คอร์ดเพลง เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่ เอ๋ สันติภาพ feat.ไก่ กะละมัง, กฤษ เสือสองเล

  
Text   
คอร์ดเพลง เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่ เอ๋ สันติภาพ feat.ไก่ กะละมัง, กฤษ เสือสองเล

คอร์ด :

ศิลปิน : เอ๋ สันติภาพ feat.ไก่ กะละมัง, กฤษ เสือสองเล

เนื้อร้อง/ทำนอง : ไพศาล จันทรรัตน์

คอร์ดในเพลง : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | E Esus4 | E Esus4 |

E 
  มองหาตัวตนแห่งความ
A 
รู้สึก
E 
  มองหาส่วนลึก 
 
ที่มีกับใ
B 
 
  
A 
เราจะคิดจะทำ 
 
 
C#m 
เราจะฝันและใฝ่
 
  หาหัวใ
B 
จ 
 
แห่งความตั้งใจให้เ
E 
จอ

E 
มองและคิดไปเดินบนเส้นท
A 
าง
E 
มองและหาหนทางที่เราก้าวเ
B 
ดิน
A 
ให้ชีวิตนำพา 
 
ให้ค้น
E 
หาเพิ่ม
C#m 
เติม
 
ให้เพลิดเพ
B 
ลินกับสิ่งที่เราฝันใ
E 
ฝ่

 
หากมีวัน
A 
นี้ 
 
ที่เราตั้ง
E 
ใจ
 
หากมีวัน
A 
นี้ 
 
ความฝันและตั้งใ
E 
 
ให้เราเรียน
A 
รู้ 
 
 
B 
 
และพยา
G#m 
ยามให้ก้าวเดิ
C#m 
นไป
 
สิ่ง
F#m 
ดีๆจะคงไ
B 
ว้อยู่ในตั
E 
วเรา

INSTRU | E | E | E | B |
INSTRU | A | C#m | B | E |
INSTRU | A | E | A | E |
INSTRU | A B | E C#m | F#m B | E |

 
หากมีวัน
A 
นี้ 
 
ที่เราตั้ง
E 
ใจ
 
หากมีวัน
A 
นี้ 
 
ความฝันและตั้งใ
E 
 
ให้เราเรียน
A 
รู้ 
 
 
B 
 
และพยา
G#m 
ยามให้ก้าวเดิ
C#m 
นไป
 
สิ่ง
F#m 
ดีๆจะคงไ
B 
ว้อยู่ในตั
E 
วเรา

INSTRU | E | E | E F#m | B |
INSTRU | A | C#m | F#m B | E |

 
ให้เราเรียน
A 
รู้ 
 
ในสิ่งที่ฝันใ
E 
ฝ่
 
ให้เราตั้งใ
A 
จ 
 
และมีความพ
E 
ยายาม
 
ตั้งใจสิ่ง
A 
นี้
B 
   
 
กับอุปสร
E 
รคที่จะก้า
C#m 
วข้าม
 
สู่เส้น
F#m 
ทาง 
 
เพื่อ
B 
ฝันที่ยิ่งใ
E 
หญ่
 
สู่เส้น
F#m 
ทาง 
 
เพื่อ
B 
ฝันที่ยิ่งใ
E 
หญ่
 
สู่เส้น
F#m 
ทาง.. 
 
เพื่อ
B 
ฝัน..ที่ยิ่งใหญ่..

OUTRO | E Esus4 | E Esus4 | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่


มองหาตัวตนแห่งความรู้สึก
มองหาส่วนลึก ที่มีกับใจ
เราจะคิดจะทำ เราจะฝันและใฝ่
หาหัวใจ แห่งความตั้งใจให้เจอ

มองและคิดไปเดินบนเส้นทาง
มองและหาหนทางที่เราก้าวเดิน
ให้ชีวิตนำพา ให้ค้นหาเพิ่มเติม
ให้เพลิดเพลินกับสิ่งที่เราฝันใฝ่

หากมีวันนี้ ที่เราตั้งใจ
หากมีวันนี้ ความฝันและตั้งใจ
ให้เราเรียนรู้
และพยายามให้ก้าวเดินไป
สิ่งดีๆจะคงไว้อยู่ในตัวเรา

( ดนตรี )

หากมีวันนี้ ที่เราตั้งใจ
หากมีวันนี้ ความฝันและตั้งใจ
ให้เราเรียนรู้
และพยายามให้ก้าวเดินไป
สิ่งดีๆจะคงไว้อยู่ในตัวเรา

( ดนตรี )

ให้เราเรียนรู้ ในสิ่งที่ฝันใฝ่
ให้เราตั้งใจ และมีความพยายาม
ตั้งใจสิ่งนี้ กับอุปสรรคที่จะก้าวข้าม
สู่เส้นทาง เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่
สู่เส้นทาง เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่
สู่เส้นทาง.. เพื่อฝัน..ที่ยิ่งใหญ่..

มิวสิควิดีโอ เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่ เอ๋ สันติภาพ feat.ไก่ กะละมัง, กฤษ เสือสองเล

เพลง : เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่
ศิลปิน : เอ๋ สันติภาพ feat.ไก่ กะละมัง, กฤษ เสือสองเล
เรียบเรียง : ไพศาล จันทรรัตน์
ติดต่องานแสดง : 095-9516258
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend