หน้าแรก » Big Ass » คอร์ดเพลง พรหมลิขิต – Big Ass (บิ๊กแอส)

คอร์ดเพลง พรหมลิขิต – Big Ass (บิ๊กแอส)


Tune to Eb
INTRO | G D | F C | ( 2 Times )

 
เหม่อมองบนฟ้า
… 
 
ไกล
 
จะมอง
ด้วยความสงสัย
 
ว่าใครกันนะ.
.. ใคร  
 
ที่พา
ให้เธอเดินหลงทาง
มาเจอกับฉัน

 
* มีค
Bm 
นเป็นล้าน
Em 
คน
 
ช่างไร้เหตุผล
Bm 
จริงจริงที่เรา
Em 
เจอกัน
 
จากเป็นคน
ไม่เชื่ออะไร
 
สุดท้ายก็ได้แต่ถาม
ตัวเองซ้ำซ้ำ 
 
(อีกครั้ง)

 
** ตก
ลงคือพรหม
Bm 
ลิขิตใช่ไหม
Am 
 
ที่เขียน
ให้เป็นอย่างนั้น
 
ตก
ลงให้เรา
Bm 
รักกันใช่มั้ย
Am 
อย่างนั้น
ขอได้ไ
หม
 
โปรด
Am 
อย่าทำให้เรา
Bm 
พลัดพราก
 
ให้เราBรักกัน เนิ่นนาน
Em 
ถึงจน
วันต
าย  
ฉันขอได้ไหม…

INSTRU | G D | F C | ( 2 Times )

 
เมื่อก่อนลมหาย
… ใจ  
 
ก็คิด
ว่าเป็นของฉัน
 
แต่ก็ได้พบ
… 
 
เธอ
 
ก็รู้จ
ริงจริงลมหายใจคื
อเธอเท่านั้น

( * ) ( ** )

INSTRU | G Bm | Am C D | ( 2 Times )
INSTRU | C | D |

 
คน
Bm 
มีอีกเป็นล้าน
Em 
คน
 
ไม่มีเหตุผล
Bm 
ที่เธอต้องเลือก
Em 
ฉัน
 
จากเป็นคน
ไม่เชื่ออะไร
 
สุดท้ายก็ได้แต่ถาม
ตัวเองอีกครั้ง

( * )

 
ฉันขอได้ไหม
 โฆษณา