คอร์ดเพลง วงเล็บว่าเป็นควาย – นารา

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง วงเล็บว่าเป็นควาย – นารา


INTRO | Em | C | G | F | G |

 
รั
C 
กเขามากใช่ไหม
 
ฉั
Em 
นยอมให้เธอจากไป
F 
ก็จากไปด้วยคำ 
 
ที่ต้องเ
G 
ลิกรา

 
ไม่อ
C 
าจจะดึงจะฝืน
 
ฉุ
Em 
ดรั้งตัวเธอเอาไว้
Dm 
..ถึงแม้ในใจ 
 
ฉันเจ็บปา
G 
งตาย

 
* เธอไม่เคยจะ
C 
รัก
 
ก็เธอไม่เคยจะ
Em 
สนใจกัน
 
ทุกทุ
Dm 
กวัน 
 
ฉันเพียงแค่คิดไปเ
G 
อง

 
** ให้เจ็บเป็นเพียงบท
C 
รัก
 
ที่เธอเป็นครูได้
Em 
สอนใจกัน
 
ทำให้
Dm 
ฉันไม่ต้องทรม
G 
าน
 
ก็เป็นควายในฝูง
C 
คน
 
ที่ต้องทนอยู่เรื่อ
Em 
ยมา
 
ควา
Dm 
มรักไม่มีคุณค่าก็อย่าไ
G 
ปสนใจ

 
ถึงจะเหงาเราก็เห
C 
งา 
 
ถึงมีเขาเราก็
Em 
เจ็บ
 
หรือจะ
Dm 
ยอมอยู่ในวงเล็บว่าเป็นค
G 
วาย
 
โอ โฮ้ โอ โอ่  
C 
โอ้ 
 
โอ
G 

INSTRU | C | Em | Dm | G |
INSTRU | Em | Dm G | C G |

( *, ** )

 
ถึงจะเหงาเราก็เห
C 
งา
 
ถึงมีเขาเราก็
Em 
เจ็บ
 
หรือจะ
Dm 
ยอมอยู่ในวงเล็บว่าเป็นค
G 
วาย
 
ก็ควายที่เธอไม่รัก
 

OUTRO | C G | C G | C |

เนื้อเพลง
รักเขามากใช่ไหม
ฉันยอมให้เธอจากไป
ก็จากไปด้วยคำ
ที่ต้องเลิกรา

ไม่อาจจะดึงจะฝืน
ฉุดรั้งตัวเธอเอาไว้
ถึงแม้ในใจ
ฉันเจ็บปางตาย

เธอไม่เคยจะรัก
ก็เธอไม่เคยจะสนใจกัน
ทุกทุกวัน
ฉันเพียงแค่คิดไปเอง

ให้เจ็บเป็นเพียงบทรัก
ที่เธอเป็นครูได้สอนใจกัน
ทำให้ฉันไม่ต้องทรมาน
ก็เป็นควายในฝูงคน
ที่ต้องทนอยู่เรื่อยมา
ความรักไม่มีคุณค่าก็อย่าไปสนใจ

ถึงจะเหงาเราก็เหงา
ถึงมีเขาเราก็เจ็บ
หรือจะยอมอยู่ในวงเล็บว่าเป็นควาย
โอ โฮ้ โอ โอ่ โอ้ โอ

เธอไม่เคยจะรัก
ก็เธอไม่เคยจะสนใจกัน
ทุกทุกวัน
ฉันเพียงแค่คิดไปเอง

ให้เจ็บเป็นเพียงบทรัก
ที่เธอเป็นครูได้สอนใจกัน
ทำให้ฉันไม่ต้องทรมาน
ก็เป็นควายในฝูงคน
ที่ต้องทนอยู่เรื่อยมา
ความรักไม่มีคุณค่าก็อย่าไปสนใจ

ถึงจะเหงาเราก็เหงา
ถึงมีเขาเราก็เจ็บ
หรือจะยอมอยู่ในวงเล็บว่าเป็นควาย
ก็ควายที่เธอไม่รัก
นารา – วงเล็บว่าเป็นควาย
คำร้อง เจษฎาวุทธ ชาตรี
ทำนอง เจษฎาวุทธ ชาตรี
เรียบเรียง นารา
Digital Download: *123 1044415 3
วงเล็บว่าเป็นควาย – นารา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend