หน้าแรก » ป้าง นครินทร์ » คนฉลาด – ป้าง นครินทร์

คนฉลาด – ป้าง นครินทร์


INTRO | E | F#m7 |
INTRO | E F#m7 | E F#m7 | E F#m7 |

  จากวันนั้นที่เรา
F#m 
แยกจากกัน
  ฉันรู้
ดีเป็นเพราะอะ
ไร
 
  แต่เธอนั้นยังคง
F#m 
เฝ้าบอกใคร
  ว่าตัว
ฉันคือคนบ
อกลา

 
น่าสงส
ารเหลือ
เกิน 
 
เธอ
G#m 
โดน 
 
ทิ้ง
C#m 
ขว้าง
  ใครใครได้
ฟังว่าฉันช่างโห
ดร้าย
 
จะ
มีใครรู้คว
ามจริง 
 
 
G#m 
สิ่งที่เธอ
C#m 
พูดไป
ขอถาม 
 
ย้ำให้แ
น่ใจอีกที  .

  อยากถามว่าใคร
ทิ้งกันไ
ปก่อนใคร
  อย่างน้อยเธอค
งรู้ใจตัวเ
องดีกว่าฉัน
  แม้ฉัน
เองที่พูด
คำว่าเลิกกัน
   
 
ถามว่าก่อน
นั้นใคร
กันแปรเปลี่
ยน

INSTRU | E F#m7 | E F#m7 | E F#m7 | E |

 
  มันคงเหมือนที่คน
F#m 
ฉลาดคาดไว้
  เพราะใคร
ใครก็เห็นใจเธอ
  โง่อย่างฉันก็ต้องเป็น
F#m 
เหยื่อเสมอ
  ทั้งที่ 
 
 
เธอเป็นคนเปลี่ยนใจ

INSTRU | F#m | A B | E | F#m | A B | E |

 
น่าสงส
ารเหลือ
เกิน 
 
เธอ
G#m 
โดน 
 
ทิ้ง
C#m 
ขว้าง
  ใครใครได้
ฟังว่าฉันช่างโห
ดร้าย
 
จะ
มีใครรู้คว
ามจริง 
 
 
G#m 
สิ่งที่เธอ
C#m 
พูดไป
ขอถาม 
 
ย้ำให้แ
น่ใจอีกที  .

  อยากถามว่าใคร
ทิ้งกันไ
ปก่อนใคร
  อย่างน้อยเธอค
งรู้ใจตัวเ
องดีกว่าฉัน
  แม้ฉัน
เองที่พูด
คำว่าเลิกกัน
   
 
ถามว่าก่อน
นั้นใคร
กันแปรเปลี่
ยน

F#m 
  การกระทำข
องเธอที่เปลี่ยนไ
ป 
 
ฉันรู้
ทัน
F#m 
  ฉันรู้ว่าเธอต้
องการ 
 
จะกดดั
 
  จะบีบคั้
น 
 
ให้ฉันเ
ลิกลา

  อยากถามว่าใคร
ทิ้งกันไ
ปก่อนใคร
  อย่างน้อยเธอค
งรู้ใจตัวเ
องดีกว่าฉัน
  แม้ฉัน
เองที่พูด
คำว่าเลิกกัน
   
 
ถามว่าก่อน
นั้นใคร
กันแปรเปลี่
ยน

OUTRO | E F#m7 | E F#m7 | E F#m7 | E |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง คนฉลาด (คอร์ด)
ศิลปิน ป้าง นครินทร์
 โฆษณา