หน้าแรก » แน็ท ศิริพงษ์ » คอร์ดเพลง ผีเสื้อ – แน็ท ศิริพงษ์

คอร์ดเพลง ผีเสื้อ – แน็ท ศิริพงษ์


INTRO | Am | Am | G | Am |
INTRO | Am | Am | G | E |

 
ดักแด้ตัว
Am 
น้อย 
 
เจ้าเฝ้าค
อยวันเติบ
Am 
โต
 
ผ่านวันคืนกลายเ
ป็น 
 
 
Em 
ผีเสื้อในเมืองใหญ่

INSTRU | Am | Am | G | E |

 
มลพิษมาก
Am 
มาย 
 
ต้นไ
ม้แทบไ
Am 
ม่มี
 
ลำคลองในเมืองนี้ สะอาดใ
สคงไม่
Am 
มี

 
โบย
บินเสาะหาน้ำห
วานจากดอ
Am 
กไม้
 
ที่พิงพักอา
ศัย 
 
ร้อนผ่
าวขึ้นทุ
Am 
กวัน
 
ผีเสื้อตั
Dm 
วนั้น 
 
ผีเ
สื้อในเมืองใ
Am 
หญ่
 
เจ้าจะทำอย่า
Dm 
งไร 
 
ผีเ
สื้อ 
 
ในเมืองใ
Am 
หญ่

 
เมืองใหญ่ทำล
าย 
 
สิ่งสม
ดุลของธรรม
Am 
ชาติ
 
ความเจริญผูกข
าดกับค
นทุกๆคน 
 
 
Am 
 
ผีเสื้อตาย
ลง 
 
สิ้นใ
จ 
 
เพราะไอ
Am 
แดด
 
ผีเสื้อตา
Dm 
ยลง 
 
ขาด
สิ่งประทังชี
Am 
วิต
 
ผีเสื้อตาย
ลง 
 
สิ่งสวยง
าม 
 
ก็ลดหายไ
Am 

INSTRU | Am | ( 7 Times )
INSTRU | Dm | Dm | Am | Am |
INSTRU | Bm | Bm | E | E |
INSTRU | Dm | Am | E | E |

 
เมืองใหญ่ทำล
าย 
 
สิ่งสม
ดุลของธรรม
Am 
ชาติ
 
ความเจริญผูกข
าดกับค
นทุกๆคน 
 
 
Am 
 
ผีเสื้อตาย
ลง 
 
สิ้นใ
จ 
 
เพราะไอ
Am 
แดด
 
ผีเสื้อตา
Dm 
ยลง 
 
ขาด
สิ่งประทังชี
Am 
วิต
 
ผีเสื้อตาย
ลง 
 
สิ่งสวยง
าม 
 
ก็ลดหายไ
Am 

 
ผีเสื้อตา
Dm 
ยลง 
 
สิ่งสวยง
าม 
 
ก็ลดหา
Am 
ยไป..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

Nat Siripong – แน็ท ศิริพงษ์ – ผีเสื้อ
 โฆษณา