คอร์ดเพลง ยอมให้ไปแต่ใจจะขาด – เอฟ อิ่มบุญ

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ยอมให้ไปแต่ใจจะขาด – เอฟ อิ่มบุญ


INTRO | Gm F | Eb Dm | Gm |

 
ไม่บอกก็
Gm 
รู้ว่าชีวิต
F 
คู่กำลังเปลี่ย
Gm 
นไป
 
ความ
F 
รักที่เคยมอบใ
Bb 
ห้ 
 
เปลี่ยน
C 
ไปเป็นความเย็
Dm 
นชา
 
ปากที่เคยบอ
Gm 
กรักกับให้
F 
พักเรื่องรักเพีย
Bb 
งว่า
 
รัก
F 
ไปก็เสียเ
Dm 
วลา 
 
เสียน้ำ
Am 
ตา 
 
เหตุผลสุดท้าย

 
ข้อ
F 
อ้างปิดบังความ
Bb 
จริง 
 
สิ่งที่เ
Dm 
ป็นนั้นมันไม่
Gm 
ใช่
 
แอบเ
F 
ห็นพรอดรักผ่าน
Dm 
ไลน์ 
 
ตั้งรูปโปรไฟล์ที่ถ่า
Gm 
ยคู่กัน
 
เปิด
F 
ใจบอกกันมาเ
Bb 
ลย 
 
เหตุ
Dm 
ผลที่เธอจ
Gm 
ะลา
 
ฝืนถ
F 
ามทั้งที่มีน้ำ
Dm 
ตา 
 
เธอพยักหน้าแล้วเดินจา
Gm 
กไป
F 
 
Gm 

 
* จึงยอมให้เธอจา
Eb 
กไป 
 
แต่
F 
ใจเจ็บปวดเหลื
Gm 
อเกิน
 
เมื่อทางที่เคยร่ว
Eb 
มเดิน 
 
จะไม่
Bb 
มีเธอเดินร่ว
Dm 
มทาง
 
ต้องเ
Bb 
ดินอยู่เพียงคนเ
Cm 
ดียว 
 
ใช้เศษเ
F 
สี้ยวชีวิตลำ
Bb 
พัง
 
คงต้อง
A 
อยู่กับความอ้า
Dm 
งว้าง โอ้ย.. ใจจะขาดอ
Gm 
ยู่แล้ว

 
พรหมลิขิตสร้า
Eb 
งไว้ 
 
ให้เร
Dm 
าได้เธอเเค่เพีย
Gm 
งกาย
 
แต่ธ
F 
รรมชาติใจ
Dm 
ร้าย 
 
สร้าง
D 
ใจเธออ
Gm 
ยู่กับเขา

INSTRU | Gm | Eb F | Gm |
INSTRU | Eb F | Bb Dm | Cm F | Gm |

( * )

 
คงต้องอยู่กับความอ้า
Dm 
งว้าง โอ้ย ใจจะขา
Gm 
ดอยู่แล้ว
Gm F 
 
Eb 

OUTRO | Gm F | Eb |

เนื้อเพลง
ไม่บอกก็รู้ว่าชีวิตคู่กำลังเปลี่ยนไป
ความรักที่เคยมอบให้ เปลี่ยนไปเป็นความเย็นชา
ปากที่เคยบอกรักกับให้พักเรื่องรักเพียงว่า
รักไปก็เสียเวลา เสียน้ำตา เหตุผลสุดท้าย
ข้ออ้างปิดบังความจริง สิ่งที่เป็นนั้นมันไม่ใช่
แอบเห็นพรอดรักผ่านไลน์ ตั้งรูปโปรไฟล์ที่ถ่ายคู่กัน
เปิดใจบอกกันมาเลย เหตุผลที่เธอจะลา
ฝืนถามทั้งที่มีน้ำตา เธอพยักหน้าแล้วเดินจากไป

จึงยอมให้เธอจากไป แต่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน
เมื่อทางที่เคยร่วมเดิน จะไม่มีเธอเดินร่วมทาง
ต้องเดินอยู่เพียงคนเดียว ใช้เศษเสี้ยวชีวิตลำพัง
คงต้องอยู่กับความอ้างว้าง โอ้ย ใจจะขาดอยู่แล้ว

พรหมลิขิตสร้างไว้ ให้เราได้เธอเเค่เพียงกาย
แต่ธรรมชาติใจร้าย สร้างใจเธออยู่กับเขา

โอ้ย ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ
จึงยอมให้เธอจากไป แต่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน
เมื่อทางที่เคยร่วมเดิน จะไม่มีเธอเดินร่วมทาง
ต้องเดินอยู่เพียงคนเดียว ใช้เศษเสี้ยวชีวิตลำพัง
คงงต้องอยู่กับความอ้างว้าง โอ้ย ใจจะขาดอยู่แล้ว

คงต้องอยู่กับความอ้างว้าง โอ้ย ใจจะขาดอยู่แล้ว
โอ้ย ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ
เอฟ อิ่มบุญ – ยอมให้ไปแต่ใจจะขาด
คำร้อง ออย โพธิ์ราม
ทำนอง ออย โพธิ์ราม
เรียบเรียง หมี ศาลายา
Digital Download: *123 1044416 3
ยอมให้ไปแต่ใจจะขาด – เอฟ อิ่มบุญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend