คอร์ดเพลง หวังของพ่อแม่ – เอ๋ สันติภาพ

  
Text   

INTRO | Em | C D | ( 2 Times )
INTRO | C D C D |

Em 
  ฉันจากบ้าน
Am 
มา
C 
  เพื่อการศึก
G 
ษา
C 
  พ่อแม่ส่ง
D 
มาเล่าเ
Em 
รียน
Em 
  ให้มาต่
Am 
อสู้
C 
  ให้หาประส
G 
บการณ์
C 
  ให้คิดค้น
D 
หา 
 
นำพาสู่จุดห
Em 
มาย

Em 
  ก้าวแรกที่
Am 
เรามาถึง
C 
  จิตใจคำ
G 
นึงถึงความหวัง
C 
  พ่อแม่ส่งใ
D 
จให้กำ
Em 
ลัง
Em 
  ท่านอยากใ
Am 
ห้มีความรู้
C 
  มีการศึก
G 
ษา
C 
  หนทางข้างห
D 
น้า 
 
จะมีสิ่งที่ห
Em 
วัง

C 
  ส่งเข้าเ
D 
รียนโรงเรียนแห่ง
Em 
นั้น 
 
 
D 
C 
  ให้ตั้งใจเ
D 
รียนวิชาเหล่า
Em 
นั้น 
 
 
D 
C 
  สอบแข่ง
D 
ขันวิชาเหล่
G 
านั้น 
 
 
D/F# 
 
Em 
 
D 
 
  เพื่อความห
C 
วัง 
 
ของพ่
D 
อแม่ทันตั้
Em 
งใจ
 
และความห
C 
วัง 
 
ของเ
D 
ราที่ได้ตั้งไ
G 
ว้
B7 
  จบออก
C 
ไป 
 
ได้
D 
มีวิชาติดตัว

INSTRU | Em | C D |

Em 
  ช่วงวันเว
Am 
ลาผ่านไป
C 
  จิตใจเปลี่ยนแป
G 
ลง
C 
  มีสิ่งแทร
D 
กแทรงจูง
Em 
ใจ
Em 
  คบหาเพื่อน
Am 
ฝูง
C 
  จูงมือกันไ
G 
C 
  หลงสิ่งงมง
D 
าย 
 
ทำลายสิ่งที่
Em 
หวัง

C 
  ไม่เข้าเ
D 
รียนโรงเรียนแห่
Em 
งนั้น 
 
 
D 
C 
  ไม่ตั้งใจเ
D 
รียนวิชาเหล่า
Em 
นั้น 
 
 
D 
C 
  สอบแข่ง
D 
ขันไปก็พลาดพ
G 
ลั้ง 
 
 
D/F# 
 
Em 
 
D 
 
  หมดความห
C 
วัง 
 
ของพ่
D 
อแม่ทันตั้ง
Em 
ใจ
 
จบความห
C 
วัง 
 
ของเ
D 
ราที่ได้ตั้ง
G 
ไว้ 
 
 
B7 

INSTRU | Em Am | C G | C D | Em | Em |

C 
  ไม่เข้าเ
D 
รียนโรงเรียนแห่
Em 
งนั้น 
 
 
D 
C 
  ไม่ตั้งใจเ
D 
รียนวิชาเหล่า
Em 
นั้น 
 
 
D 
C 
  สอบแข่ง
D 
ขันไปก็พลาดพ
G 
ลั้ง 
 
 
D/F# 
 
Em 
 
D 
 
  หมดความห
C 
วัง 
 
ของพ่
D 
อแม่ทันตั้ง
Em 
ใจ
 
จบความห
C 
วังของเ
D 
ราที่ได้ตั้ง
G 
ไว้ 
 
 
B7 

 
สิ่งสุดท้
C 
าย.. 
 
ไม่
D 
มีวิชาติด
Em 
ตัว..

OUTRO | Em | C D | Fade out…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง หวังของพ่อแม่ (คอร์ด)
ศิลปิน เอ๋ สันติภาพ
4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend