หน้าแรก » ป้าง นครินทร์ » คอร์ดเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ – ป้าง นครินทร์

คอร์ดเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ – ป้าง นครินทร์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ – ป้าง นครินทร์


INTRO | Cm Eb | Bb | ( 2 Times )

Cm 
 ฉันไม่รู้เธอแบกรั
Eb 
บอะไรไว้ม
Bb 
ากมาย
Cm 
 เหมือนคล้ายคล้
Eb 
ายเธอปวดร้าวที่ข้
Bb 
างใน
 
แต่
Cm 
ฉันรับรู้ 
 
ถึงควา
Eb 
มกดดัน 
 
ที่เธอก
Bb 
ลั้นน้ำตาเอา
Cm 
ไว้
 
ดูเห
Ab 
มือนเธอไม่ยอมให้ใคร 
 
มองว่าอ่อนแ
Bb 


 
* จำได้ไ
Eb 
หมวันแรก 
 
ที่เ
Bb 
ธอเกิดมา 
 
เธอร้อ
Cm 
งไห้
 
มันสื่อความห
Eb 
มายว่าเธอจะก้าวต่
Bb 
อไป 
 
ในโลกใบนี้
Ab 
..ใช่ไหม


 
** อยากจะ
Eb 
ร้องร้องเ
Bb 
ลย 
 
ร้อ
Cm 
งไห้ 
 
ร้องออกม
Ab 
 
Eb 
ธอจงเสียน้ำ
Bb 
ตาเพื่อเป็นการระบา
Ab 
 
โลกใบ
Eb 
นี้วก
Bb 
วน 
 
ทุ
Cm 
กทุกคน 
 
ก็เ
Ab 
คยร้องไห้
Eb 
 ให้หยดน้ำ
Bb 
ตาสื่อความหมายใ
Ab 
ห้เธอ 
 
อีกที
 
ว่าเธอคน
Bb 
นี้ยังสู้ไหว

INSTRU | Cm Eb | Bb | ( 2 Times )

Cm 
 เธอบอกฉัน 
 
ว่า
Eb 
ไม่มีใครเข้าใ
Bb 
จหรอก
Cm 
 ไอ้ความช้ำชอ
Eb 
ก 
 
ที่เธอต้องเจ
Bb 
 
แต่เธ
Cm 
อรู้บ้างไหม 
 
ไม่
Eb 
ว่าใครใคร 
 
ก็ต้องเ
Bb 
คยน้ำตาล้
Cm 
นเอ่อ
 
แม้จะ
Ab 
ดูว่าเขาเลิศเลอแค่ไหนก็ตา
Bb 

( * , ** )

INSTRU | Cm Eb | Bb | ( 2 Times ) | Bb |

( ** )

OUTRO | Cm Eb | Bb | ( 2 Times )

 
ว่าเธอคน
Bb 
นี้ยังสู้ไหว
Eb 

เนื้อเพลง
ฉันไม่รู้เธอแบกรับ อะไรไว้มากมาย
เหมือนคล้ายคล้ายเธอปวดร้าวที่ข้างใน
แต่ฉันรับรู้ ถึงความกดดัน
ที่เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้
ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใคร
มองว่าอ่อนแอ


* จำได้ไหมวันแรก ที่เธอเกิดมา เธอร้องไห้
มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไป
ในโลกใบนี้ ใช่ไหม


** อยากจะร้องร้องเลย ร้องไห้ ร้องออกมา
เธอจงเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบาย
โลกใบนี้วกวน ทุกทุกคน ก็เคยร้องไห้
ให้หยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธอ อีกที
ว่าเธอคนนี้ยังสู้ไหว
เธอบอกฉัน ว่าไม่มีใครเข้าใจหรอก
ไอ้ความช้ำชอก ที่เธอต้องเจอ
แต่เธอรู้บ้างไหม ไม่ว่าใครใคร
ก็ต้องเคยน้ำตาล้นเอ่อ
แม้จะดูว่าเขาเลิศเลอแค่ไหนก็ตาม

( * , ** )

(ดนตรี)

( ** )
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :