
หนีออกมาท่งขุดกบขัวหอย
หยอดข้าวหนูหาปูหาปลา
กะยังคิดเห็นแต่หน้าเจ้าอยู่อ่อมลอม

* ฮู้ดีว่าได้เป็นแค่ผู้บ่าวเก่า
ที่น้องบ่เอาต้องเป็นคนอกหัก
เขาคนใหม่เป็นคนที่เจ้านั้นฮัก
ส่วนคนอ้ายฮักมันเจ็บหนักแทบตาย
สิเฮ็ดจังได๋สิลืมเจ้าได้สักที
ให้ตายเป็นผีพู้นติจั่งสิลืมได้
จักสิลืมจั่งใด๋ จักสิลืมจั่งใด๋ น้อ…
เจ้าคือผู้สาวคนแรก

** 3 ปีผ่านไปเจ้ามีลูกกับเขาคนใหม่
แต่อ้ายยังบ่มีไผ่ยังอยู่คือเก่า
ชีวิตทุกอย่างเดิมๆ เพิ่มเติมก็คือความเหงา
ยังฮักเจ้าบ่เซาผู้สาวคนแรก

( ดนตรี )

( *, ** )

ชีวิตทุกอย่างเดิมๆ เพิ่มเติมก็คือความเหงา
ยังฮักเจ้าบ่เซาผู้สาวคนแรก
เพลง : ผู้สาวคนแรก
ศิลปิน : ทาเคชิ เจ
คำร้อง/ทำนอง : อุดม อินทองสุข
เรียบเรียง : อาจารย์ ติ๋งลี่ ไก่บักโจ้น ท็อปไลน์
ผู้สาวคนแรก ทาเคชิ เจ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend