หน้าแรก » THE KASTLE » คอร์ดเพลง ยกธงขาว – THE KASTLE

คอร์ดเพลง ยกธงขาว – THE KASTLE

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ยกธงขาว – THE KASTLE


INTRO | C | D | G | Em | C | D | G |

อีก…แล้ว 
 
ไม่ทันตั้งตัวไว้
ก่อนอีกแล้ว
 
เจอเธอแล้วใจละล
าย 
 
โดนสายตาของเธอทำร้
Gmaj7 
าย

 
* (ก็)เป็นอย่างนี้ทุ
Am 
กที
เธอน่
Bm 
ารักจนฉันต้องใจอ่อน
 
รอยยิ้มเธอคื
Am 
อวิธี 
 
 
ฆ่าให้ฉันตายทัน
ที

 
** คงต้องแ
พ้ตั้งแต่วั
นนี้ 
 
เธอ
ทำให้ใจฉันวุ่นวาย
 
จะเป็
Em 
นจะตายแค่เห็นก็ต้อง
แพ้ 
 
แค่สบ
ตาฉันก็หวั่นไ
หว
 
จะยอมแ
พ้เพียงเธอ
คนนี้ 
 
ยกธงข
าวให้เธอด้วยหัวใจ
 
ให้เ
Em 
ธอคนเดียวไม่ให้ใคร 
 
จะ
แพ้ให้กับ
คนที่ฉันรักหมดหั
วใจ

อีก…แล้ว 
 
เธอทำให้ใจฉัน
สั่นอีกแล้ว
 
แค่เธอหันมาเมื่อไ
หร่ 
 
แทบหยุดหายใจ
 
เหมือนใจฉั
นหาย

( *, ** )

INSTRU | C | D | G | Em | C | D | G | G |

( ** )

 
จะแ
พ้ 
 
ให้กับเ
ธอที่ฉันรักหมดหั
วใจ


เนื้อเพลง
อีกแล้ว ไม่ทันตั้งตัวไว้ก่อนอีกแล้ว
เจอเธอแล้วใจละลาย โดนสายตาของเธอทำร้าย

* (ก็)เป็นอย่างนี้ทุกที เธอน่ารักจนฉันต้องใจอ่อน
รอยยิ้มเธอคือวิธี ฆ่าให้ฉันตายทันที

** คงต้องแพ้ตั้งแต่วันนี้ เธอทำให้ใจฉันวุ่นวาย
จะเป็นจะตายแค่เห็นเธอต้องแพ้ แค่สบตาฉันก็หวั่นไหว
จะยอมแพ้เพียงเธอคนนี้ ยกธงขาวให้เธอด้วยหัวใจ
ให้เธอคนเดียวไม่ให้ใคร จะแพ้ให้กับคนที่ฉันรักหมดหัวใจ

อีกแล้ว เธอทำให้ใจฉันสั่นอีกแล้ว
แค่เธอหันมาเมื่อไหร่ แทบหยุดหายใจ
เหมือนใจฉันหาย

( *, ** )

( ดนตรี )

( ** )

จะแพ้ ให้กับเธอที่ฉันรักหมดหัวใจ
SINGLE : ยกธงขาว
ARTIST : THE KASTLE
LABEL : BOXX MUSIC
EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : THE KASTLE
LYRICS : ธรรมธร มัคคสมัน
MELODY : ธรรมธร มัคคสมัน
ARRANGE : THE KASTLE
AVAILABLE FOR DOWNLOAD : *492 222 333
ยกธงขาว - THE KASTLE
 โฆษณา